Społeczna opieka nad cmentarzem Ducha Świętego przy ul. Leśnej w Poznaniu (Zieliniec)

Odpowiedź Prezydenta Miasta Poznania na zapytanie radnego A. Bielerzewskiego, zadane podczas LX sesji Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Znak sprawy: Or-II.0003.2.357.2013. Dostęp: bip.poznan.pl.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Poznania na zapytanie radnego A. Bielerzewskiego, zadane podczas LX sesji Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Znak sprawy: Or-II.0003.2.357.2013. Dostęp: bip.poznan.pl.

W maju 2021 roku, z inicjatywy Krzysztofa Cichego, grupa wolontariuszy koordynowana przez Cyfrowe Lapidarium Poznania, podjęła się społecznej opieki nad nieczynnym i zaniedbanym przez właściciela (Miasto Poznań; administratorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami), rzymskokatolickim cmentarzem parafialnym Ducha Świętego, położonym przy ul. Leśnej w Poznaniu – Zielińcu. Akcję wsparł Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, przekazując worki na odpady. Radą służył leśniczy Leśnictwa Kobylepole (Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Babki) oraz leśniczy z Zakładu Lasów Poznańskich. O działaniach porządkowych na cmentarzu informowano w parafiach w Antoninku i w Zielińcu.

Podczas akcji porządkowej w dniach 28-29 maja, wolontariusze zapełnili odpadami blisko 60 worków na śmieci. Z alej oraz spomiędzy grobów usunięte zostały zalegające od wielu lat liście, wycięto część samosiejek, zebrano połamane gałęzie, stare wiązanki z tworzywa sztucznego oraz wypalone znicze. Udało się również odtworzyć kilka mogił ziemnych, przy których osadzono nowe krzyże. Usuwając stare ogrodzenie odsłonięto pozostałości okazałej niegdyś bramy i furt. Konserwacji wymaga krzyż cmentarny, a rychłej wymiany – krzyż na grobie założyciela cmentarza. W dalszej kolejności należy zadbać o rekonstrukcję kilkunastu najbardziej zniszczonych mogił ziemnych; potrzeba do tego m.in. drewnianych ram nagrobnych oraz krzyży. Cmentarz wymaga ogrodzenia (ok. 400 mb.) oraz wydzielenia obszaru, na którym będzie można składować odpady, regularnie usuwane przez odpowiednią jednostkę organizacyjną UMP (właścicielem terenu jest Miasto Poznań).

26 czerwca 2021 r.: podzieleni na dwa zespoły wolontariusze pracowali w kwaterze grobów dziecięcych oraz przy bramie cmentarnej. Usunięcie chwastów, samosiejek, a nawet wyjątkowo rozrośniętych konwalii, doprowadziło do ujawnienia kolejnych rzędów mogił ziemnych. Wycinając uschnięte gałęzie oraz krzewy, a także resztki starego ogrodzenia, odsłonięto pozostałości bramy oraz furtek; również krzyż stojący przy głównej alei stał się lepiej widoczny.

28 sierpnia 2021 r. (czwarte spotkanie wolontariuszy): ostatnia sobota wakacji upłynęła pod znakiem ciężkiej, fizycznej pracy przy usuwaniu krzewów i chwastów, porastających mogiły dawnych mieszkańców Antoninka i Zielińca. Oczyszczono elementy zdobiące otoczenie cmentarnego krzyża, najprawdopodobniej będące reliktem przedwojennego (zniszczonego przez okupanta) kościoła Ducha Świętego w Antoninku. Przy kilkunastu grobach dziecięcych zamontowano krzyże, wykonane wcześniej “gospodarską metodą” – do ich przygotowania wykorzystano odnalezione na pewnym zielinieckim strychu podkówki do niemieckich, wojskowych butów. Należy jednak podkreślić, iż nad przywróceniem porządku na starej nekropolii wolontariusze pracują nieustannie – nie tylko podczas regularnych spotkań w terenie. Aktualnie rozważana jest możliwość wyeksponowania okazałych dębów czerwonych. W niedalekiej przyszłości cmentarne alejki zostaną wytyczone na nowo z użyciem wodoprzepuszczalnego podłoża; zostanie też wyznaczone miejsce składowania śmieci. Organizatorzy akcji porządkowej, współpracując z Radą Osiedla A-Z-K, dążą do ustawienia głazu z tablicą upamiętniającą dawnych mieszkańców Zielińca, Główieńca i Antoninka. Chęć aktywnego uczestnictwa w społecznej akcji ratowania dziedzictwa tej części Poznania potwierdził Volkswagen Poznań. Najpewniej doprowadzi to do budowy m.in. nowego ogrodzenia cmentarza.

Na pozostałościach bramy zainstalowana zostanie tablica historyczna Systemu Informacji Miejskiej, przybliżająca dzieje cmentarza; to część akcji, od 2020 r. koordynowanej przez Wydział Kultury UMP oraz Cyfrowe Lapidarium Poznania. O jej szczegółach przeczytać można w raporcie na stronie e-lapidarium.pl.

Położony w lesie przy gruntowej drodze łączącej Zieliniec z Antoninem, opuszczony przez opiekunów cmentarz, wymaga dalszej uwagi wolontariuszy, a po wstępnym uporządkowaniu terenu – stałej społecznej opieki z aktywnym udziałem parafian Ducha Świętego z Antoninka i parafian Matki Bożej Różańcowej z Zielińca, członków Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole oraz uczniów okolicznych szkół (np. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Poznaniu).

Kolejne robocze spotkania zaplanowano na ostatnie soboty nadchodzących miesięcy: 26 czerwca, 31 lipca, 28 sierpnia, 25 września oraz 30 października. Więcej szczegółów znaleźć można na fb/Cyfrowe Lapidarium Poznania.  Patronat medialny nad akcją objęły redakcje Czasopismo MY oraz Cybina TV.  Działania aktywnie (również finansowo) wspiera Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Zapraszamy do wspólnego działania!
Koordynatorzy: Krzysztof Cichy, Paweł Skrzypalik

Jeśli w zbiorach rodzinnych posiadają Państwo zdjęcia cmentarza Ducha Świętego lub pogrzebów dawnych mieszkańców Antoninka, Antonina, Główieńca i Zielińca, którymi zechcą się Państwo podzielić, bardzo proszę o kontakt: skrzypalik@e-lapidarium.pl.

PORÓWNAJ:

CMENTARZ DUCHA ŚWIĘTEGO

  • Wolontariusze uporządkują cmentarz przy ul. Leśnej, [w:] „Czasopismo Mieszkańców MY”, czerwiec 2021, nr 6, s. 2. Dostęp: czasopismomy.pl.
  • Godzina
  • Obecni
  • Miejsce

error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content