Weterani powstania styczniowego 1863-1864, pochowani na zabytkowym cmentarzu jeżyckim w Poznaniu

Według danych poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, w 1938 r. na poznańskich nekropoliach zidentyfikowano 84 groby powstańców styczniowych 1863-1864, w tym 3 na cmentarzu jeżyckim.

Ustalone dotąd nazwiska weteranów:

  1. Józef Grzymała-Prądzyński (1832-1907); grób istnieje.
  2. Andrzej Banaszkiewicz (1836-1915); grobu nie odnaleziono.
  3. Walenty Drogowski (1836-1909); grobu nie odnaleziono.
  4. Ppor. Maksymilian Gorgolewski (1845-1926); grobu nie odnaleziono.
  5. Józef Okoniewski (1838-1921); grób przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w 1959 r.
  6. Stefan Okoniewski (1836-1919); grób przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w 1959 r.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

LISTA UCZESTNIKÓW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH POWSTAŃ NARODOWYCH, POCHOWANYCH NA POZNAŃSKICH CMENTARZACH

KWATERA WETERANÓW 1863 NA CMENTARZU GARNIZONOWYM W POZNANIU (STOK CYTADELI)

Weterani walk narodowowyzwoleńczych

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu jeżyckim przy ul. Nowina w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Banaszkiewicz, Andrzej11 listopada 18368 czerwca 191511 czerwca 1915Grób nie istnieje?
1863-1864Drogowski, Walenty6 lipca 183622 grudnia 190925 grudnia 1909Grób nie istnieje?
1863-1864Gorgolewski, Maksymilian184529 marca 19262 kwietnia 1926Grób nie istnieje?
1863-1864(Grzymała-)Prądzyński, Józef4 lipca 183210 września 190713 września 1907Istnieje: L/50/36
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921Przeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919Przeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: L-50-36. JÓZEF GRZYMAŁA-PRĄDZYŃSKI (1832-1907) ⤵️

"Dziennik Poznański", 12.09.1907, nr 209, s. 4.
"Praca", 22.09.1907, nr 33, s. 1212 (12).
Prądzyński Józef, h. Grzymała
– ur.* 9 lipca 1832 r. w Lubochni k/Gniezna.
– zm. 10 września 1907 r. w Poznaniu.
Syn Andrzeja, majora podczas powstania listopadowego, kuzyna gen. Ignacego Prądzyńskiego. Zarządca gospodarczy ze Stawu opodal Strzałkowa, przy ówczesnej granicy prusko-rosyjskiej. Miejsce to stało się punktem zbornym powstańców z Wielkopolski i Pomorza, przeprawiających się do Królestwa Kongresowego przez kordon pruski.
Organizator oddziału powstańczego, złożonego z pracowników folwarku, którym administrował. Aresztowany przez Prusaków po rewizji domowej; więziony we Wrześni, później w twierdzy poznańskiej. Oskarżony w słynnym procesie politycznym, trwającym od lipca do grudnia 1864 r. przed Sądem Najwyższym w Berlinie, wobec 149 powstańców styczniowych. Osadzony w berlińskim więzieniu Moabit. Zwolniony po upadku powstania; zarządzał folwarkami w Wielkopolsce, a na początku XX wieku przeprowadził się do Poznania. Zmarł w swoim mieszkaniu przy obecnej ul. Staszica.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: brak w Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (IPN).
PORÓWNAJ: 
  • Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1963.
Józef Grzymała-Prądzyński z żoną Marią z Drzeńskich; oboje pochowani na cmentarzu przy ul. Nowina i Szpitalna. Zdjęcie za: fb/Stowarzyszenie Opieki nad Cmentarzem Jeżyckim w Poznaniu.
"Kurier Poznański", 13.09.1907, nr 210, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
"Orędownik", 18.12.1889, nr 291, s. 4.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. ANDRZEJ BANASZKIEWICZ (1836-1915) ⤵️

"Kurier Poznański", 11.06.1915, nr 130, s. 4.
Banaszkiewicz Andrzej
– ur.* 11 listopada 1836 r.
– zm. 8 czerwca 1915 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: grób nie istnieje; miejska wyszukiwarka cmentarna wskazuje mogiłę symboliczną.
PORÓWNAJ:
"Dziennik Poznański", 11.06.1915, nr 130, s. 4.
"Kurier Poznański", 11.06.1915, nr 130, s. 2.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. WALENTY DROGOWSKI (1836-1909) ⤵️

"Dziennik Poznański", 24.12.1909, nr 293, s. 6.
Drogowski Walenty, dzierżawca dóbr
– ur.* 6 lipca 1836 r.
– zm. 22 grudnia 1909 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: grób nie istnieje; miejska wyszukiwarka cmentarna wskazuje mogiłę symboliczną.
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 25.12.1909, nr 294, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content