Miłostowo: Kwatera Żołnierzy Radzieckich

Pamięci żołnierzy i oficerów armii radzieckiej, którzy zginęli w walkach o wyzwolenie Poznania i Wielkopolski w 1945 r. i spoczywają na tym cmentarzu. Wieczna chwała bohaterom wolności
grobownictwo wojenne

Kwatera Żołnierzy Radzieckich na Miłostowie; stan z 2023 roku.

Kwatera żołnierzy Armii Czerwonej (dawniej zwana „Cmentarzem Bohaterów w Miłostowie”), administrowana zgodnie z umowami międzynarodowymi. Założona podczas kilkuetapowej, powojennej akcji likwidacji tymczasowych grobów wojennych. Pochowano tu żołnierzy padłych w boju lub zmarłych z ran w lazaretach podczas kampanii na terenie Wielkopolski (o czym przypomina inskrypcja na tablicy odsłoniętej 5 listopada 1965 r.).

Pierwsze pochówki zorganizowano w tej części „Cmentarza Regionalnego” już w 1945 r. Kolejne – podczas komasacji mogił z okolic Poznania w latach 1952-1953. Od tego czasu kwatera wykorzystywana jest jako miejsce powtórnego złożenia szczątków żołnierzy Armii Czerwonej (ujawnionych na obszarze wielkopolskich powiatów). Spoczywa tu obecnie ponad 4300 osób, m.in. pięcioro żołnierzy radzieckich (w tym jedna kobieta), których szczątki znaleziono w 2013 r., podczas prac archeologicznych na cmentarzu staromarcińskim przy ul. Towarowej. 

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM CMENTARZA

NECROPOLIS: WYSZUKIWARKA CMENTARNA

CMENTARZ BOHATERÓW RADZIECKICH na stoku Cytadeli

Obelisk w Kwaterze Żołnierzy Radzieckich – model 3D, za: 3dwarehouse.sketchup.com.

Kwatera wojenna żołnierzy radzieckich z 1945 r. na Miłostowie; stan z 2023 r.
Kwatera Żołnierzy Radzieckich na Miłostowie; pogrzeb żołnierzy poległych w bojach o Poznań w 1945 r., pochowanych na terenie cmentarza staromarcińskiego. Szczątki ujawniono podczas prac przy przebudowie sieci drogowej w latach 2012-2013. Fot. ze zb. kierownika prac archeologicznych, Piotra Wawrzyniaka.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content