Potyczka na Moście Chwaliszewskim; noc z 3 na 4 marca 1846 r. Rysował Julius von Minutoli dla "Leipziger Illustrierte Zeitung", za: "Ilustracja Polska", 24.12.1933, nr 52, s. 3.
"Dziennik Poznański", 24.03.1938, nr 44, s. 7.
"Dziennik Poznański", 26.06.1936, nr 147, s. 4.
"Dziennik Poznański", 14.10.1936, nr 239, s. 4.
Mogiła kosynierów junikowskich na Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli; ich szczątki ujawniono podczas prac ziemnych w 2011 r. Fot. P. Skrzypalik, 2018 r.

Z Wielkiego Księstwa Poznańskiego na wojnę polsko-rosyjską z lat 1830-1831 wyruszyło ok. 3 tys. osób, należących do wszystkich warstw społecznych (ponad 1600 cywilów oraz ponad 1350 dezerterów z armii pruskiej), w tym ok. 300 mieszkańców Poznania. Do domów nie wróciło ok. 800 wielkopolskich powstańców. 

powstaniu styczniowym 1863-1864 udział wzięło ok. 6-7 tys. ochotników z Wielkiego Księstwa

W 1938 r. członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów podjęli próbę zewidencjonowania mogił uczestników powstań narodowych, zlokalizowanych na poznańskich cmentarzach parafialnych. Odnaleziono wówczas m.in.:

 • 27 grobów weteranów powstania listopadowego 1830-1831:
  17 mogił na cmentarzu starofarnym; 7 mogił na cmentarzu staromarcińskim; 2 mogiły na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty); 1 mogiłę na cmentarzu nowomarcińskim.
 • 7 grobów weteranów powstań wielkopolskich z lat 1846 i 1848 (Wiosna Ludów):
  5 mogił na cmentarzu staromarcińskim; 1 mogiłę na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty); 1 mogiłę na cmentarzu nowofarnym.
 • 84 groby weteranów powstania styczniowego 1863-1864:
  31 mogił na nowym Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli; 17 mogił na cmentarzu staromarcińskim; 3 mogiły na cmentarzu starofarnym; 6 mogił na cmentarzu nowofarnym; 5 mogił na cmentarzu nowomarcińskim; 6 mogił na cmentarzu Bożego Ciała; 7 mogił na cmentarzu górczyńskim; 3 mogiły na cmentarzu jeżyckim; 3 mogiły na cmentarzu staroświętojańskim; 2 mogiły na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty); 1 mogiłę na cmentarzu winogradzkim (św. Wojciecha).

Najnowsze ustalenia – których wyniki prezentuję w tabelach niżej – każą przypuszczać, iż pod koniec lat 30. XX w. albo nie zdołano zidentyfikować wszystkich grobów (np. z powodu degradacji nagrobków), albo wiele z nich już wcześniej zostało zlikwidowanych przez zarządców cmentarzy (np. przez brak prolongaty). Pewna liczba mogił zasłużonych obywateli przepadła bezpowrotnie wraz z powojenną likwidacją starych poznańskich nekropolii parafialnych (najwięcej na cmentarzu staromarcińskim oraz na cmentarzach staroparafialnych na Komandorii).

Oprac. Paweł Skrzypalik
Panu Bartoszowi Michalakowi dziękuję za wydatną pomoc, okazaną przy gromadzeniu danych.
 
Stronę przeszukiwać można na dwa sposoby: używając kombinacji klawiszy CTRL + F  (wyszukiwarka kontekstowa) lub wykorzystując okienko-lupkę przy tytule każdej z tabel. U dołu znajduje się stale aktualizowana, zbiorcza lista nazwisk wszystkich odszukanych dotąd powstańców.
WIĘCEJ INFORMACJI (w tym biogramy, nekrologii, literatura):

_____________

Zastosowane skróty:
 • CZW = przeniesiony (ekshumowany) na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan;
 • ZPP = pogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakładu Sióstr Miłosierdzia) przy placu Bernardyńskim;
 • ZJ = pogrzeb z Zakładu św. Józefa (ob. ul. Krysiewicza);
 • z dż. = pogrzeb z domu żałoby (+ adres).
 1. „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 3, Marsz, marsz Dąbrowski.
 2. „Kronika Miasta Poznania”, 2008, nr 1, Wiosna Ludów
 3. „Kronika Miasta Poznania”, 2013, nr 1, 1863.
 4. Białynia Chołodecki J., Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904. Dostęp: Polona.
 5. Boberska z Wasilewskich F., O Polkach, które się szczególniej zasłużyły Ojczyźnie w powstaniu listopadowem, Lwów 1893. Dostęp: Polona.
 6. Buliński E., Szlakiem Wiosny Ludów, seria: „Zwiedzamy Wielkopolskę”, Poznań 1998. Dostęp: WBC.
 7. Ciszak A., Ziemia wrzesińska w powstaniu styczniowym 1863-1864, Września 1964.
 8. Czubiński A., Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Poznań 1983. Dostęp: WBC.
 9. Czubiński A., Powstanie 1863-1864 we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993. Dostęp: WBC.
 10. Dąbrowski J., (Grabiec J.), Rok 1863, Poznań 1929. Dostęp: Polona.
 11. Eustachiewicz T., Młodzież wielkopolska na tle lat 1861-1864, Poznań 1932. Dostęp: Polona.
 12. Feldman J., Sprawa polska w roku 1848, Kraków 1933. Dostęp: Biblioteka Cyfrowa UMCS.
 13. Grot Z., Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1963.
 14. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 roku, Warszawa 1923. Dostęp: WBC.
 15. Jakubiak T. A., Polak B., Wielkopolanie w powstaniu listopadowym 1830-1831, Poznań 1981.
 16. Katalog Powstańców Styczniowych [tu m.in. biogramy weteranów, literatura].
 17. Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931; e-kartoteka.net.
 18. Kieniewicz S., Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku, Warszawa 1935. Dostęp: WBC.
 19. Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964.
 20. Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 2009.
 21. Kocój H., Prusy wobec powstania listopadowego, Warszawa 1980.
 22. Kozłowski E., Bibliografia powstania styczniowego, Warszawa 1964.
 23. Kunaszowski H., Życiorysy uczestników powstania listopadowego zebrane na pamiątkę pięćdziesięcioletniej rocznicy tego powstania, Lwów 1880. Dostęp: Polona.
 24. Lista uczestników powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 859-874. Dostęp: WBC lub Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 25. Lista uczestników powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 917-920. Dostęp: WBC lub Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 26. Łukaszewski J., Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 1863-64 r., Jassy 1870. Dostęp: Polona, JBC lub WBC.
 27. Maliszewski J., Powstanie styczniowe. Notatki biograficzne uczestników, Warszawa 1932. Dostęp: Polona.
 28. Muszyńska-Zygmańska J., Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim, Poznań 1947.
 29. Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 37-67. Dostęp: WBC lub Polona.
 30. Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 86-113. Dostęp: WBC lub Polona.
 31. Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym dr. fil. Ludwik Rzepecki, uzupełnił Karol Rzepecki, Poznań 1915. Dostęp: WBC.
 32. Polak B., Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848, Poznań 1981.
 33. Powstanie styczniowe w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
 34. Powstanie styczniowe w zbiorach Biblioteki Narodowej.
 35. Rezler M., Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). Zarys dziejów militarnych, Poznań 1993.
 36. Rezler M., Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych, Poznań 2011.
 37. Rocznik Weteranów 1934. Dostęp: WBC.
 38. Sobczak J., Szlakiem Wiosny Ludów, seria: „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”, nr 22, Poznań 1998. Dostęp: WBC.
 39. Stupnicki H., Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r., Lwów 1865. Dostęp: WBC.
 40. Truszkowski-Fidler W., Wykaz Wielkopolan uczestników powstania 1863 r., Warszawa 1938. Dostęp: WBC.
 41. Uczestnicy insurekcji 1794 r. w zaborze pruskim, oprac. J. Muszyńska, Poznań 1937. Dostęp: WBC.
 42. Wawrzykowska-Wierciochowa D., Kobiety wielkopolskie w działalności narodowej, społecznej i wyzwoleńczej (1788-1919), Poznań 1975.
 43. Wąsicki J., Powstanie kościuszkowski w Wielkopolsce, Poznań 1957.
 44. Wąsicki J., Powstanie 1806 roku w Wielkopolsce, Poznań 1958.
 45. Wielkopolanie w Powstaniu Listopadowym – infografika Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
 46. Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848 r. Bibliografia w wyborze, oprac. B. Nowak, Poznań 1997. Dostęp: WBC.
 47. Wyszukiwarka nekrologów z wielkopolskiej prasy; wtg-gniazdo.org.
 48. Xięga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830. zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militarii” ozdobionych, Lwów 1881. Dostęp: WBC.
 49. Żychliński T., Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie, Poznań 1877. Dostęp: Polona.
 50. Żychliński T., Wspomnienia z r. 1863, Poznań 1888. Dostęp: Polona.
 51. Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX; kolekcja Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
"Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 01.10.1921, nr 10, s. 39-40.
Bitwa pod Miłosławiem, 30 kwietnia 1848 r. Rysunek Polikarpa Gumińskiego, uczestnika batalii. Litografia Königliche Hof- Steindruckerei Magdeburg w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
"Dziennik Poznański", 14.03.1935, nr 61, s. 4.
"Dziennik Poznański", 21.10.1936, nr 245, s. 9.
"Kurier Poznański", 06.03.1937, nr 105, s. 6.
"Dziennik Poznański", 30.10.1938, nr 250, s. 6.
Portret Edmunda Calliera; ok. 1863 r. Źródło: Polona, sygnatura: F.108333/AFF.I-98.
Władysław Bentkowski podczas zebrania rady wojennej; 1863 r. Źródło: Polona, sygnatura: F.26768/W.
"Nowy Kurier", 17.11.1936, nr 268, s. 9.
"Kronika Miasta Poznania", 1936, nr 4, s. 601-602.
Chłopi z Górczyna i Junikowa (dawnych podpoznańskich wsi), skazani za działalność spiskową w 1846 r. Od lewej: Walenty Kaczmarek, Maciej Palacz, Michał Kaczmarek, Kazimierz Świderski, Jan Palacz i Jan Szymczak. Litografia Mariana Jaroczyńskiego według rysunku Leona Kaplińskiego. W zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, za: KMP, 2002, nr 1, s. 147.

Nieistniejące cmentarze staroparafialne na Komandorii

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na starym cmentarzu świętojańskim oraz na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty) przy ul. Świętojańskiej w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1830-1831 Adamczewski, Franciszek181226 maja 189129 maja 1891Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Bezler, Mikołajmarzec 1904Grób nie istnieje?
1846Essmann lub Esmann, Józef30 sierpnia 1873Grób nie istnieje?
1863-1864Kryszka lub Kryszak (Kryśkiewicz?), Stanisław18381919Grób nie istnieje?
1863-1864Lira lub Lyra, Wojciech4 kwietnia 184215 lutego 1927Grób nie istnieje?
1848Małecki, Fryderyk1848Grób nie istnieje?
1863-1864Mikołajczak, Marcin17 lutego 191521 lutego 1915Grób nie istnieje?
1848Ney, Karol7 lutego 1809185015 czerwca 1850Grób nie istnieje?
1830-1831
1848
Otto-Trąmpczyński, Eugeniusz Szczepan181023 września 187925 grudnia 1909Grób nie istnieje?
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Edmund12 czerwca 1896Pogrzeb z ZPP do grobów rodzinnych.
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Henryk18431921Grób nie istnieje?
1863-1864Reksiński, Franciszek15 stycznia 192818 stycznia 1928Grób nie istnieje?
1863-1864Ślosarczyk, Michał18331909Grób nie istnieje?
1863-1864Woydt, Walerian15 stycznia 1916
79 lat
18 stycznia 1916Pogrzeb z ZJ na cmentarz św. Małgorzaty. Grób nie istnieje?

Cmentarz Garnizonowy

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na nowym (polskim) Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli w Poznaniu.
Nazwiska weteranów wstępnie uszeregowano według numeracji kwater i grobów.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864(Kostro-)Pułaski, Kazimierz Ferdynand19 stycznia 18465 stycznia 19268 stycznia 1926Istnieje: CG-III-22
1863-1864(Zaremba-)Cielecki, Aleksander16 lipca 184918 października 193721 października 1937Istnieje: CG-V-264
1863-1864Michalski, Michał7 września 184717 listopada 193522 listopada 1935Istnieje: CG-V-265
1863-1864Mańkowski, Ignacy2 sierpnia 184326 sierpnia 192429 sierpnia 1924Istnieje: CG-V-266
1863-1864Czerkawski, Walenty14 lutego 184620 lipca 193523 lipca 1935Istnieje: CG-V-267
1863-1864Koprucki, Melchior28 grudnia 183512 lutego 193415 lutego 1934Istnieje: CG-V-268
1863-1864Massalski, Jan23 października 184419 sierpnia 193221 sierpnia 1932Istnieje: CG-V-269
1863-1864Nowicki, Michał21 września 18445 kwietnia 19328 kwietnia 1932Istnieje: CG-V-271
1863-1864Lutostański, Stefan2 września 184626 maja 193029 maja 1930Istnieje: CG-V-321
1863-1864Sikorski, Piotr23 maja 184527 października 192930 października 1929Istnieje: CG-V-322
1863-1864Nowakowski, Wojciech Jerzy22 marca 184521 maja 192224 maja 1922Istnieje: CG-V-323
1863-1864Wierzbowski, Ignacy6 lutego 184025 stycznia 192830 stycznia 1928Istnieje: CG-V-324
1863-1864Szukalski, Paweł Felicjan9 czerwca 183318 kwietnia 192721 stycznia 1927Istnieje: CG-V-325
1863-1864Frąckowiak, Mikołaj19 lutego 18432 października 19236 października 1923Istnieje: CG-V-326
1863-1864Dykierski, Stanisław27 marca 184616 września 193019 września 1930Istnieje: CG-V-330
1863-1864Zadorski, Leon24 maja 18434 lipca 19298 lipca 1929Istnieje: CG-V-331
1863-1864Mizgalski, Józef5 kwietnia 184515 lutego 192718 lutego 1927Istnieje: CG-V-332
1863-1864Wąsikiewicz, Karol11 listopada 184212 marca 193116 marca 1931Istnieje: CG-V-333
1863-1864Maciejewski, Stanisław8 maja 184428 lutego 19263 marca 1926Istnieje: CG-V-334
1863-1864Dobrowolski, Ludwik24 sierpnia 184315 marca 192519 marca 1925Istnieje: CG-V-335
1863-1864Splettstoesser, Jan Bonawentura22 października 184516 sierpnia 192419 sierpnia 1924Istnieje: CG-V-336
1863-1864Osiński, Tomasz24 grudnia 183524 października 192327 października 1923Istnieje: CG-V-337
1863-1864Dębny, Konstanty9 maja 184518 marca 192420 marca 1924Istnieje: CG-V-338
1863-1864Jeleniewicz, Stanisław8 maja 184428 marca 19241 kwietnia 1924Istnieje: CG-V-339
1863-1864Wojciechowski, Jan15 czerwca 18362 kwietnia 19235 kwietnia 1923Istnieje: CG-V-340
1848
1863-1864
(Tarnawa-)Radkiewicz, Ignacy3 czerwca 183422 marca 192426 marca 1924Istnieje: CG-V-341
1863-1864Łuczyński, Franciszek10 października 18448 lutego 192912 lutego 1929Istnieje: CG-V-342
1863-1864Czerwiński, Władysław26 lutego 184411 listopada 192215 listopada 1922Istnieje: CG-V-343
1863-1864Heynat lub Heynath, Paweł25 stycznia 184414 grudnia 1921Istnieje: CG-V-344
1863-1864Łukomski, Stanisław13 listopada 183716 lipca 192620 lipca 1926Istnieje: CG-V-345
1863-1864Całka, Leon6 kwietnia 184431 grudnia 19214 stycznia 1922Istnieje: CG-V-346
1863-1864Jastrzębski, Józef19 marca 18442 lutego 19225 lutego 1922Istnieje: CG-V-347
1863-1864Dzierżanowski, Zygmunt31 stycznia 184527 marca 193131 marca 1931Przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
1863-1864Przybyszewski, Ignacy27 lutego 183824 lutego 192828 lutego 1928Grób nie istnieje?
Wiosna LudówMogiła zbiorowa kosynierów junikowskich1846-1848W 2011 r. złożono tu szczątki kosynierów z JunikowaCG-IX

Cmentarz jeżycki

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu jeżyckim przy ul. Nowina w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Banaszkiewicz, Andrzej11 listopada 18368 czerwca 191511 czerwca 1915Grób nie istnieje?
1863-1864Drogowski, Walenty6 lipca 183622 grudnia 190925 grudnia 1909Grób nie istnieje?
1863-1864Gorgolewski, Maksymilian29 marca 19262 kwietnia 1926Grób nie istnieje?
1863-1864(Grzymała-)Prądzyński, Józef4 lipca 183210 września 190713 września 1907Istnieje: L/50/36
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921Przeniesiony na CZW
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919Przeniesiony na CZW

Cmentarz górczyński

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu górczyńskim przy ul. Ściegiennego w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864(Bończa-)Snawadzki, Wiktor1 marca 18412 listopada 19225 listopada 1922Istnieje: IIIL/5/33
1863-1864Komorski, Konstanty6 marca 18447 kwietnia 191910 kwietnia 1919Grób nie istnieje?
1863-1864Małkowski, Józef28 czerwca 183821 września 191825 września 1918Grób nie istnieje?
1863-1864(Pobóg-)Trzciński, Damazy7 czerwca 183329 marca 190720 sierpnia 1929Istnieje: ILb/2/6.
Szczątki przeniesiono do Poznania ze Szwajcarii.
1863-1864Raczkiewicz, Andrzej12 stycznia 184522 września 191825 września 1918Grób nie istnieje?
1863-1864Skomski, DamazyGrób nie istnieje?
BRAK DANYCH
1863-1864Wośkowiak, Łukasz11 listopada 191514 listopada 1915Grób nie istnieje?
1863-1864Sokolnicki, Szymon3 września 18446 lipca 19189 lipca 1918Pogrzeb z dż., ul. Książęca 21 na cmentarz łazarski.
Grób nie istnieje?
1863-1864Ziółkowski, Maksymilian12 października 184430 stycznia 19362 lutego 1936Istnieje: IIL/4/23

Cmentarz Bożego Ciała

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym cmentarzu Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864(Korczak-)Daleszyński, Walery6 grudnia 18465 lutego 19278 lutego 1927Istnieje: IIb/11/11-12
1863-1864Śleboda, Paweł9 listopada 191312 listopada 1913Grób nie istnieje?
1863-1864Betlejewski, Aleksander21 listopada 1928
84 lata
25 listopada 1928Grób nie istnieje?

Cmentarz staroparafialny św. Wojciecha

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na zabytkowym starym cmentarzu św. Wojciecha na stoku Cytadeli w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1830-1831Rzewuski, Antoni17 maja 1886
83 lata
19 maja 1886Grób nie istnieje?
1830-1831Sieg, Fryderyk Ferdynand 14 września 188017 września 1880Grób nie istnieje?
1863-1864Wiśniewski, Stanisław18 marca 191721 marca 1917Prawdopodobnie pochowany w grobach rodzinnych: CW-V-7

Nieistniejący cmentarz winogradzki

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na nowym cmentarzu św. Wojciecha przy dawnej ul. Obornickiej w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Borowski, Ignacy20 września 184422 grudnia 191325 grudnia 1913Grób nie istnieje?

Nieistniejące cmentarze nowoparafialne na terenie MTP

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na nowym cmentarzu świętomarcińskim oraz na nowym cmentarzu farnym przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Callier, Oskar23 czerwca 184623 lutego 1929Cm. nowomarciński.
Przeniesiony na CZW
1863-1864Grossmann, Kazimierz24 listopada 1917Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Gruszczyńska, Cecylia ze Smoczyńskich12 stycznia 193216 stycznia 1932Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1830-1831Iłowiecki, Andrzej 2 listopada 1883 Cm. nowomarciński.
Przeniesiony z cm. staromarcińskiego? Grób nie istnieje?
1863-1864Kiełczewski, Bolesław Teodor30 czerwca 18467 stycznia 191910 stycznia 1913Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Leitgeber, Bronisław7 kwietnia 18469 lipca 192712 lipca 1927Cm. nowofarny.
Nie istnieje (nie został ekshumowany!)
1863-1864Maciejewski, Jan28 listopada 19111 grudnia 1911Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Neyman, Apolinary18 marca 1908Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864May, Roman 24 stycznia 18462 kwietnia 1887 Cm. nowomarciński.
Przeniesiony z cm. staromarcińskiego? Następnie na Samotną; później na CZW.
1863-1864Przybyłowicz, Onufry14 grudnia 192117 grudnia 1921Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Radzimińska, Wanda5 listopada 18487 czerwca 1927Cm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1848Walkiewicz, Marcin15 października 191219 października 1912Grób nie istnieje?
1848Wężyk, Józef10 lipca 1906
88 lat
13 lipca 1906 Grób nie istnieje?
1863-1864Winnicki, ŁukaszKwiecień 1909Cm. nowofarny.
Przeniesiony na Samotną

Nieistniejący cmentarz staromarciński

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na starym cmentarzu św. Marcina przy ul. Towarowej w Poznaniu. Podczas likwidacji tej nekropolii na przełomie lat 50. i 60. XX w. wielu weteranów przeniesiono na urządzany wówczas Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Below, Fryderyk Wilhelm15 marca 182219 lipca 1895Grób nie istnieje?
1831
1846/1848
1863-1864
Bentkowski, Władysław18181887Klin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Berendes, Henryk1 marca 18864 marca 1886Grób nie istnieje?
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
- 1846
- 1848
Biesiekierski, Stanisław25 marca 179126/27 listopada 1869Klin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1863-1864Biernacki, Aleksander4 czerwca 18857 czerwca 1885Grób nie istnieje?
1863-1864Bogdański, Józef 1873Grób nie istnieje?
1863-1864Bryliński, Antoni183410 sierpnia 191213 sierpnia 1912Przeniesiony na CZW
1830-1831Bukowski, Antoni181226 lutego 1887Przeniesiony na CZW
1863-1864Callier, Edmund2 października 183314 grudnia 189317 grudnia 1893Przeniesiony na CZW
1848Chłapowski, Kajetan Kacper182925 października 1908Przeniesiony na CZW
1863-1864Cybulski, Stanisław18879 marca 1887Grób nie istnieje?
1846Dahlman lub Dahlmann, Piotr28 czerwca 181025 października 1847Przeniesiony na CZW
1863-1864Dobrowolski, Franciszek20 lipca 183011 lipca 1896Przeniesiony na CZW
1863-1864Gąsiorowski, Bolesław183923 grudnia 1916 27 grudnia 1916 Grób nie istnieje?
1830-1831
1846
Gąsiorowski, Ludwik16 sierpnia 1807 lub 25 sierpnia 18089 grudnia 186311 grudnia 1863Przeniesiony na CZW
1830-1831Hulewicz, Józef4 kwietnia 180414 grudnia 1869Przeniesiony na CZW
1830-1831
1846
1848
Iłowiecki, Andrzej2 listopada 1882Grób nie istnieje?
1863-1864Jesionowski, Ignacy 1 lipca 1879Grób nie istnieje?
1830-1831Jeszka, Wojciech 1855Grób nie istnieje?
1830-1831Kamieński, Napoleon14 stycznia 18067 kwietnia 1873Grób nie istnieje?
1848Karchowski, Hipolit1898Grób nie istnieje?
1863-1864Kasiewicz, Ludwik25 sierpnia 184011 września 188414 września 1884Przeniesiony na CZW
1830-1831Kierski, Emil181022 kwietnia 187424 kwietnia 1874Grób nie istnieje?
1863-1864Koehler, Klemens9 lipca 1840 12 stycznia 1901Przeniesiony na CZW
1863-1864Krótki, Teofil24 marca 18421 grudnia 1888Przeniesiony na CZW
1863-1864Księżopolski lub Xiężopolski, Franciszek18 kwietnia 1922
90 lat
21 kwietnia 1922Przeniesiony na CZW
1863-1864Kucharski, Zygmunt25 lipca 1863Klin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1863-1864Kulwicz, Władysław22 czerwca 189425 czerwca 1894Grób nie istnieje?
1848Lekszycki, Józef24 marca 181821 grudnia 1899Przeniesiony na CZW
1830-1831Marcinkowski, Karol23 czerwca 18006 listopada 1846Przeniesiony do kościoła św. Wojciecha
1830-1831
1846
1863-1864
Matecki, Teodor Teofil25 kwietnia 181015 maja 1886Przeniesiony na CZW
1863-1864May, Roman24 stycznia 18462 kwietnia 1887Przeniesiony do Lubonia, następnie na CZW
1830-1831Nasierowski, Walenty Stanisław Andrzej10 listopada 180227 października 188831 października 1888Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Niesiołowski, Ignacy21 czerwca 1894Grób nie istnieje?
1863-1864Obrębowicz, Józef7 grudnia 1922Grób nie istnieje?
1863-1864Okoniewski, Stanisław183222 marca 1865Klin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1830-1831Orłowski, Stanisław6 czerwca 1895Grób nie istnieje?
1863-1864(Ostoja-)Błociszewski, Antoni Euchariusz12 czerwca 192216 czerwca 1922Przeniesiony na CZW
1846/1848Palacz, Janok. 1811/18126 sierpnia 1891Grób nie istnieje?
1846/1848Palacz, Maciej20 lutego 180611 lipca 1885Grób nie istnieje?
1863-1864Piński, Jan Nepomucen25 listopada 191628 listopada 1916Grób nie istnieje?
1830-1831
1848
1863-1864
(Prawdzic-)Szczawiński, Hipolit29 października 181215 września 1893Przeniesiony na CZW
1848Rakowski, Feliks6 czerwca 182424 grudnia 1883Przeniesiony na CZW
1830-1831Rembowski, Waleryok. 180618 lutego 186622 lutego 1866Grób nie istnieje?
1830-1831
1846/1848
Rzepecki, Kajetan3 stycznia 18007 lutego 1892Przeniesiony na CZW
1830-1831Sikorski, Ignacy14 listopada 1871Grób nie istnieje?
1863-1864Stachecki, Roman14 kwietnia 191417 kwietnia 1914Grób nie istnieje?
1830-1831
1848
1863-1864
Stanowski, Jakób lub Jakub23 marca 18183 listopada 18896 listopada 1889Grób nie istnieje?
1863-1864Stelmachowski, Władysław27 lipca 192630 lipca 1926Przeniesiony na CZW
1863-1864(Szeliga-)Żychliński, Teodor25 czerwca 183626 sierpnia 1909Prawdopodobnie przeniesiony na CZW?
1863-1864Szmyt, Józef 183526 grudnia 1907Przeniesiony na CZW
1863-1864Szymański, Roman 4 sierpnia 184018 grudnia 1908Przeniesiony na CZW
1863-1864Trawiński, Franciszek16 stycznia 190718 stycznia 1907Grób nie istnieje?
1863-1864Tundak, Józef9 kwietnia 1903Grób nie istnieje?
1863-1864Warnka lub Warnke, Teofil Stanisław18451882Klin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1863-1864Werner, Konrad16 stycznia 1917Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Wierzbiński, Władysław12 lipca 188815 lipca 1888Przeniesiony na CZW
1848Wicherkiewicz, Jan Alojzy15 czerwca 18128 lipca 188211 lipca 1882Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Wilczyński, Józef27 kwietnia 1903Grób nie istnieje?
1830-1831Wodpol, Wandelin11 listopada 1888Grób nie istnieje?
1830-1831Wojtkiewicz, Szymon (ksiądz)25 maja 1866
74 lata
27 maja 1866Grób nie istnieje?
1830-1831Wyczyński, JanGrób nie istnieje?
1848Ziętkiewicz, Piotr19 sierpnia 1852Przeniesiony na CZW

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan wraz z Kryptą Zasłużonych

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na dawnym cmentarzu starofarnym oraz w Krypcie Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha. Wiele grobów zostało przeniesionych tu na przełomie lat 50. i 60. XX w., kiedy likwidowano nekropolie parafialne i tworzono (obecnie zabytkowy) Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Bryliński, Antoni183410 sierpnia 191213 sierpnia 1912Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831
1848
1863-1864
Bukowski, Antoni181226 lutego 1887Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Bukowski, Wincenty18001871Istnieje
1848Chłapowski, Kajetan Kacper18291908Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1863-1864Callier, Edmund2 października 183314 grudnia 189317 grudnia 1893Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Callier, Oskar Włodzimierz23 czerwca 184623 lutego 1929Przeniesiony z cmentarza nowomarcińskiego (MTP); istnieje
1863-1864Chrzanowski, Kazimierz12 grudnia 1870Istnieje
1830-1831
1846
Dahlman lub Dahlmann, Piotr28 czerwca 181025 października 1847Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Danysz, Ignacy18021855Istnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
Dąbrowski, Jan Henryk 2 sierpnia 1755 6 czerwca 1818serce od 1997 r. w PoznaniuKrypta Zasłużonych
1863-1864Dobrowolski, Franciszek20 lipca 183011 lipca 1896Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1848Dziorobek, Feliks18191875Istnieje
1830-1831
1846
1848
Gąsiorowski, Ludwik Hiacynt16 sierpnia 1807 lub 25 sierpnia 18089 grudnia 186311 grudnia 1863Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Hulewicz, Józef4 kwietnia 180414 grudnia 1869Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831
1848
Jabłkowski, Ludwik5 sierpnia 180222 listopada 1865Istnieje
1830-1831Jankowski, Józef18021868Istnieje
1863-1864Kaczorowski, Teofil18301889Istnieje
1863-1864Kasiewicz, Ludwik25 sierpnia 184011 września 188414 września 1884Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Kierzkowski, Jan Filip16 kwietnia 177124 lutego 1862Istnieje
1863-1864Koehler, Klemens9 lipca 1840 12 stycznia 1901Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
Kosiński, Antoni Amilkar16 grudnia 176910 marca 182314 października 1923Krypta Zasłużonych
uczestnik kampanii napoleońskichKosiński, Józef17846 stycznia 1862Istnieje
1846
1848
1863-1864
Kosiński, Władysław Euzebiusz21 stycznia 18144 czerwca 1887Istnieje
1863-1864Koszutski, Józef1896Grób nie istnieje?
1863-1864Krótki, Teofil24 marca 18421 grudnia 1888Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Krzyżanowski, Antoni180824 stycznia 1895Istnieje
1863-1864Księżopolski lub Xiężopolski, Franciszek18 kwietnia 1922
90 lat
21 kwietnia 1922Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
insurekcja kościuszkowskaLanga, Jan Nepomucen31 stycznia 1874Istnieje
1830-1831
1848
Leitgeber, Józef Napoleon 18091858Istnieje
1863-1864Leitgeber, Mieczysław Antoni13 czerwca 18416 listopada 1893Istnieje
1848Lekszycki, Józef 24 marca 181821 grudnia 1899Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Łebiński, Władysław Stanisław Michał3 października 18409 października 1907Istnieje
1830-1831Marcinkowski, Karol23 czerwca 18006 listopada 184610 czerwca 1923Przeniesiony do kościoła św. Wojciecha
1830-1831
1846
1863-1864
Matecki, Teodor Teofil25 kwietnia 181015 maja 1886Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864May, Roman24 stycznia 18462 kwietnia 1887Przeniesiony do Lubonia, następnie na CZW
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1848
Mizerski, Antoni17911864Istnieje
1863-1864Mizerski, Stefan14 sierpnia 18418 października 1898Istnieje
1830-1831
1846
1848
Moraczewski, Jędrzej4 lutego 180220 lutego 1855Istnieje
1848
1863-1864
Motty, Stanisław Łukasz Augustyn18 października 182621 grudnia 1900Istnieje
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Niegolewski, Andrzej Marcin 12 listopada 178718 lutego 185714 października 1923Krypta Zasłużonych
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921Przeniesiony z cm. jeżyckiego; istnieje
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919Przeniesiony z cm. jeżyckiego; istnieje
1863-1864(Ostoja-)Błociszewski, Antoni Euchariusz12 czerwca 192216 czerwca 1922Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1830-1831Ostrowski (Mrowiński), Onufry15 września 1852Istnieje
1830-1831
1846
1863-1864
(Prawdzic-)Szczawiński, Hipolit29 października 181215 września 1893Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Prądzyński, Ignacy Pantaleon 20 lipca 17924 sierpnia 1850urna z prochami z miejsca pochówku od 1997 w PoznaniuKrypta Zasłużonych
1863-1864Preiss, Józef9 grudnia 183821 sierpnia 1878Istnieje
1848
1863-1864
Rakowski, Feliks6 czerwca 182424 grudnia 1883Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831
1846
Radoński, Tadeusz18 lutego 18046 września 1873Istnieje
1830-1831
1846/1848
Rzepecki, Kajetan Władysław3 stycznia 18007 lutego 1892Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1848Rzepecki, Ludwik Władysław18321894Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Rymarkiewicz, Jan21 czerwca 181118 października 1889Istnieje
1830-1831Speichert, Edward12 maja 1869Grób nie istnieje?
ex-ewangelik
1863-1864Stelmachowski, Władysław27 lipca 192630 lipca 1926Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1830-1831Strzelecki, Paweł Zygmunt17971873urna z prochami od 1997 w PoznaniuKrypta Zasłużonych
1830-1831Szczepanowski, Ignacy18111869Istnieje
1863-1864Szmyt, Józef 183526 grudnia 1907Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Szymański, Roman 4 sierpnia 184018 grudnia 1908Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Tułodziecki, Stanisław1875Grób nie istnieje?
1848(Trzaska-)Zakrzewski, Ksawery Franciszek181730 kwietnia 1876Istnieje
1863-1864Wierzbiński, Władysław12 lipca 188815 lipca 1888Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1830-1831Wiśniewski, Aleksander 30 grudnia 181629 marca 1892Istnieje
- powstanie wielkopolskie 1794
- uczestnik kampanii napoleońskich
Wybicki, Józef Rufin29 września 174710 marca 182214 października 1923Krypta Zasłużonych
1848Ziętkiewicz, Piotr19 sierpnia 1852Przeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1846- Paternowski, Ludwik
- Gasiński, Marceli
- Górski, Maksymilian
Trzej uczestnicy potyczki na Moście Chwaliszewskim3/4-5 marca 1846Wspólny grób; nie istnieje?

Groby weteranów bez ustalonej lokalizacji

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, zmarłych i pochowanych w Poznaniu.
Dotąd nie zdołałem ustalić, na którym z czynnych przed 1939 r. poznańskich cmentarzy spoczęli...
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864Algusiewicz, Stanisław
1863-1864Antoniewicz, Wacław
Wiosna LudówBabiński (Bogusławski), Antoni18121 lutego 1847 (rozstrzelany)Cm. starogarnizonowy
lub staromarciński?
Grób nie istnieje?
1863-1864Dobrowolski, Jan Nepomucen7 września 190610 września 1906Pogrzeb z ZJ
1863-1864Falkowski, Melchiorpo 1912
1863-1864Frajtak, Ludwik 3 października 19226 października 1922Pogrzeb z dż., ul. Górna Wilda 189/25
(na Bluszczową?)
1848Gąsowski, Teodor22 stycznia 1914
85 lat
Z domu starców na Śródce (na Komandorię?)
1863-1864Glabian (lub Glabijan), Józef 21 sierpnia 189525 sierpnia 1895Pogrzeb z lazaretu miejskiego
1863-1864Górski, Antoni
1848Górski, Maciej3 października 1910 6 października 1910Pogrzeb z dż., ul. Długa 14
1863-1864Hampel, Jakub
1863-1864Królikiewicz, Stanisław
1863-1864Kryśkiewicz (lub Kryszka, Kryszak?), StanisławKomandoria?
1863-1864Kubacki, Franciszek31 maja 1905
66 lat
4 czerwca 1905Pogrzeb z ZJ
1848Laskowski, Walenty19 stycznia 1910
87 lat
1830-1831Leporowski, Stanisław 10 lutego 1896
85 lat
13 lutego 1896Pogrzeb z ZJ
1863-1864Maciejewski, Wincenty10 kwietnia 1918
76 lat
14 kwietnia 1918Pogrzeb z dż., ul. Wiktorii 2
1830-1831Maligłowski, Aleksy 1 marca 1886
80 lat
4 marca 1886Pogrzeb z dż., ul. Rybaki 30
1863-1864Maliński, Wacław19 marca 192822 marca 1928Pogrzeb z dż., ul. Ratajczaka 11a
1863-1864Mikołajczak, Jan6 marca 1921
80 lat
10 marca 1921Pogrzeb z ZPP
1863-1864Milewski, Julian13 czerwca 1916
75 lat
16 czerwca 1916Pogrzeb z dż., ul. Podgórna 12
1863-1864Nowacki, Mikołaj8 maja 1895
56 lat
12 maja 1895Pogrzeb z ZJ
1863-1864Piasny, Tomasz13 stycznia 1932
93 lata
16 stycznia 1932Pogrzeb z dż. w Szczytnikach do kościoła parafialnego w Głuszynie
1863-1864Pomorski, Walenty10 listopada 1911
72 lata
14 listopada 1911Pogrzeb z dż., ul. Ogrodowa 5
1848
1863-1864
Pyszczyński, Ignacy29 października 1913
80 lat
2 listopada 1913Pogrzeb z ZJ
1863-1864Redmer, Teodor
1863-1864Różański, Kazimierz 5 marca 19078 marca 1907Pogrzeb z ZPP
1848Siewicz, Leon1 kwietnia 1900
73 lata
4 kwietnia 1900Pogrzeb z ZJ
1830-1831Stępiński, Walenty10 października 1889
79 lat
13 października 1889Pogrzeb z ZPP
1848
1863-1864
Szlagowski, Józef182527 stycznia 189130 stycznia 1891Cm. świętomarciński - który? Grób nie istnieje?
1863-1864Szmytkowski, Jakób lub Jakub
1863-1864Śniegocki, Tadeusz18 grudnia 18361 kwietnia 1912
1863-1864Tomaszewski, Franciszek20 listopada 1913
1863-1864Walkowski, Michał25 listopada 192228 listopada 1922Pogrzeb z dż., ul. Chwaliszewo 76
1863-1864Wielkoszewski, Franciszek7 grudnia 189710 grudnia 1897Pogrzeb z ZJ
1848Wiewiórowski lub Wiewiórski, Walenty88 lat23 marca 1914Z domu starców na Śródce (prawdopodobnie na Komandorię)
1863-1864Wyczyński, Adrian
Uczestnicy powstania listopadowego, w tym pochodzący z Wielkopolski: Grabiański, Wiktor; Skarzyński, Michał; Włościborski, Ludwik; Chłapowski, Stefan; Niemojowski, Nepomucen; Trąmpczyński, Leon; Słupecki, Jan Nepomucen; Chlebowski, Leon; Wolniewicz, Włodzimierz Adolf; Kierski, Franciszek; Sawicki, Edward; Krzysztoporski; Kamieński, Napoleon Ludwik Felicjan; Hulewicz, Józef; Kierski, Romuald; Bukowski, Antoni; Jaraczewski, Zenon; Błociszewski, Stanisław; Kierski, Emil; Gabryelski, Józef; Śmitkowski, Leon; Bentkowski, Władysław; Mieczyński, Leon; Raczyńscy; Zielonacki, Franciszek; Broński, Maksymilian; Karśnicki, Karol; Nasierowski, Walenty; Miłkowski, Konstanty Franciszek; Zakrzewski, Ludwik; Bniński, Adolf; Libelt, Karol Fryderyk; Krzyżanowski, Antoni; Malczewski, Adolf Ignacy; Brodnicki, Piotr; Łubieński, Antoni; Kwilecki, Arsen. Źródło: Polona, sygnatura: F.14921/V.

Zbiorcza lista weteranów pochowanych w Poznaniu

Lista obejmuje osoby zidentyfikowane jako uczestnicy dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, którzy zostali pochowani w Poznaniu przed 1939 r.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuNekropoliaStatus grobu | Uwagi
1846- Paternowski, Ludwik
- Gasiński, Marceli
- Górski, Maksymilian
Trzej uczestnicy potyczki na Moście Chwaliszewskim3/4-5 marca 1846CZWWspólny grób; nie istnieje?
1863-1864(Bończa-)Snawadzki, Wiktor1 marca 18412 listopada 19225 listopada 1922Cm. górczyńskiIstnieje: IIIL/5/33
1863-1864(Grzymała-)Prądzyński, Józef4 lipca 183210 września 190713 września 1907Cm. jeżyckiIstnieje: L/50/36
1863-1864(Korczak-)Daleszyński, Walery6 grudnia 18462 listopada 19225 lutego 1927BluszczowaIstnieje: IIb/11/11-12
1863-1864(Kostro-)Pułaski, Kazimierz Ferdynand19 stycznia 18465 stycznia 19268 stycznia 1926Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-III-22
1863-1864(Ostoja-)Błociszewski, Antoni Euchariusz12 czerwca 192216 czerwca 1922CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1863-1864(Ostoja-)Błociszewski, Antoni Euchariusz12 czerwca 192216 czerwca 1922Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW
1863-1864(Pobóg-)Trzciński, Damazy7 czerwca 183329 marca 190720 sierpnia 1929Cm. górczyńskiIstnieje: ILb/2/6.
Szczątki przeniesiono do Poznania ze Szwajcarii.
1830-1831
1846
1863-1864
(Prawdzic-)Szczawiński, Hipolit29 października 181215 września 1893CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831
1848
1863-1864
(Prawdzic-)Szczawiński, Hipolit29 października 181215 września 1893Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW
1863-1864(Szeliga-)Żychliński, Teodor25 czerwca 183626 sierpnia 1909Cm. staromarcińskiPrawdopodobnie przeniesiony na CZW?
1848
1863-1864
(Tarnawa-)Radkiewicz, Ignacy3 czerwca 183422 marca 192426 marca 1924Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-341
1848(Trzaska-)Zakrzewski, Ksawery Franciszek181730 kwietnia 1876CZWIstnieje
1863-1864(Zaremba-)Cielecki, Aleksander16 lipca 184918 października 193721 października 1937Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-264
1830-1831Adamczewski, Franciszek181226 maja 189129 maja 1891KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Algusiewicz, Stanisław?
1863-1864Antoniewicz, Wacław?
Wiosna LudówBabiński (Bogusławski), Antoni18121 lutego 1847 (rozstrzelany)Cm. starogarnizonowy
lub staromarciński?
Grób nie istnieje?
1863-1864Banaszkiewicz, Andrzej11 listopada 18368 czerwca 191511 czerwca 1915Cm. jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Below, Fryderyk Wilhelm15 marca 182219 lipca 1895Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1831
1863-1864
Bentkowski, Władysław18181887Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Berendes, Henryk1 marca 18864 marca 1886Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Betlejewski, Aleksander21 listopada 1928
84 lata
25 listopada 1928BluszczowaGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Bezler, Mikołajmarzec 1904KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Biernacki, Aleksander4 czerwca 18857 czerwca 1885Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
- 1846
- 1848
Biesiekierski, Stanisław25 marca 179126/27 listopada 1869Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Bogdański, Józef 1873Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Borowski, Ignacy20 września 184422 grudnia 191325 grudnia 1913WinogradzkiGrób nie istnieje?
1863-1864Bryliński, Antoni183410 sierpnia 191213 sierpnia 1912CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Bryliński, Antoni183410 sierpnia 191213 sierpnia 1912Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW
1830-1831
1848
1863-1864
Bukowski, Antoni181226 lutego 1887CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Bukowski, Wincenty18001871CZWIstnieje
1863-1864Callier, Edmund2 października 183314 grudnia 1893CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Callier, Edmund2 października 183314 grudnia 1893Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW
1863-1864Callier, Oskar23 czerwca 184623 lutego 192926 lutego 1929MTP (cm. nowomarciński)Przeniesiony na CZW
1863-1864Callier, Oskar Włodzimierz23 czerwca 184623 lutego 1929CZWPrzeniesiony z cmentarza nowomarcińskiego (MTP); istnieje
1863-1864Całka, Leon6 kwietnia 184431 grudnia 19214 stycznia 1922Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-346
1848Chłapowski, Kajetan Kacper18291908CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1848Chłapowski, Kajetan Kacper18291908Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW
1863-1864Chrzanowski, Kazimierz12 grudnia 1870CZWIstnieje
1863-1864Cybulski, Stanisław18879 marca 1887Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Czerkawski, Walenty14 lutego 184620 lipca 193523 lipca 1935Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-267
1863-1864Czerwiński, Władysław26 lutego 184411 listopada 192215 listopada 1922Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-343
1830-1831
1846
Dahlman lub Dahlmann, Piotr28 czerwca 181025 października 1847CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Danysz, Ignacy18021855CZWIstnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
Dąbrowski, Jan Henryk 2 sierpnia 17556 czerwca 1818serce od 1997 r. w PoznaniuCZWKrypta Zasłużonych
1863-1864Dębny, Konstanty9 maja 184518 marca 192420 marca 1924Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-338
1863-1864Dobrowolski, Franciszek20 lipca 183011 lipca 1896CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Dobrowolski, Jan Nepomucen7 września 190610 września 1906?Pogrzeb z ZJ
1863-1864Dobrowolski, Ludwik24 sierpnia 184315 marca 192519 marca 1925Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-335
1863-1864Drogowski, Walenty6 lipca 183622 grudnia 190925 grudnia 1909Cm. jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Dykierski, Stanisław27 marca 184616 września 193019 września 1930Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-330
1863-1864Dzierżanowski, Zygmunt31 stycznia 184527 marca 193131 marca 1931Cytadela - GarnizonowyPrzeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
1848Dziorobek, Feliks18191875CZWIstnieje
1846Essmann lub Esmann, Józef30 sierpnia 1873KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Falkowski, Melchior?
1863-1864Frajtak, Ludwik 3 października 19226 października 1922?Pogrzeb z dż., ul. Górna Wilda 189/25
1863-1864Frąckowiak, Mikołaj19 lutego 18432 października 19236 października 1923Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-326
1863-1864Gąsiorowski, Bolesław183923 grudnia 191627 grudnia 1916Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831
1846
1848
Gąsiorowski, Ludwik Hiacynt16 sierpnia 1807 lub 25 sierpnia 18089 grudnia 186311 grudnia 1863CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1848Gąsowski, Teodor22 stycznia 1914
85 lat
?Z domu starców na Śródce (prawdopodobnie na Komandorię)
1863-1864Glabian (lub Glabijan), Józef 21 sierpnia 189525 sierpnia 1895?Pogrzeb z lazaretu miejskiego
1863-1864Gorgolewski, Maksymilian29 marca 19262 kwietnia 1926Cm. jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Górski, Antoni?
1848Górski, Maciej3 października 1910 6 października 1910?Pogrzeb z dż., ul. Długa 14
1863-1864Grossmann, Kazimierz24 listopada 1917 MTP (cm. nowomarciński)Grób nie istnieje?
1863-1864Gruszczyńska, Cecylia ze Smoczyńskich12 stycznia 193216 stycznia 1932MTP (cm. nowomarciński)Grób nie istnieje?
1863-1864Hampel, Jakub ?
1863-1864Heynat lub Heynath, Paweł25 stycznia 184414 grudnia 1921Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-344
1830-1831Hulewicz, Józef4 kwietnia 180414 grudnia 1869CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831
1846
1848
Iłowiecki, Andrzej2 listopada 1882Cm. staromarciński.
Przeniesiony na cm. nowomarciński?
Grób nie istnieje?
1830-1831
1848
Jabłkowski, Ludwik5 sierpnia 180222 listopada 1865CZWIstnieje
1830-1831Jankowski, Józef18021868CZWIstnieje
1863-1864Jastrzębski, Józef19 marca 18442 lutego 19225 lutego 1922Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-347
1863-1864Jeleniewicz, Stanisław8 maja 184428 marca 19241 kwietnia 1924Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-339
1863-1864Jesionowski, Ignacy 1 lipca 1879Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Jeszka, Wojciech 1855Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Kaczorowski, Teofil18301889CZWIstnieje
1830-1831Kamieński, Napoleon14 stycznia 18067 kwietnia 1873Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Karchowski, Hipolit1898Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Kasiewicz, Ludwik25 sierpnia 184011 września 188414 września 1884CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Kiełczewski, Bolesław Teodor30 czerwca 18467 stycznia 191310 stycznia 1913MTP (cm. nowomarciński)Grób nie istnieje?
1830-1831Kierski, Emil181022 kwietnia 187424 kwietnia 1874Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Kierzkowski, Jan Filip16 kwietnia 177124 lutego 1862CZWIstnieje
1863-1864Koehler, Klemens9 lipca 184012 stycznia 1901CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Komorski, Konstanty6 marca 18447 kwietnia 191910 kwietnia 1919Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Koprucki, Melchior28 grudnia 183512 lutego 193415 lutego 1934Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-268
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
Kosiński, Antoni Amilkar16 grudnia 176910 marca 182314 października 1923CZWKrypta Zasłużonych
uczestnik kampanii napoleońskichKosiński, Józef17846 stycznia 1862CZWIstnieje
1846
1848
1863-1864
Kosiński, Władysław Euzebiusz21 stycznia 18144 czerwca 1887CZWIstnieje
1863-1864Koszutski, Józef1896CZWGrób nie istnieje?
1863-1864Królikiewicz, Stanisław?
1863-1864Krótki, Teofil24 marca 18421 grudnia 1888CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Kryszka lub Kryszak (Kryśkiewicz?), Stanisław18381919KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Kryśkiewicz (lub Kryszka, Kryszak?), StanisławKomandoria?
1830-1831Krzyżanowski, Antoni180824 stycznia 1895CZWIstnieje
1863-1864Księżopolski lub Xiężopolski, Franciszek18 kwietnia 1922
90 lat
21 kwietnia 1922CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1863-1864Kubacki, Franciszek31 maja 1905
66 lat
4 czerwca 1905?Pogrzeb z ZJ
1863-1864Kucharski, Zygmunt25 lipca 1863Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Kulwicz, Władysław22 czerwca 189425 czerwca 1894Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
insurekcja kościuszkowskaLanga, Jan Nepomucen31 stycznia 1874CZWIstnieje
1848Laskowski, Walenty19 stycznia 1910
87 lat
?
1863-1864Leitgeber, Bronisław7 kwietnia 18469 lipca 192712 lipca 1927MTP (cm. nowofarny)Nie istnieje (nie został ekshumowany!)
1830-1831
1848
Leitgeber, Józef Napoleon 18091858CZWIstnieje
1863-1864Leitgeber, Mieczysław Antoni13 czerwca 18416 listopada 1893CZWIstnieje
1848Lekszycki, Józef 24 marca 181821 grudnia 1899CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Leporowski, Stanisław 10 lutego 1896
85 lat
13 lutego 1896?Pogrzeb z ZJ
1863-1864Lira lub Lyra, Wojciech4 kwietnia 184215 lutego 1927KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Lutostański, Stefan2 września 184626 maja 193029 maja 1930Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-321
1863-1864Łebiński, Władysław Stanisław Michał3 października 18409 października 1907CZWIstnieje
1863-1864Łuczyński, Franciszek10 października 18448 lutego 192912 lutego 1929Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-342
1863-1864Łukomski, Stanisław13 listopada 183716 lipca 192620 lipca 1926Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-345
1863-1864Maciejewski, Jan28 listopada 1911
68 lat
1 grudnia 1911Cm. nowomarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Maciejewski, Stanisław8 maja 184428 lutego 19263 marca 1926Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-334
1863-1864Maciejewski, Wincenty10 kwietnia 1918
76 lat
14 kwietnia 1918?Pogrzeb z dż., ul. Wiktorii 2
1830-1831Maligłowski, Aleksy 1 marca 1886
80 lat
4 marca 1886?Pogrzeb z dż., ul. Rybaki 30
1863-1864Maliński, Wacław19 marca 192822 marca 1928?Pogrzeb z dż., ul. Ratajczaka 11a
1848Małecki, Fryderyk1848KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Małkowski, Józef28 czerwca 183821 września 191825 września 1918Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Mańkowski, Ignacy2 sierpnia 184326 sierpnia 192429 sierpnia 1924Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-266
1830-1831Marcinkowski, Karol23 czerwca 18006 listopada 184610 czerwca 1923Kościół św. WojciechaPrzeniesiony do kościoła św. Wojciecha
1863-1864Massalski, Jan23 października 184419 sierpnia 193221 sierpnia 1932Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-269
1830-1831
1846
1863-1864
Matecki, Teodor Teofil25 kwietnia 181015 maja 1886CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864May, Roman24 stycznia 18462 kwietnia 1887Pochowany na cm. staromarcińskim; obecnie na CZWPrzeniesiony na cm. nowomarciński, następnie na Samotną, później na CZW
1863-1864Michalski, Michał7 września 184717 listopada 193522 listopada 1935Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-265
1863-1864Mikołajczak, Jan6 marca 1921
80 lat
10 marca 1921?Pogrzeb z ZPP
1863-1864Mikołajczak, Marcin17 lutego 191521 lutego 1915KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Milewski, Julian13 czerwca 1916
75 lat
16 czerwca 1916Pogrzeb z dż., ul. Podgórna 12
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1848
Mizerski, Antoni17911864CZWIstnieje
1863-1864Mizerski, Stefan14 sierpnia 18418 października 1898CZWIstnieje
1863-1864Mizgalski, Józef5 kwietnia 184515 lutego 192718 lutego 1927Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-332
Wiosna LudówMogiła zbiorowa kosynierów junikowskich1846-1848W 2011 r. złożono tu szczątki kosynierów z JunikowaCytadela - GarnizonowyCG-IX
1830-1831
1846
1848
Moraczewski, Jędrzej4 lutego 180220 lutego 1855CZWIstnieje
1848
1863-1864
Motty, Stanisław Łukasz Augustyn18 października 182621 grudnia 1900CZWIstnieje
1830-1831Nasierowski, Walenty Stanisław Andrzej10 listopada 180227 października 188831 października 1888Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Ney, Karol7 lutego 1809185015 czerwca 1850KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Neyman, Apolinary18 marca 1908MTP (cm. nowomarciński)Grób nie istnieje?
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Niegolewski, Andrzej Marcin 12 listopada 178718 lutego 185714 października 1923CZWKrypta Zasłużonych
1848
1863-1864
Niesiołowski, Ignacy21 czerwca 1894Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Nowacki, Mikołaj8 maja 1895
56 lat
12 maja 1895?Pogrzeb z ZJ
1863-1864Nowakowski, Wojciech Jerzy22 marca 184521 maja 192224 maja 1922Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-323
1863-1864Nowicki, Michał21 września 18445 kwietnia 19328 kwietnia 1932Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-271
1863-1864Obrębowicz, Józef7 grudnia 1922Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921CZWPrzeniesiony z cm. jeżyckiego; istnieje
1863-1864Okoniewski, Stanisław183222 marca 1865Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919CZWPrzeniesiony z cm. jeżyckiego; istnieje
1830-1831Orłowski, Stanisław6 czerwca 1895Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Osiński, Tomasz24 grudnia 183524 października 192327 października 1923Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-337
1830-1831Ostrowski (Mrowiński), Onufry15 września 1852CZWIstnieje
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Edmund12 czerwca 1896KomandoriaPogrzeb z ZPP do grobów rodzinnych.
1830-1831
1848
Otto-Trąmpczyński, Eugeniusz Szczepan181023 września 187925 grudnia 1909KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Henryk18431921KomandoriaGrób nie istnieje?
1846
1848
Palacz, Janok. 1811/18126 sierpnia 1891Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1846
1848
Palacz, Maciej20 lutego 180611 lipca 1885Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Piasny, Tomasz13 stycznia 1932
93 lata
16 stycznia 1932?Pogrzeb z dż. w Szczytnikach do kościoła parafialnego w Głuszynie
1863-1864Piński, Jan Nepomucen25 listopada 191628 listopada 1916Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Pomorski, Walenty10 listopada 1911
72 lata
14 listopada 1911?Pogrzeb z dż., ul. Ogrodowa 5
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Prądzyński, Ignacy Pantaleon 20 lipca 17924 sierpnia 1850urna z prochami z miejsca pochówku od 1997 w PoznaniuCZWKrypta Zasłużonych
1863-1864Preiss, Józef9 grudnia 183821 sierpnia 1878CZWIstnieje
1863-1864Przybyłowicz, Onufry14 grudnia 192117 grudnia 1921MTP (cm. nowomarciński)Grób nie istnieje?
1863-1864Przybyszewski, Ignacy27 lutego 183824 lutego 192828 lutego 1928Cytadela - GarnizonowyGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Pyszczyński, Ignacy29 października 1913
80 lat
2 listopada 1913?Pogrzeb z ZJ
1863-1864Raczkiewicz, Andrzej12 stycznia 184522 września 191825 września 1918Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1830-1831
1846
Radoński, Tadeusz18 lutego 18046 września 1873CZWIstnieje
1863-1864Radzimińska, Wanda7 czerwca 1927MTP (cm. nowomarciński)Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Rakowski, Feliks6 czerwca 182424 grudnia 1883CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Redmer, Teodor?
1863-1864Reksiński, Franciszek15 stycznia 192818 stycznia 1928KomandoriaGrób nie istnieje?
1830-1831Rembowski, Waleryok. 180618 lutego 186622 lutego 1866Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Różański, Kazimierz 5 marca 19078 marca 1907?Pogrzeb z ZPP
1830-1831Rymarkiewicz, Jan21 czerwca 181118 października 1889CZWIstnieje
1830-1831
1848
Rzepecki, Kajetan Władysław3 stycznia 18007 lutego 1892CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1848Rzepecki, Ludwik Władysław18321894CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1830-1831Rzewuski, Antoni17 maja 1886
83 lata
19 maja 1886Cytadela – św. WojciechaGrób nie istnieje?
1830-1831Sieg, Fryderyk Ferdynand14 września 188017 września 1880Cytadela - św. WojciechaGrób nie istnieje?
1848Siewicz, Leon1 kwietnia 1900
73 lata
4 kwietnia 1900?Pogrzeb z ZJ
1830-1831Sikorski, Ignacy14 listopada 1871Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Sikorski, Piotr23 maja 184527 października 192930 października 1929Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-322
1863-1864Skomski, DamazyCm. górczyńskiGrób nie istnieje?
BRAK DANYCH
1863-1864Sokolnicki, Szymon3 września 18446 lipca 19189 lipca 1918Cm. górczyńskiPogrzeb z dż., ul. Książęca 21 na cmentarz łazarski.
Grób nie istnieje?
1830-1831Speichert, Edward12 maja 1869CZWGrób nie istnieje?
ex-ewangelik
1863-1864Splettstoesser, Jan Bonawentura22 października 184516 sierpnia 192419 sierpnia 1924Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-336
1863-1864Stachecki, Roman14 kwietnia 191417 kwietnia 1914Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831
1848
1863-1864
Stanowski, Jakób lub Jakub23 marca 18183 listopada 18896 listopada 1889Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Stelmachowski, Władysław27 lipca 192630 lipca 1926CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1830-1831Stępiński, Walenty10 października 1889
79 lat
13 października 1889?Pogrzeb z ZPP
1830-1831Strzelecki, Paweł Zygmunt17971873urna z prochami od 1997 w PoznaniuCZWKrypta Zasłużonych
1830-1831Szczepanowski, Ignacy18111869CZWIstnieje
1848
1863-1864
Szlagowski, Józef182527 stycznia 189130 stycznia 1891Cm. świętomarciński - być może nowy?Grób nie istnieje?
1863-1864Szmyt, Józef 183526 grudnia 1907CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Szmytkowski, Jakób lub Jakub?
1863-1864Szukalski, Paweł Felicjan9 czerwca 183318 kwietnia 192721 stycznia 1927Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-325
1863-1864Szymański, Roman 4 sierpnia 184018 grudnia 1908CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Śleboda, Paweł9 listopada 191312 listopada 1913BluszczowaGrób nie istnieje?
1863-1864Ślosarczyk, Michał18331909KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Śniegocki, Tadeusz18 grudnia 18361 kwietnia 1912?Grób nie istnieje?
1863-1864Tomaszewski, Franciszek20 listopada 1913?
1863-1864Trawiński, Franciszek16 stycznia 190718 stycznia 1907Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Tułodziecki, Stanisław1875CZWGrób nie istnieje?
1863-1864Tundak, Józef9 kwietnia 1903Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Walkiewicz, Marcin15 października 191219 października 1912MTP (cm. nowofarny)Grób nie istnieje?
1863-1864Walkowski, Michał25 listopada 192228 listopada 1922Komandoria?Pogrzeb z dż., ul. Chwaliszewo 76
1863-1864Warnka lub Warnke, Teofil Stanisław18451882Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Wąsikiewicz, Karol11 listopada 184212 marca 193116 marca 1931Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-333
1863-1864Werner, Konrad16 stycznia 1917Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Wężyk, Józef10 lipca 1906
88 lat
13 lipca 1906 MTP (cm. nowofarny)Pogrzeb z ZPP
1848Wicherkiewicz, Jan Alojzy15 czerwca 18128 lipca 188211 lipca 1882Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Wielkoszewski, Franciszek7 grudnia 189710 grudnia 1897?Pogrzeb z ZJ
1848
1863-1864
Wierzbiński, Władysław12 lipca 188815 lipca 1888CZWPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; grób nie istnieje?
1863-1864Wierzbowski, Ignacy6 lutego 184025 stycznia 192830 stycznia 1928Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-324
1848Wiewiórowski lub Wiewiórski, Walenty88 lat23 marca 1914Komandoria?Z domu starców na Śródce
1848
1863-1864
Wilczyński, Józef27 kwietnia 1903Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Winnicki, ŁukaszKwiecień 1909MTP (cm. nowofarny)Pogrzeb z lazaretu miejskiego.
Przeniesiony na Samotną
1830-1831Wiśniewski, Aleksander 30 grudnia 181629 marca 1892CZWIstnieje
1863-1864Wiśniewski, Stanisław18 marca 191721 marca 1917Cytadela – św. WojciechaPrawdopodobnie pochowany w grobach rodzinnych Jakubowskich i Wiśniewskich: CW-V-7
1830-1831Wodpol, Wandelin11 listopada 1888Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Wojciechowski, Jan15 czerwca 18362 kwietnia 19235 kwietnia 1923Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-340
1830-1831Wojtkiewicz, Szymon (ksiądz)25 maja 1866
74 lata
27 maja 1866Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Wośkowiak, Łukasz11 listopada 191514 listopada 1915Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Woydt, Walerian15 stycznia 1916
79 lat
18 stycznia 1916KomandoriaPogrzeb z ZJ na cmentarz św. Małgorzaty. Grób nie istnieje?
- powstanie wielkopolskie 1794
- uczestnik kampanii napoleońskich
Wybicki, Józef Rufin29 września 174710 marca 182214 października 1923CZWKrypta Zasłużonych
1863-1864Wyczyński, Adrian?
1830-1831Wyczyński, JanCm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Zadorski, Leon24 maja 18434 lipca 19298 lipca 1929Cytadela - GarnizonowyIstnieje: CG-V-331
1848Ziętkiewicz, Piotr19 sierpnia 1852Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Ziółkowski, Maksymilian12 października 184430 stycznia 19362 lutego 1936Cm. górczyńskiIstnieje: IIL/4/23
error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content