Weterani powstania styczniowego 1863-1864
pochowani na zabytkowym cmentarzu górczyńskim w Poznaniu

Według danych poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, w 1938 r. na poznańskich nekropoliach zidentyfikowano 84 groby powstańców styczniowych 1863-1864, w tym 7 na cmentarzu górczyńskim.

 

Ustalone dotąd nazwiska weteranów*:

  1. Damazy Pobóg-Trzciński (1833-1907); grób istnieje.
  2. Wiktor Bończa-Snawadzki (1841-1922); grób istnieje.
  3. Ppor. Maksymilian Ziółkowski (1844-1936); grób istnieje.
  4. Konstanty Komorski (1844-1919); grobu nie odnaleziono.
  5. Józef Małkowski (1838-1918); grobu nie odnaleziono.
  6. Andrzej Raczkiewicz (1845-1918); grobu nie odnaleziono.
  7. Szymon Sokolnicki (1844-1918); grobu nie odnaleziono.
  8. Łukasz Wośkowiak (?-1915); grobu nie odnaleziono.
  9. Damazy Skomski (?-?); grobu nie odnaleziono.

* Zarówno autorzy artykułu, zamieszczonego w „Kronice Miasta Poznania” z 2002 r., jak i autorzy okolicznościowej monografii, poświęconej historii cmentarza górczyńskiego, na podstawie ksiąg cmentarnych wskazują 7 weteranów 1863 r. pochowanych na Górczynie. Pośród nich wymienia się Ignacego Przybyszewskiego (stryja znanego poety, Stanisława), ten jednak został pochowany na Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli w 1928 r. Żaden z autorów nie wymienia natomiast Łukasza Wośkowiaka, weterana zmarłego w 1915 r., oraz weterana Józefa Małkowskiego, który na Górczynie spoczął w 1918 r. Nie udało się dotąd potwierdzić pochówku niejakiego Damazego Skomskiego (Skąpskiego? – być może błędnie zapisano nazwisko?; kiedy zmarł?).  

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

LISTA UCZESTNIKÓW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH POWSTAŃ NARODOWYCH, POCHOWANYCH NA POZNAŃSKICH CMENTARZACH

KWATERA WETERANÓW 1863 NA CMENTARZU GARNIZONOWYM W POZNANIU (STOK CYTADELI)

Cmentarz górczyński: groby weteranów walk narodowowyzwoleńczych

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu górczyńskim przy ul. Ściegiennego w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864(Bończa-)Snawadzki, Wiktor1 marca 18412 listopada 19225 listopada 1922Istnieje: IIIL/5/33
1863-1864Komorski, Konstanty6 marca 18447 kwietnia 191910 kwietnia 1919Grób nie istnieje?
1863-1864Małkowski, Józef28 czerwca 183821 września 191825 września 1918Grób nie istnieje?
1863-1864(Pobóg-)Trzciński, Damazy7 czerwca 183329 marca 190720 sierpnia 1929
(powtórny pogrzeb)
Istnieje: ILb/2/6.
Szczątki przeniesiono do Poznania ze Szwajcarii.
1863-1864Raczkiewicz, Andrzej12 stycznia 184522 września 191825 września 1918Grób nie istnieje?
1863-1864Skomski, DamazyGrób nie istnieje?
BRAK DANYCH
1863-1864Sokolnicki, Szymon3 września 18446 lipca 19189 lipca 1918Pogrzeb z dż., ul. Książęca 21 na cmentarz łazarski.
Grób nie istnieje?
1863-1864Wośkowiak, Łukasz11 listopada 191514 listopada 1915Grób nie istnieje?
1863-1864Ziółkowski, Maksymilian12 października 184430 stycznia 19362 lutego 1936Istnieje: IIL/4/23

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: ILb-2-6. DAMAZY POBÓG TRZCIŃSKI (1833-1907) ⤵️

"Dziennik Poznański", 07.04.1907, nr 79, s. 5.
Prandota-Trzciński Damazy Atanazy, h. Pobóg
– ur. 7 czerwca 1833 w Kęblinach.
– zm. 29 marca 1907 r. w Baden pod Zurychem (Szwajcaria).
Pobóg-Trzciński został pochowany na cmentarzu Ennet-Baden. Po 22 latach rodzina wypełniła wolę zmarłego – znany, świadczący kompleksowe usługi pogrzebowe zakład braci Nowak ekshumował i przewiózł szczątki oraz pomnik nagrobny, dzieło włoskiego rzeźbiarza Mariano Botty, ze Szwajcarii do Poznania.
Grób wspólny z córką, Marią Ulatowską z d. Trzcińską (1870-1940) i jej mężem, Tadeuszem Ulatowskim (1862-1927).
PORÓWNAJ:
Damazy Trzciński h. Pobóg w Szwajcarii ok. 1900 r. na zdjęciu ze zbiorów rodziny; udostępnił S. Kozak dla wielcy.pl.
"Kurier Poznański", 06.04.1907, nr 79, s. 4.
"Biesiada Polska", 04.10.1907, nr 1, s. 46-47.
"Kurier Poznański", 07.04.1907, nr 80, s. 3; przedruki również w: "Wielkopolaninie" oraz "Dzienniku Poznańskim".
Kolaż rysunku ze zbiorów T. Sauczeya via genealogia.okiem.pl oraz artykułu z: "Nowości Illustrowane", 08.06.1907, nr 23, s. 7.
"Dziennik Poznański", 20.08.1929, nr 190, s. 4.
"Kurier Poznański", 21.08.1929, nr 384, s. 6.
"Kurier Poznański", 23.08.1929, nr 388, s. 11.
"Wiadomości Kościelne Parafji Matki Boskiej Bolesnej na św. Łazarzu w Poznaniu", 01.09.1929, nr 35, s. 2. Dostęp: Polona.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: IIL-4-23. MAKSYMILIAN ZIÓŁKOWSKI (1844-1936) ⤵️

Ziółkowski Maksymilian, doktor n. med., podporucznik
– ur. 12 października 1844 r. w Rogoźnie.
– zm. 30 stycznia 1936 r. w Poznaniu.
Podczas powstania styczniowego walczył w oddziale Garczyńskiego, a później Mielęckiego. 
Medycynę studiował we Wrocławiu oraz w Greifswaldzie, uzyskując stopień doktora. Praktykę lekarską przez 20 lat prowadził m.in. w rodzinnym Rogoźnie, następnie kilka lat spędził w Orzeszkowie, przy rodzinie Kwileckich. W Poznaniu osiadł na stałe w 1910 r.; tu pełnił funkcję radcy zdrowia.
W 1924 r. Poznań obchodził jubileusz z okazji 80. urodzin Maksymiliana Ziółkowskiego. Podkreślano wówczas, iż doktor całe życie „podążał śladem Karola Marcinkowskiego”. Zawodowo czynny był do połowy lat 20. XX w. Członek PTPN oraz Związku Lekarzy Państwa Polskiego.
PORÓWNAJ:
  • W. Witczak, Doktor medycyny Maksymilian Ziółkowski (1844-1936) – powstaniec i lekarz, [w:] „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 2010, nr 73, s. 105-108. Dostęp: cejsh.icm.edu.pl.
"Orędownik", 01.02.1936, nr 26, s. 5; również w: "Kurier Poznański".
"Kurier Poznański", 31.01.1936, nr 49, s. 12.
"Kurier Poznański", 02.02.1936, nr 53, s. 23.
"Dziennik Poznański", 01.02.1936, nr 26, s. 4.
"Orędownik Wrzesiński", 04.02.1936, nr 13, s. 3.
"Nowy Kurier", 04.02.1936, nr 28, s. 8.
Uroczystość pogrzebowa weterana powstania styczniowego, dra Maksymiliana Ziółkowskiego. Kondukt pogrzebowy na Świętym Łazarzu w Poznaniu. Z prawej widoczny kościół Matki Boskiej Bolesnej; 1936 r. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1421-1.
Karawan z trumną zmarłego weterana powstania styczniowego, dra Maksymiliana Ziółkowskiego. Na pierwszym planie widoczny oryginalny sztandar z powstania styczniowego; 1936 r. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1421-2.
"Kurier Poznański", 04.02.1936, nr 55, s. 5.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: IIIL-5-33. WIKTOR BOŃCZA SNAWADZKI (1841-1922) ⤵️

Wiktor Bończa Snawadzki z drugą żoną, Pelagią z d. Balcer (1853-1932) na zdjęciu z 1909 r. Źródło: myheritage.pl.
Snawadzki Wiktor, h. Bończa
ur. 1 marca 1841 r. w Chwałkowie.
– zm. 2 listopada 1922 r. w Poznaniu.
Uczestnik wojny prusko-austriackiej 1866 oraz wojny francusko-pruskiej 1870-1871.
Grób wspólny z synem, Zygmuntem Karolem Snawadzkim (1874-1959).
Inne wersje pisowni nazwiska: Snowacki, Snowadzki.
Informacje udostępnił p. Mieczyslaw Duke; serdecznie dziękuję!
UWAGI: brak w Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (IPN).
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 05.11.1922, nr 254, s. 10.
Wiktor Bończa Snawadzki z pierwszą żoną, Bronisławą Marcjanną z d. Balcer (1846-1873). Źródło: myheritage.pl.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. ANDRZEJ RACZKIEWICZ (1845-1918) ⤵️

"Kurier Poznański", 26.10.1938, nr 490, s. 9.
Raczkiewicz Andrzej
– ur. 12 stycznia 1845 r.
– zm. 22 września 1918 r. w Poznaniu.
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej; grób nie istnieje.
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 25.09.1918, nr 220, s. 3.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. KONSTANTY KOMORSKI (zm. 1919) ⤵️

"Postęp", 10.04.1919, nr 84, s. 4.
Komorski Konstanty
– ur. 6 marca 1844 r. w Pleszewie. 
– zm. 7 kwietnia 1919 r. w Poznaniu.
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej; grób nie istnieje.
PORÓWNAJ:
"Dziennik Poznański", 10.04.1919, nr 84, s. 3; również "Kurier Poznański".
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. ŁUKASZ WOŚKOWIAK (zm. 1915) ⤵️

"Kurier Poznański", 14.11.1915, nr 262, s. 4.
Małkowski Józef
– ur.  
– zm. 11 listopada 1915 r. w Poznaniu.
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej; grób nie istnieje.
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 17.11.1915, nr 264, s. 2.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. SZYMON SOKOLNICKI (zm. 1915) ⤵️

"Dziennik Poznański", 08.07.1918, nr 154, s. 5.
T. Żychliński, "Wspomnienia z r. 1863", Poznań 1888, s. 91.
Sokolnicki Szymon
– ur. 3 września 1844 w Baranowie. 
– zm. 6 lipca 1918 r. w Poznaniu.
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej; grób nie istnieje.
Kupiec, rewizor ksiąg, wspólnik Bronisława Drwęskiego w Domu Komisowym Drwęski i Sokolnicki. W 1890 r. poślubił wdowę, Joanną Nowakowską z d. Księżopolską. Mieli syna, Tadeusza (ur. 1892), powstańca wielkopolskiego.
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 09.07.1918, nr 154, s. 4.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. JÓZEF MAŁKOWSKI (zm. 1918) ⤵️

"Dziennik Poznański", 25.09.1918, nr 220, s. 6.
Małkowski Józef
– ur. 28 czerwca 1838 r. 
– zm. 21 września 1918 r. w Poznaniu.
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej; grób nie istnieje.
PORÓWNAJ:
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. DAMAZY SKOMSKI ⤵️

Skomski Damazy (???)
– ur. ?
– zm. ?
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej; grób nie istnieje?
PORÓWNAJ:
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content