Cmentarz w sąsiedztwie koszar 6. Pułku Grenadierów przy ul. Szylinga

Niemiecka mapa topograficzna, unacześniona na przełomie lat 80. i 90. XIX w. [Messtichblatt, 3567 Posen-Nord]. Kolorem czerwonym wskazano cmentarz. Nieco poniżej (pomiędzy dzisiejszymi ulicami Matejki i Stolarską) uwagę zwraca oznaczony krzyż czy też święta figura; za: mapire.eu.

Niezidentyfikowany* cmentarz-efemeryda w sąsiedztwie koszar grenadierów przy obecnej ul. A. Szylinga, oznaczony na pruskiej mapie stolikowej (topograficznej) Messtischblatt w wersji z lat 80. XIX w. Jego lokalizacja sugeruje, że może być związany z historią 6. Pułku Grenadierów im. Hrabiego Kleista von Nollendorf (1 Zachodniopruskiego), stacjonującego w Poznaniu w składzie V Korpusu Armijnego.

6 sierpnia 1899 r. odsłonięto w tym miejscu (wówczas Kleist-Füsilier-Platz) pomnik poświęcony żołnierzom 6. Pułku Grenadierów, poległym w wojnie prusko-austriackiej 1866 r. oraz w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871. Obelisk z piaskowca wysokości ponad 13 metrów, wzniósł znany poznański mistrz kamieniarski i rzeźbiarz Benno Sametzki. W 1905 r. pomnik uległ zniszczeniu przez piorun; odbudowany przetrwał w tym miejscu do lat 70. XX w. W okresie międzywojennym przerobiony na pomnik Józefa Piłsudskiego; po 1945 r. upamiętniał gen. Karola Świerczewskiego.  

Późniejsze edycje niemieckich map topograficznych (np. z początku XX w.), zgodnie z rzeczywistością, lokalizują w tym miejscu pomnik, a nie cmentarz! Być może wskazana wyżej edycja mapy z lat 80. XIX w. zawiera błąd?

Bitwę pod Nachodem z 1866 r. (starcie z czasów wojny prusko-austriackiej) upamiętniał też tzw. Löwendenkmal, odsłonięty w czerwcu 1870 r. na Placu Wilhelmowskim (ob. Wolności). Na bocznych panelach granitowego cokołu twórcy Lwa Nachodu – projektant Stenzel i rzeźbiarz Pohle – umieścili nazwiska poległych oficerów V Korpusu. Pomnik zburzyli mieszkańcy Poznania w kwietniu 1919 r.

_____________

* Nie odszukałem dotąd źródła potwierdzającego istnienie cmentarza w sąsiedztwie koszar. Być może jest to jakiś zapomniany cmentarz epidemiczny z 1. poł. XIX w.? Pamiątkowy krzyż choleryczny jeszcze w okresie międzywojennym istniał przy rozwidleniu ul. Bukowskiej i Grunwaldzkiej (ok. 500 m na wschód od domniemanego cmentarza przy ul. Szylinga).

PORÓWNAJ:

"Kurier Poznański", 06.04.1928, nr 161, s. 3.
"Kurier Poznański", 06.04.1928, nr 162, s. 7.
Plac ćwiczeń piechoty oraz pomnik-obelisk. W tym miescu na mapie z lat 80. XIX w. oznaczono niewielki cmentarz. Poza obecną ul. Szylinga widoczny kompleks ceglanych gmachów - koszary 6. Pułku Grenadierów. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka via festfyrtel.pl.
Odsłonięcie pomnika upamietniającego żołnierzy 6. Pułku Grenadierów. Źródło: fotopolska.eu.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content