Rogalinek: cmentarz ewangelicki przy ul. Wierzbowej

Rogalinek (niem. Klein Rogalin, Warthebrück) | Sasinowo/Saskie Pole (niem. Sachsenfelde)
parafia ewangelicka w Krośnie (niem. Altkirch) | leśniczówka w Sasinowie (niem. Forsthaus Waldecke)
parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
Rogaliński Park Krajobrazowy

Fragment kolejnego wydania niemieckiej mapy topograficznej z lat 80. XIX w. [Messtischblatt 3767 (alt. 2064) Moschin], unacześnionej w 1906 r. Cmentarz przy obecnej ul. Wierzbowej wskazano kolorem zielonym ("Khf" od niem. Kirchhof - cmentarz); kolorem żółtym oznaczono kościół i cmentarz rzymskokatolickiej parafii pw. Michała Archanioła i MBWW w Rogalinku. Za: igrek.amzp.pl.

Wiejski cmentarz, założony dla członków ewangelickiej parafii w Krośnie (niem. Altkirch). Położony na wzniesieniu po wschodniej stronie ul. Wierzbowej, łączącej Rogalinek z poznańską Głuszyną; urządzony na planie prostokąta (0,2 ha). Grunt dla ewangelików – część „boru proboszczowskiego” – wydzielił w roku 1888 ówczesny proboszcz parafii rzymskokatolickiej z Rogalinka. Należy jednak podkreślić, iż niemieccy protestanci przybyli w te strony w 2. połowie XVIII wieku, kiedy pośród rozlewisk Warty oraz na obszarze rozległych lasów otaczających Mosinę (obecnie tworzących ostoje i rezerwaty Rogalińskiego Parku Krajobrazowego) zaczęto rozwijać osadnictwo olęderskie. Być może na cmentarzu ewangelickim w Rogalinku chowano leśniczych z pobliskiego Sasinowa (niem. Forsthaus Waldecke)? – niewielkiej wsi, założonej w 1828 r. i do początku dwudziestego stulecia nazywanej Saskim Polem (niem. Sachsefelde, co jednoznacznie wskazuje pochodzenie pierwszych osadników). 

Na niewielkim cmentarzu zachowały się dwa wolnostojące nagrobki (betonowe ramy z widoczną inskrypcją: Ruhe sanft! – spoczywaj w pokoju!) oraz kilka słabo czytelnych mogił ziemnych. Położenie jednego z obramowań dowodzi, że próbowano dokonać w tym miejscu rabunku grobu (być może skutecznie; użytkownicy Map Google uwiecznili walające się przy rozkopanej mogile ludzkie kości…). Krzyż stojący u podnóża cmentarnego pagórka – przez parafian z Rogalinka nazywany „ekumenicznym” – pochodzi z roku 1977 (data widoczna na belce pionowej). Bogdan Anioła podaje*, iż ówczesny proboszcz z Rogalinka, ks. Tadeusz Piaczyński na miejscu wiecznego spoczynku okolicznych protestantów planował założenie nowego cmentarza parafialnego, jednak spotkało się to ze sprzeciwem wiernych.

O dawnym przeznaczeniu terenu świadczy też charakterystyczna roślinność – otoczone wałem ziemnym wzniesienie (pozostałość ogrodzenia cmentarza?) porastają konwalie i bluszcz, a także krzewy lilaka oraz okazałe dęby i sosny.

Cmentarz – postrzegany przez Gminę Mosina jako element dziedzictwa kulturowego – został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Objęty jest też miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym mowa jest o: zakazie zabudowy, nakazie zachowania starodrzewu występującego na terenie cmentarza oraz nakazie zachowania obiektów zabytkowych (np. nagrobki wolnostojące, krzyż centralny). Również w Planie odnowy miejscowości Rogalinek z 2011 roku podkreśla się zabytkowy charakter tutejszego cmentarza ewangelickiego.

_____________

* Za: B. Anioła, 770 lat Rogalinka…, s. 160.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

 1. Anioła B., 770 lat Rogalinka i 465 lat Jego Parafii, współpraca: R. Zajączek, Inowrocław b.d.
 2. Anioła B., Zajączek R., Nasze Matki i Ojcowie żyli tu przed nami. Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Rogalinku pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Śrem 2022.
 3. Cieślik F., Rogaliński Park Krajobrazowy, Puszczykowo 2010.
 4. Kasprzak K., Raszka B., Rogaliński Park Krajobrazowy, wyd. drugie, poprawione i uzupełnione, Poznań 2011. Dostęp: WBC.
 5. Kiec O., Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001.
 6. Łojko J., Stępień J., Zarys dziejów Mosiny i okolic (do 1945 r.), Mosina 1992.
 7. Mosina – 700 lat. Album jubileuszowy. Miasto i gmina, pod red. W. Łęckiego, Warszawa-Poznań-Mosina 2002.
 8. Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim, wyd. drugie, poprawione i uzupełnione, pod red. J. Kołackiego, Poznań 2021.
 9. Rusiński W., Osady tzw. „olędrów” w dawnym woj. poznańskim, Kraków 1947.
 10. Skona Z. i J., Rogalinek z gminy Mosina, Mosina 1999.
 11. Szafran H., Miasto Poznań i okolica, Poznań 1959.
 12. Szkice z przeszłości Mosiny i okolic. Z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne w XIX i XX wieku. W 130. rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Mosińskiej, pod red. T. A. Jakubiaka, Poznań 1979.
Fragment niemieckiej fotomapy z 1943 r. (Bildplan 3767 Moschin). Za: igrek.amzp.pl.
"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego", t. IX, Warszawa 1888, s. 660.
"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego", t. IX, Warszawa 1889, s. 333.
Kościół ewangelicki w Krośnie, gm. Mosina (budowany w latach 1779-1871) - parafia protestanckich mieszkańców Rogalinka i Sasinowa; obecnie świątynia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Za: parafiakrosno.pl.
Zarys historii parafii ewangelickiej w Krośnie (do końca XIX w.); źródło: A. Werner, "Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen", Lissa 1904, s. 166-168.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content