Internetowe repozytoria starych map:

MAPSTER, to zbiór materiałów kartograficznych w postaci cyfrowej, które są udostępnianane do użytku niekomercyjnego.

http://mapy.amzp.pl/ – niekomercyjna składnica kartograficzna.

http://polski.mapywig.org/ – niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 – 1939.

Odczytanie oraz interpretację starych map ułatwią:

Major Stefan Gąsiewicz, Znaki topograficzne map Polskich 1:25 000, 1:100 000, Niemieckich 1:25 000, 1:100 000, B. Ros. Zach. 1:100 000, Austrjackich 1:75 000, Rosyjskich 1:84 000 i znaki taktyczne, Warszawa 1930.

Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1: 25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego, Warszawa 1931.

Obszerny wybór dokumentów i książek z okresu międzywojennego związanych z kartografią polską i zagraniczną dostępny jest na stronie http://polski.mapywig.org/ w zakładce “Literatura”.

Krótka broszura Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1937 r., przedstawiająca i wyjaśniająca główne znaki topograficzne stosowane na mapach WIG.

Obszerny wybór dokumentów i książek z okresu międzywojennego związanych z kartografią polską i zagraniczną dostępny jest na stronie http://polski.mapywig.org/ w zakładce “Literatura”.

Liczba majątków ziemskich (oraz ich właściciele) w powiatach woj. poznańskiego według stanu z ok. 1930 r.

Baza polskich i niemieckich nazw miejscowości na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej według podziału administracyjnego wschodnich prowincji z wiosny 1918 roku. Baza danych obejmuje następujące prowincje: Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Brandenburgię, Prowincje Poznańską oraz Śląsk.

Historyczne i współczesne nazwy miejscowości z wszystkich terenów należących kiedyś do Niemiec. W ujęciu czasowym zbiór danych obejmuje nazwy miejscowości chronologicznie od 1900 do 1993 r. Po wpisaniu nazwy miejscowości w pole wyszukiwania, pojawi się lista wszystkich nazw danej miejscowości od 1900 r. do dziś, a także wszystkie informacje o jednostce administracyjnej i państwie, do których należała dana miejscowość.

Ks. kanonik Stanisław D. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, Poznań 1935.

error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content