Weterani powstania styczniowego 1863-1864
pochowani na zabytkowym cmentarzu Bożego Ciała w Poznaniu

Według danych poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, w 1938 r. na poznańskich nekropoliach zidentyfikowano 84 groby powstańców styczniowych 1863-1864, w tym 6 na cmentarzu Bożego Ciała.

Ustalone dotąd nazwiska weteranów:

  1. Ppor. Walery Korczak-Daleszyński (1846-1927); grób istnieje.
  2. Paweł Śleboda (?-1913); grobu nie odnaleziono.
  3. Aleksander Betlejewski (1844-1928); grobu nie odnaleziono.
  4. PRAWDOPODOBNIE: ppor. Ludwik Frajtak (1837-1922); grobu nie odnaleziono. 

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

LISTA UCZESTNIKÓW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH POWSTAŃ NARODOWYCH, POCHOWANYCH NA POZNAŃSKICH CMENTARZACH

KWATERA WETERANÓW 1863 NA CMENTARZU GARNIZONOWYM W POZNANIU (STOK CYTADELI)

Cmentarz Bożego Ciała: groby weteranów walk narodowowyzwoleńczych

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Betlejewski, Aleksander1 września 184421 listopada 192825 listopada 1928Grób nie istnieje?
1863-1864Frajtak, Ludwik18373 października 19226 października 1922Grób nie istnieje?
1863-1864(Korczak-)Daleszyński, Walery6 grudnia 18465 lutego 19278 lutego 1927Istnieje: IIb/11/11-12
1863-1864Śleboda, Paweł9 listopada 1913
lat 70
12 listopada 1913Grób nie istnieje?

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: IIb-11-11/12. WALERY KORCZAK-DALESZYŃSKI (1846-1927) ⤵️

Daleszyński Walery, h. Korczak; podporucznik
– ur. 6 grudnia 1846 r. w Gradowie.
– zm. 5 lutego 1927 r. w Poznaniu.
Stopień wojskowy w powstaniu styczniowym: szeregowy (wg Dziennika Personalnego). Awansowany na stopień podporucznika na mocy Ustawy o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863 z 1919 r.
UWAGI: ujęty w Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (IPN).
"Kurier Poznański", 26.02.1927, nr 92, s. 7.
"Nowy Kurier", 09.02.1927, nr 31, s. 7.
"Nowy Kurier", 08.02.1927, nr 30, s. 9.
"Nowy Kurier", 10.02.1927, nr 32, s. 7.
"Kurier Poznański", 10.02.1927, nr 64, s. 12.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie odnaleziono. PAWEŁ ŚLEBODA (zm. 1913) ⤵️

"Orędownik", 12.11.1913, nr 261, s. 2.
Śleboda Paweł
– ur. ?
– zm. 9 listopada 1913 r. w Poznaniu.
Syn Walentego i Marianny z d. Cybalskiej. Informacja o zgonie w „Tygodniku Kościelnym dla Parafii Bożego Ciała” nr 43 z 15 listopada 1913 r. 
"Dziennik Poznański", 12.11.1913, nr 261, s. 4.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie odnaleziono. ALEKSANDER BETLEJEWSKI (1844-1928) ⤵️

"Kurier Poznański", 22.11.1928, nr 538, s. 11.
Betlejewski Aleksander
– ur. 1 września 1844 r. w Starogardzie.
– zm. 21 listopada 1928 r. w Poznaniu.
Brak informacji w Dzienniku Personalnym oraz w Rocznikach Oficerskich.
"Kurier Poznański", 24.11.1928, nr 542, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie odnaleziono. LUDWIK FRAJTAK (1837-1922) ⤵️

"Kurier Poznański", 06.10.1922, nr 229, s. 5.
Frajtak Ludwik, podporucznik (szeregowy w powstaniu 1863)*
– ur. 1837 w Posadowie*.
– zm. 3 października 1922 r. w Poznaniu.
*Informacje w Dzienniku Personalnym oraz w Rocznikach Oficerskich.
 
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content