Weterani powstania styczniowego 1863-1864
pochowani na zabytkowym cmentarzu jeżyckim w Poznaniu

Według danych poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, w 1938 r. na poznańskich nekropoliach zidentyfikowano 84 groby powstańców styczniowych 1863-1864, w tym 3 na cmentarzu jeżyckim.

 

Ustalone dotąd nazwiska weteranów:

  1. Józef Grzymała-Prądzyński (1832-1907); grób istnieje.
  2. Konstanty Müller (1842-1923); grób istnieje.
  3. Andrzej Banaszkiewicz (1836-1915); grobu nie odnaleziono.
  4. Walenty Drogowski (1836-1909); grobu nie odnaleziono.
  5. Ppor. Maksymilian Gorgolewski (1845-1926); grobu nie odnaleziono.
  6. Józef Okoniewski (1838-1921); grób przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w 1959 r.
  7. Stefan Okoniewski (1836-1919); grób przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w 1959 r.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

LISTA UCZESTNIKÓW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH POWSTAŃ NARODOWYCH, POCHOWANYCH NA POZNAŃSKICH CMENTARZACH

KWATERA WETERANÓW 1863 NA CMENTARZU GARNIZONOWYM W POZNANIU (STOK CYTADELI)

Cmentarz jeżycki: groby weteranów walk narodowowyzwoleńczych

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu jeżyckim przy ul. Nowina w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Banaszkiewicz, Andrzej11 listopada 18368 czerwca 191511 czerwca 1915Grób nie istnieje?
1863-1864Drogowski, Walenty6 lipca 183622 grudnia 190925 grudnia 1909Grób nie istnieje?
1863-1864Gorgolewski, Maksymilian184529 marca 19262 kwietnia 1926Grób nie istnieje?
1863-1864Grzymała-Prądzyński, Józef4 lipca 183210 września 190713 września 1907Istnieje: L/50/36
1863-1864Müller (Mueller), Konstanty26 stycznia 184225 lutego 19231 marca 1923Istnieje: L/16/3
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921Przeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919Przeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: L-50-36. JÓZEF GRZYMAŁA-PRĄDZYŃSKI (1832-1907) ⤵️

"Dziennik Poznański", 12.09.1907, nr 209, s. 4.
"Praca", 22.09.1907, nr 33, s. 1212 (12).
Prądzyński Józef, h. Grzymała
– ur.* 9 lipca 1832 r. w Lubochni k/Gniezna.
– zm. 10 września 1907 r. w Poznaniu.
Syn Andrzeja, majora podczas powstania listopadowego, kuzyna gen. Ignacego Prądzyńskiego. Zarządca gospodarczy ze Stawu opodal Strzałkowa, przy ówczesnej granicy prusko-rosyjskiej. Miejsce to stało się punktem zbornym powstańców z Wielkopolski i Pomorza, przeprawiających się do Królestwa Kongresowego przez kordon pruski.
Organizator oddziału powstańczego, złożonego z pracowników folwarku, którym administrował. Aresztowany przez Prusaków po rewizji domowej; więziony we Wrześni, później w twierdzy poznańskiej. Oskarżony w słynnym procesie politycznym, trwającym od lipca do grudnia 1864 r. przed Sądem Najwyższym w Berlinie, wobec 149 powstańców styczniowych. Osadzony w berlińskim więzieniu Moabit. Zwolniony po upadku powstania; zarządzał folwarkami w Wielkopolsce, a na początku XX wieku przeprowadził się do Poznania. Zmarł w swoim mieszkaniu przy obecnej ul. Staszica.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: brak w Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (IPN).
PORÓWNAJ: 
  • Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1963.
Józef Grzymała-Prądzyński z żoną Marią z Drzeńskich; oboje pochowani na cmentarzu przy ul. Nowina i Szpitalna. Zdjęcie za: fb/Stowarzyszenie Opieki nad Cmentarzem Jeżyckim w Poznaniu.
"Kurier Poznański", 13.09.1907, nr 210, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
"Orędownik", 18.12.1889, nr 291, s. 4.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: L-16-3. KONSTANTY MÜLLER (1842-1923) ⤵️

T. Pietrykowski, "Z przeszłości Kcyni. Z okazji 666 rocznicy założenia miasta", Kcynia 1928, s. 64.
Müller (Mueller) Konstanty
– ur.* 26 stycznia 1842 r. w Kcyni.
– zm. 25 lutego 1923 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
Do powstania w Królestwie Polskim Konstanty dołączył wraz z grupą czeladników, „obywateli miasta Kcyni”. Dotąd nie udało się jednak ustalić detali jego szlaku bojowego. Wszystko wskazuje na to, iż do śmierci 25 lutego 1923 r. Müller nie poddał się weryfikacji celem potwierdzenia statusu weterana, znajdującego się pod ustawową opieką II RP. Jako powinowaty znanej w Poznaniu, majętnej rodziny Draheimów – nie musiał o to zabiegać…
Konstanty był wnukiem Petera Mellera i Anny, na przełomie XVIII i XIX w. należących do kcyńskiej parafii rzymskokatolickiej. Tam też poślubił Mariannę Zientarę (Ziętarę) z Mycielewa; mieli ośmioro dzieci – syna Jana oraz córki: Stanisławę, Bronisławę, Marię, Annę, Mieczysławę, Jadwigę i Felicję, „piękne Müllerówny”, jak je nazywano. Rodzina przeniosła się do Poznania w 1919 r., po tym jak pomór trzody doprowadził Müllerów do finansowej zapaści. Małżonkowie osiedli u Draheimów przy Zwierzynieckiej.
UWAGI: grób istnieje: L-16-3.
Brak w Rocznikach Oficerskich i innych wykazach.
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 27.02.1923, nr 46, s. 10.
Pięćdziesięciolecie małżeństwa Marianny z Ziętarów i Konstantego Müllerów; willa Draheimów przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu, 1920 r. Zdjęcie ze zb. rodzinnych M. Musiała (prawnuka).
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. ANDRZEJ BANASZKIEWICZ (1836-1915) ⤵️

"Kurier Poznański", 11.06.1915, nr 130, s. 4.
Banaszkiewicz Andrzej
– ur.* 11 listopada 1836 r.
– zm. 8 czerwca 1915 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: grób nie istnieje; miejska wyszukiwarka cmentarna wskazuje mogiłę symboliczną.
PORÓWNAJ:
"Dziennik Poznański", 11.06.1915, nr 130, s. 4.
"Kurier Poznański", 11.06.1915, nr 130, s. 2.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. WALENTY DROGOWSKI (1836-1909) ⤵️

"Dziennik Poznański", 24.12.1909, nr 293, s. 6.
Drogowski Walenty, dzierżawca dóbr
– ur.* 6 lipca 1836 r.
– zm. 22 grudnia 1909 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: grób nie istnieje; miejska wyszukiwarka cmentarna wskazuje mogiłę symboliczną.
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 25.12.1909, nr 294, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content