Lapidarium oraz kwatera żydowska na Miłostowie

Fragment planu Cmentarza Komunalnego nr 1 w Poznaniu (Miłostowo), opracowanego w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania; za: uslugikomunalne.com.pl. Kolorem niebieskim wskazano lapidarium i kwaterę żydowską.

Kilkusetletnie dzieje gminy żydowskiej w Poznaniu, w 1958 r. znalazły nader skromne podsumowanie w postaci kwatery urządzonej na Miłostowie, od 1993 roku mającej charakter kirkutu. W kilku zbiorowych mogiłach złożono tu po II wojnie światowej prochy Żydów zmarłych i zabitych podczas okupacji hitlerowskiej. Teren wokół grobów otoczono nieociosanymi, kamiennymi macewami, pozbawionymi płaskorzeźb (najstarsza z lat 80. XVIII w.); zachowały się na nich jedynie hebrajskie napisy. Macewy pochodzą ze zdewastowanego podczas okupacji niemieckiej cmentarza żydowskiego, istniejącego od początku XIX w. na terenie obecnie zajmowanym przez pawilony wystawowe Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z relacji świadków wynika, iż grzebano tu również szczątki ujawnione podczas modernizacji terenów targowych.

Kirkut na Miłostowie nie jest jedynym świadectwem wielowiekowej obecności Żydów w mieście nad Wartą. Za doniosłe wydarzenie w najnowszych dziejach gminy żydowskiej w Poznaniu uznać należy otwarcie w czerwcu 2008 roku lapidarium przy ul. Głogowskiej, na skrawku terenu dawniej zajmowanym przez cmentarz żydowski na MTP.

Oprac. Paweł Skrzypalik
Tekst poprawiony i uzupełniony. Pierwotna jego wersja ukazała się na stronie cmentarze-poznania.pl.

Lapidarium oraz kwatera żydowska na Miłostowie. Zdjęcia: Paweł Skrzypalik/Cyfrowe Lapidarium Poznania ⤵️

error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content