Kolumbaria, pola urnowe i ogrody pamięci na Miłostowie

Fragment planu Cmentarza Komunalnego nr 1 w Poznaniu (Miłostowo), opracowanego w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania; za: uslugikomunalne.com.pl. Kolorem niebieskim wskazano miejsca pochówku osób poddanych kremacji.

Pierwszy w Polsce zakład kremacji zwłok uruchomiono w Poznaniu w 1993 r. Dokonała tego Universum Spółdzielnia Pracy, na terenie dawnego pruskiego fortu pośredniego IIIa Prittwitz. Opodal urządzono pola urnowe, kolumbaria oraz tzw. ogrody pamięci, których status formalno-prawny jest w Polsce niejasny

W Universum, proces kremacji przeprowadzany jest w piecu kremacyjnym dwukomorowym, którego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła. Piec jest tak usytuowany i połączony z urządzeniem wprowadzającym, aby rodzina i osoby bliskie mogły obserwować wprowadzenie ciała zmarłego na ekranie, w sali pożegnań. (…) Zwłoki mogą być kremowane wyłącznie w specjalnych trumnach kremacyjnych, ulegających całkowitemu spaleniu, bez metalowych okuć, z powłoką lakierniczą na bazie wody, co zapobiega zapalaniu się trumny w trakcie umieszczania jej w piecu kremacyjnym. (…) Urna z prochami przekazywana jest Zleceniodawcy wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie kremacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, urny z prochami mogą być składane do grobów ziemnych, murowanych, w Ogrodzie Pamięci lub zatopione w morzu.

Cyt. za: Universum Spółdzielnia Pracy: universum-poznan.com.pl/krematorium.

PORÓWNAJ:

Zdjęcia: Paweł Skrzypalik/Cyfrowe Lapidarium Poznania; lato 2020 r. ⤵️

error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content