Miłostowo: kolumbaria, pola urnowe oraz ogrody pamięci i Las Pamięci

kremacja | spopielenie

Pola urnowe, kolumbaria i ogrody pamięci na Miłostowie; stan z 2020 roku.

Pierwszy w Polsce zakład kremacji zwłok uruchomiono w Poznaniu w 1993 r. Dokonała tego Universum Spółdzielnia Pracy na terenie dawnego pruskiego fortu pośredniego IIIa Prittwitz. Opodal urządzono pola urnowe, kolumbaria oraz tzw. ogrody pamięci; status formalno-prawny tych ostatnich jest w Polsce niejasny

W Universum, proces kremacji przeprowadzany jest w piecu kremacyjnym dwukomorowym, którego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła. Piec jest tak usytuowany i połączony z urządzeniem wprowadzającym, aby rodzina i osoby bliskie mogły obserwować wprowadzenie ciała zmarłego na ekranie, w sali pożegnań. (…) Zwłoki mogą być kremowane wyłącznie w specjalnych trumnach kremacyjnych, ulegających całkowitemu spaleniu, bez metalowych okuć, z powłoką lakierniczą na bazie wody, co zapobiega zapalaniu się trumny w trakcie umieszczania jej w piecu kremacyjnym. (…) Urna z prochami przekazywana jest Zleceniodawcy wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie kremacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, urny z prochami mogą być składane do grobów ziemnych, murowanych, w Ogrodzie Pamięci lub zatopione w morzu.

Cyt. za: Universum Spółdzielnia Pracy: universum-poznan.com.pl/krematorium.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM CMENTARZA

NECROPOLIS: WYSZUKIWARKA CMENTARNA

error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content