Internetowe repozytoria starych map:

MAPSTER, to zbiór materiałów kartograficznych w postaci cyfrowej, które są udostępnianane do użytku niekomercyjnego.

http://mapy.amzp.pl/ – niekomercyjna składnica kartograficzna.

http://polski.mapywig.org/ – niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 – 1939.

https://stareplanymiast.pl/wg-miast/poznan/

Celem projektu jest zebranie jak największej ilości skanów starych planów miast, map oraz zdjęć lotniczych i udostępnienie ich jako nakładki na Mapy Google lub OpenStreetMap. Nakładki przygotowane z tych skanów zostały nałożone na współczesne mapy, zawierają suwak do regulacji ich przezroczystości.

Odczytanie oraz interpretację starych map ułatwią:

Major Stefan Gąsiewicz, Znaki topograficzne map Polskich 1:25 000, 1:100 000, Niemieckich 1:25 000, 1:100 000, B. Ros. Zach. 1:100 000, Austrjackich 1:75 000, Rosyjskich 1:84 000 i znaki taktyczne, Warszawa 1930.

Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1: 25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego, Warszawa 1931.

Obszerny wybór dokumentów i książek z okresu międzywojennego związanych z kartografią polską i zagraniczną dostępny jest na stronie http://polski.mapywig.org/ w zakładce “Literatura”.

Krótka broszura Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1937 r., przedstawiająca i wyjaśniająca główne znaki topograficzne stosowane na mapach WIG.

Obszerny wybór dokumentów i książek z okresu międzywojennego związanych z kartografią polską i zagraniczną dostępny jest na stronie http://polski.mapywig.org/ w zakładce “Literatura”.

Dawne nazwy niemieckie, [w:] Z. Zaleski, Nazwy ulic w Poznaniu, Poznań 1926 via Wikiźródła.

Liczba majątków ziemskich (oraz ich właściciele) w powiatach woj. poznańskiego według stanu z ok. 1930 r.

Baza polskich i niemieckich nazw miejscowości na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej według podziału administracyjnego wschodnich prowincji z wiosny 1918 roku. Baza danych obejmuje następujące prowincje: Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Brandenburgię, Prowincje Poznańską oraz Śląsk.

Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher
Der Kreis Posen-West gliederte sich in Stadtgemeinden, die Landgemeinden und selbstständigen Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1905 aus einer Stadtgemeinde (Stenschewo), 78 Landgemeinden und 41 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1905 wird in Klammern angefügt.

Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher
Der Kreis Posen-Ost gliederte sich in Stadtgemeinden, die Landgemeinden und selbstständigen Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1905 aus zwei Stadtgemeinden (Pudewitz und Schwersenz), 97 Landgemeinden und 47 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1905 wird in Klammern angefügt.

Historyczne i współczesne nazwy miejscowości z wszystkich terenów należących kiedyś do Niemiec. W ujęciu czasowym zbiór danych obejmuje nazwy miejscowości chronologicznie od 1900 do 1993 r. Po wpisaniu nazwy miejscowości w pole wyszukiwania, pojawi się lista wszystkich nazw danej miejscowości od 1900 r. do dziś, a także wszystkie informacje o jednostce administracyjnej i państwie, do których należała dana miejscowość.

Ks. kanonik Stanisław D. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, Poznań 1935.

Współczesne portale mapowe:

Interaktywna mapa Poznania
Klikając mapę w dowolnym miejscu dowiemy się, co znajduje się tam pod naszymi stopami. Po naciśnięciu jednego z ponad 80 markerów poznamy obiekty, do których warto wybrać się, by znaleźć pamiątki po historii sprzed milionów lat.

error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content