Najstarsze cmentarze parafii farnej (pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa) w Poznaniu

Krypty | przykościelny cmentarz kolegiacki (antiquum coemeterium) | Nowy Cmentarz z kolegiatą Wszystkich Świętych przy ul. Za Bramką

Poznań na lewym brzegu Warty w XVI wieku. Nowy Cmentarz (Wszystkich Świętych) u dołu ryciny. Za: "Poznań w historycznym rozwoju od początków aż po dzień dzisiejszy", oprac. E. Pawłowski, Poznań 1928, il. 4. Źródło: Polona, sygn. I 455.309 A.
 

PORÓWNAJ:

 • Fara Poznańska. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu.
 • fb/ProjektKolegiataPoznan.
 • Plac Kolegiacki – rys historyczny; plik pdf dostępny na: poznan.pl.
 • Dokumentacja archeologicznych badań rozpoznawczych, wykonanych na stanowisku Poznań nr 3 (Plac Kolegiacki). Identyfikacja położenia reliktów kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny, pod red. M. Ignaczaka, Poznań 2015; plik pdf dostępny na: poznan.pl.
 • M. Warkoczewska, Plac Kolegiacki na dawnych rycinach i starych fotografiach, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, 1995, nr 4, Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu, s. 315-332.
 1. „Kronika Miasta Poznania”, 1996, nr 1, Mury miejskie.
 2. „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 4, Nasi dawni jezuici.
 3. „Kronika Miasta Poznania”, 2003, nr 3, Stara i Nowa Fara.
 4. „Kronika Miasta Poznania”, 2014, nr 1, Warta.
 5. „Kronika Miasta Poznania”, 2017, nr 3, Wielkie Garbary.
 6. Dzieje Poznania, t. 1, Dzieje Poznania do roku 1793, pod red. J. Topolskiego, tomy 1* i 1**, Warszawa-Poznań 1988.
 7. Ignaczak M., Najstarsze ślady osadnictwa, fortyfikacje miejskie przy Ciemnej Bramce oraz cmentarz przy ulicy Wszystkich Świętych (kwerenda historyczna, korelacja danych historycznych z wynikami badań archeologicznych), Poznań 2015.
 8. Kanicki A., Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, cz. I, Przemiany rzeźby i sieci wodnej, Poznań 1993; cz. II, Poznań 2004.
 9. Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 1 i 2, Poznań 1838; dostęp: Polona.
 10. Sieciechowiczowa L., Życie codzienne w renesansowym Poznaniu 1518-1619, Warszawa 1974.
 11.  
"Kronika Miasta Poznania", 2014, nr 1, s. 237.
"Dziennik Poznański", 21.11.1886, nr 267, s. 4.
"Dziennik Poznański", 09.07.1893, nr 154, s. 4.
"Kurier Poznański", 09.07.1935, nr 307, s. 7.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content