Potyczka na Moście Chwaliszewskim; noc z 3 na 4 marca 1846 r. Rysował Julius von Minutoli dla "Leipziger Illustrierte Zeitung", za: "Ilustracja Polska", 24.12.1933, nr 52, s. 3.

Z Wielkiego Księstwa Poznańskiego na wojnę polsko-rosyjską z lat 1830-1831 wyruszyło ok. 3 tys. osób, należących do wszystkich warstw społecznych (ponad 1600 cywilów oraz ponad 1350 dezerterów z armii pruskiej), w tym ok. 300 mieszkańców Poznania. Do domów nie wróciło ok. 800 wielkopolskich powstańców. 

powstaniu styczniowym 1863-1864 udział wzięło ok. 6-7 tys. ochotników z Wielkiego Księstwa

W 1938 r. członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów podjęli próbę zewidencjonowania mogił uczestników powstań narodowych, zlokalizowanych na poznańskich cmentarzach parafialnych. Odnaleziono wówczas m.in.:

 • 27 grobów weteranów powstania listopadowego 1830-1831:

– 17 mogił na cmentarzu starofarnym;
– 7 mogił na cmentarzu staromarcińskim;
– 2 mogiły na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty);
– 1 mogiłę na cmentarzu nowomarcińskim.

 • 7 grobów weteranów powstań wielkopolskich z lat 1846 i 1848 (Wiosna Ludów):

– 5 mogił na cmentarzu staromarcińskim;
– 1 mogiłę na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty);
– 1 mogiłę na cmentarzu nowofarnym.

 • 84 groby weteranów powstania styczniowego 1863-1864:

– 31 mogił na nowym Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli;
– 17 mogił na cmentarzu staromarcińskim;
– 3 mogiły na cmentarzu starofarnym;
– 6 mogił na cmentarzu nowofarnym;
– 5 mogił na cmentarzu nowomarcińskim;
– 6 mogił na cmentarzu Bożego Ciała;
– 7 mogił na cmentarzu górczyńskim;
– 3 mogiły na cmentarzu jeżyckim;
– 3 mogiły na cmentarzu staroświętojańskim;
– 2 mogiły na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty);
– 1 mogiłę na cmentarzu winogradzkim (św. Wojciecha).

Najnowsze ustalenia – ich wyniki prezentuję w tabelach niżej – każą przypuszczać, iż pod koniec lat 30. XX w. albo nie zdołano zidentyfikować wszystkich grobów (np. z powodu degradacji nagrobków), albo wiele z nich już wcześniej zostało zlikwidowanych przez zarządców cmentarzy (np. przez brak prolongaty). Pewna liczba mogił zasłużonych obywateli przepadła bezpowrotnie wraz z powojenną likwidacją starych poznańskich nekropolii parafialnych (najwięcej na cmentarzu staromarcińskim oraz na cmentarzach staroparafialnych na Komandorii).

Oprac. Paweł Skrzypalik
Panu Bartoszowi Michalakowi dziękuję za wydatną pomoc, okazaną przy gromadzeniu danych.
 
Stronę przeszukiwać można na dwa sposoby: używając kombinacji klawiszy CTRL + F  (wyszukiwarka kontekstowa) lub wykorzystując okienko-lupkę przy tytule każdej z tabel. U dołu znajduje się stale aktualizowana, zbiorcza lista nazwisk wszystkich odszukanych dotąd powstańców.
WIĘCEJ INFORMACJI (w tym biogramy, nekrologii, literatura):

_____________

Zastosowane skróty:
 • CZW = Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (dawniej: starofarny); tu zarówno pochówki parafii farnej, jak i zasłużonych obywateli z okresu powojennego (przeniesione z innych cmentarzy);
 • pogrzeb z ZPP = pogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (inaczej: Zakładu Sióstr Miłosierdzia) przy placu Bernardyńskim;
 • pogrzeb z ZJ = pogrzeb z Zakładu św. Józefa (ob. ul. Krysiewicza);
 • pogrzeb z dż. = pogrzeb z domu żałoby (+ adres według ówczesnej numeracji).
 1. „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 3, Marsz, marsz Dąbrowski.
 2. „Kronika Miasta Poznania”, 2008, nr 1, Wiosna Ludów
 3. „Kronika Miasta Poznania”, 2013, nr 1, 1863.
 4. Baza Grobów Powstańców Styczniowych.
 5. Białynia Chołodecki J., Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904. Dostęp: Polona.
 6. Boberska z Wasilewskich F., O Polkach, które się szczególniej zasłużyły Ojczyźnie w powstaniu listopadowem, Lwów 1893. Dostęp: Polona.
 7. Buliński E., Szlakiem Wiosny Ludów, seria: „Zwiedzamy Wielkopolskę”, Poznań 1998. Dostęp: WBC.
 8. Ciszak A., Ziemia wrzesińska w powstaniu styczniowym 1863-1864, Września 1964.
 9. Czubiński A., Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Poznań 1983. Dostęp: WBC.
 10. Czubiński A., Powstanie 1863-1864 we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993. Dostęp: WBC.
 11. Dąbrowski J., (Grabiec J.), Rok 1863, Poznań 1929. Dostęp: Polona.
 12. Eustachiewicz T., Młodzież wielkopolska na tle lat 1861-1864, Poznań 1932. Dostęp: Polona.
 13. Feldman J., Sprawa polska w roku 1848, Kraków 1933. Dostęp: Biblioteka Cyfrowa UMCS.
 14. Grot Z., Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1963.
 15. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 roku, Warszawa 1923. Dostęp: WBC.
 16. Jakubiak T. A., Polak B., Wielkopolanie w powstaniu listopadowym 1830-1831, Poznań 1981.
 17. Katalog Powstańców Styczniowych [tu m.in. biogramy weteranów, literatura].
 18. Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931; e-kartoteka.net.
 19. Kieniewicz S., Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku, Warszawa 1935. Dostęp: WBC.
 20. Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964.
 21. Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 2009.
 22. Kocój H., Prusy wobec powstania listopadowego, Warszawa 1980.
 23. Kozłowski E., Bibliografia powstania styczniowego, Warszawa 1964.
 24. Kunaszowski H., Życiorysy uczestników powstania listopadowego zebrane na pamiątkę pięćdziesięcioletniej rocznicy tego powstania, Lwów 1880. Dostęp: Polona.
 25. Lista uczestników powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 859-874. Dostęp: WBC lub Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 26. Lista uczestników powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 917-920. Dostęp: WBC lub Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 27. Łukaszewski J., Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 1863-64 r., Jassy 1870. Dostęp: Polona, JBC lub WBC.
 28. Maliszewski J., Powstanie styczniowe. Notatki biograficzne uczestników, Warszawa 1932. Dostęp: Polona.
 29. Muszyńska-Zygmańska J., Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim, Poznań 1947.
 30. Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 37-67. Dostęp: WBC lub Polona.
 31. Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 86-113. Dostęp: WBC lub Polona.
 32. Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym dr. fil. Ludwik Rzepecki, uzupełnił Karol Rzepecki, Poznań 1915. Dostęp: WBC.
 33. Polak B., Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848, Poznań 1981.
 34. Powstanie styczniowe w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
 35. Powstanie styczniowe w zbiorach Biblioteki Narodowej.
 36. Rezler M., Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). Zarys dziejów militarnych, Poznań 1993.
 37. Rezler M., Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych, Poznań 2011.
 38. Rocznik Weteranów 1934. Dostęp: WBC.
 39. Sobczak J., Szlakiem Wiosny Ludów, seria: „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”, nr 22, Poznań 1998. Dostęp: WBC.
 40. Stupnicki H., Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r., Lwów 1865. Dostęp: WBC.
 41. Truszkowski-Fidler W., Wykaz Wielkopolan uczestników powstania 1863 r., Warszawa 1938. Dostęp: WBC.
 42. Uczestnicy insurekcji 1794 r. w zaborze pruskim, oprac. J. Muszyńska, Poznań 1937. Dostęp: WBC.
 43. Wawrzykowska-Wierciochowa D., Kobiety wielkopolskie w działalności narodowej, społecznej i wyzwoleńczej (1788-1919), Poznań 1975.
 44. Wąsicki J., Powstanie kościuszkowski w Wielkopolsce, Poznań 1957.
 45. Wąsicki J., Powstanie 1806 roku w Wielkopolsce, Poznań 1958.
 46. Wielkopolanie w Powstaniu Listopadowym – infografika Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
 47. Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848 r. Bibliografia w wyborze, oprac. B. Nowak, Poznań 1997. Dostęp: WBC.
 48. Wyszukiwarka nekrologów z wielkopolskiej prasy; wtg-gniazdo.org.
 49. Xięga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830. zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militarii” ozdobionych, Lwów 1881. Dostęp: WBC.
 50. Żychliński T., Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie, Poznań 1877. Dostęp: Polona.
 51. Żychliński T., Wspomnienia z r. 1863, Poznań 1888. Dostęp: Polona.
 52. Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX; kolekcja Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Weterani z Wielkopolski (uczestnicy powstania styczniowego 1863-1864). Zdjęcie wykonano 22 stycznia 1913 r., podczas obchodów jubileuszowych w Poznaniu. Źródło: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, sygnatura: WMN/Z/001289.
"Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 01.10.1921, nr 10, s. 39-40.
"Dziennik Poznański", 24.03.1938, nr 44, s. 7.
Chłopi z Górczyna i Junikowa (dawnych podpoznańskich wsi), skazani za działalność spiskową w 1846 r. Od lewej: Walenty Kaczmarek, Maciej Palacz, Michał Kaczmarek, Kazimierz Świderski, Jan Palacz i Jan Szymczak. Litografia Mariana Jaroczyńskiego według rysunku Leona Kaplińskiego. W zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, za: KMP, 2002, nr 1, s. 147.
"Dziennik Poznański", 14.03.1935, nr 61, s. 4.
Mogiła kosynierów junikowskich na Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli; ich szczątki ujawniono podczas prac ziemnych przy ul. Grunwaldzkiej w 2011 r. Fot. P. Skrzypalik, 2018 r.
"Dziennik Poznański", 26.06.1936, nr 147, s. 4.
"Dziennik Poznański", 14.10.1936, nr 239, s. 4.
"Dziennik Poznański", 21.10.1936, nr 245, s. 9.
"Kurier Poznański", 06.03.1937, nr 105, s. 6.
"Dziennik Poznański", 30.10.1938, nr 250, s. 6.
Uczestnicy powstania styczniowego jako więźniowie w poznańskim Forcie Winiary; marzec 1864 r. Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
"Nowy Kurier", 17.11.1936, nr 268, s. 9.
"Kronika Miasta Poznania", 1936, nr 4, s. 601-602.
Uczestnicy powstania listopadowego, w tym pochodzący z Wielkopolski: Grabiański, Wiktor; Skarzyński, Michał; Włościborski, Ludwik; Chłapowski, Stefan; Niemojowski, Nepomucen; Trąmpczyński, Leon; Słupecki, Jan Nepomucen; Chlebowski, Leon; Wolniewicz, Włodzimierz Adolf; Kierski, Franciszek; Sawicki, Edward; Krzysztoporski; Kamieński, Napoleon Ludwik Felicjan; Hulewicz, Józef; Kierski, Romuald; Bukowski, Antoni; Jaraczewski, Zenon; Błociszewski, Stanisław; Kierski, Emil; Gabryelski, Józef; Śmitkowski, Leon; Bentkowski, Władysław; Mieczyński, Leon; Raczyńscy; Zielonacki, Franciszek; Broński, Maksymilian; Karśnicki, Karol; Nasierowski, Walenty; Miłkowski, Konstanty Franciszek; Zakrzewski, Ludwik; Bniński, Adolf; Libelt, Karol Fryderyk; Krzyżanowski, Antoni; Malczewski, Adolf Ignacy; Brodnicki, Piotr; Łubieński, Antoni; Kwilecki, Arsen. Źródło: Polona, sygnatura: F.14921/V.

Lista weteranów polskich walk niepodległościowych w XIX w., pochowanych w Poznaniu

Spis obejmuje osoby zidentyfikowane (w oparciu o źródła), jako uczestnicy dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, którzy spoczęli w Poznaniu przed 1939 r.
Wiele grobów nie zachowało się; część została przeniesiona na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w 2. połowie XX wieku.
Uczestnik powstania:Nazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuNekropoliaStatus grobu | Uwagi
1863-1864Algusiewicz, Stanisław9 listopada 184318 listopada 192021 listopada 1920?Pogrzeb z dż., ul. Górna Wilda 53; grób nie istnieje?
1863-1864Antoniewicz, Wacław1842?Grób nie istnieje?
1863-1864Dobrowolski, Jan Nepomucen18347 września 190610 września 1906?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1863-1864Falkowski, Melchior?Grób nie istnieje?
1863-1864Glabian (lub Glabijan), Józef 21 sierpnia 189525 sierpnia 1895?Pogrzeb z lazaretu miejskiego; grób nie istnieje?
1863-1864Górski, Antoni?Grób nie istnieje?
1848Górski, Maciej3 października 1910 6 października 1910?Pogrzeb z dż., ul. Długa 14; grób nie istnieje?
1863-1864Hampel, Jakub ?Grób nie istnieje?
1863-1864Królikiewicz, Stanisław1839?Grób nie istnieje?
1863-1864Kubacki, Franciszek31 maja 1905
66 lat
4 czerwca 1905?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1848Laskowski, Walenty19 stycznia 1910
87 lat
?Grób nie istnieje?
1830-1831Leporowski, Stanisław 10 lutego 1896
85 lat
13 lutego 1896?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1863-1864Maciejewski, Wincenty10 kwietnia 1918
76 lat
14 kwietnia 1918?Pogrzeb z dż., ul. Wiktorii 2; grób nie istnieje?
1830-1831Maligłowski, Aleksy 1 marca 1886
80 lat
4 marca 1886?Pogrzeb z dż., ul. Rybaki 30; grób nie istnieje?
1863-1864Maliński, Wacław184319 marca 192822 marca 1928?Pogrzeb z dż., ul. Ratajczaka 11a; grób nie istnieje?
1863-1864Mikołajczak, Jan18416 marca 1921
80 lat
10 marca 1921?Pogrzeb z ZPP
Grób nie istnieje?
1863-1864Milewski, Julian13 czerwca 1916
75 lat
16 czerwca 1916?Pogrzeb z dż., ul. Podgórna 12; grób nie istnieje?
1863-1864Nowacki, Mikołaj8 maja 1895
56 lat
12 maja 1895?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1863-1864Piasny, Tomasz13 stycznia 1932
93 lata
16 stycznia 1932?Pogrzeb z dż. w Szczytnikach do kościoła parafialnego w Głuszynie; grób nie istnieje?
1863-1864Pomorski, Walenty10 listopada 1911
72 lata
14 listopada 1911?Pogrzeb z dż., ul. Ogrodowa 5; grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Pyszczyński, Ignacy29 października 1913
80 lat
2 listopada 1913?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1863-1864Redmer, Teodor?Grób nie istnieje?
1863-1864Różański, Kazimierz 5 marca 19078 marca 1907?Pogrzeb z ZPP
Grób nie istnieje?
1848Siewicz, Leon1 kwietnia 1900
73 lata
4 kwietnia 1900?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1830-1831Stępiński, Walenty10 października 1889
79 lat
13 października 1889?Pogrzeb z ZPP
Grób nie istnieje?
1863-1864Szmytkowski, Jakób lub Jakub?Grób nie istnieje?
1863-1864Śniegocki, Tadeusz18 grudnia 18361 kwietnia 1912?Grób nie istnieje?
1863-1864Tomaszewski, Franciszek20 listopada 1913?Grób nie istnieje?
1863-1864Tobolski, Jan Nepomucen1832?Grób nie istnieje?
1863-1864Wielkoszewski, Franciszek7 grudnia 189710 grudnia 1897?Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1863-1864Wieruszewski, Jan1845?Grób nie istnieje?
1863-1864Wyczyński, Adrian?Grób nie istnieje?
1863-1864Korczak-Daleszyński, Walery6 grudnia 18465 lutego 19278 lutego 1927BluszczowaIstnieje: IIb/11/11-12
1863-1864Betlejewski, Aleksander1 września 184421 listopada 192825 listopada 1928BluszczowaGrób nie istnieje?
1863-1864Śleboda, Paweł9 listopada 1913
70 lat
12 listopada 1913BluszczowaPogrzeb z ZPP
Grób nie istnieje?
1863-1864Frajtak, Ludwik 18373 października 19226 października 1922Bluszczowa
PRAWDOPODOBNIE
Pogrzeb z dż., ul. Górna Wilda 189/25; grób nie istnieje?
1863-1864Bończa-Snawadzki, Wiktor1 marca 18412 listopada 19225 listopada 1922Cm. górczyńskiIstnieje: IIIL/5/33
1863-1864Pobóg-Trzciński, Damazy7 czerwca 183329 marca 190720 sierpnia 1929
(powtórny pogrzeb)
Cm. górczyńskiIstnieje: ILb/2/6.
Szczątki przeniesiono do Poznania ze Szwajcarii.
1863-1864Komorski, Konstanty6 marca 18447 kwietnia 191910 kwietnia 1919Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Małkowski, Józef28 czerwca 183821 września 191825 września 1918Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Raczkiewicz, Andrzej12 stycznia 184522 września 191825 września 1918Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Skomski, DamazyCm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Sokolnicki, Szymon3 września 18446 lipca 19189 lipca 1918Cm. górczyńskiPogrzeb z dż., ul. Książęca 21 na cmentarz łazarski; grób nie istnieje?
1863-1864Wośkowiak, Łukasz11 listopada 191514 listopada 1915Cm. górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Ziółkowski, Maksymilian12 października 184430 stycznia 19362 lutego 1936Cm. górczyńskiIstnieje: IIL/4/23
1863-1864Grzymała-Prądzyński, Józef4 lipca 183210 września 190713 września 1907Cm. jeżyckiIstnieje: L/50/36
1863-1864Banaszkiewicz, Andrzej11 listopada 18368 czerwca 191511 czerwca 1915Cm. jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Drogowski, Walenty6 lipca 183622 grudnia 190925 grudnia 1909Cm. jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Gorgolewski, Maksymilian184529 marca 19262 kwietnia 1926Cm. jeżyckiGrób nie istnieje?
1846 (uczestnicy potyczki na Moście Chwaliszewskim)Paternowski, Ludwik;
Gasiński, Marceli;
Górski, Maksymilian
3/4-5 marca 1846Cm. starofarny
(później: CZW)
Wspólny grób; nie istnieje?
1863-1864Łebiński, Władysław Stanisław Michał3 października 18409 października 1907Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Krzyżanowski, Antoni23 października 180821 stycznia 1895Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Danysz, Ignacy18021855Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831
1846
1848
Moraczewski, Jędrzej4 lutego 180220 lutego 1855Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Rymarkiewicz, Jan23 czerwca 181118 października 1889Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1848Trzaska-Zakrzewski, Ksawery Franciszek181730 kwietnia 1876Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Leitgeber, Mieczysław Antoni13 czerwca 18416 listopada 1893Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1848
1863-1864
Motty, Stanisław Łukasz Augustyn18 października 182621 grudnia 1900Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831
1846
Radoński, Tadeusz18 lutego 18046 września 1873Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Kaczorowski, Teofil11 sierpnia 183031 marca 1889Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Bukowski, Wincenty180020 marca 1874Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Chrzanowski, Kazimierz12 grudnia 1870Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1848
1863-1864
Dziorobek, Feliks29 lipca 181914 lutego 1875Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831
1848
Jabłkowski, Ludwik5 sierpnia 180222 listopada 1865Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Jankowski, Józef18021868Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Kierzkowski, Jan Filip16 kwietnia 177124 lutego 1862Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
uczestnik kampanii napoleońskichKosiński, Józef17846 stycznia 1862Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1846
1848
1863-1864
Kosiński, Władysław Euzebiusz21 stycznia 18144 czerwca 1887Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Koszutski, Józef1896Cm. starofarny
(później: CZW)
Grób nie istnieje?
insurekcja kościuszkowskaLanga, Jan Nepomucen31 stycznia 1874Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831
1848
Leitgeber, Józef Napoleon 18091858Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1848
Mizerski, Antoni17911864Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Mizerski, Stefan14 sierpnia 18417 października 1898Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Ostrowski (alias Mrowiński), Onufry15 września 1852Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Preiss, Józef9 grudnia 183821 sierpnia 1878Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1830-1831Speichert, Edward12 maja 1869Cm. starofarny
(później: CZW)
Grób nie istnieje?
ex-ewangelik
1830-1831Szczepanowski, Ignacy17 lutego 181129 września 1869Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
1863-1864Tułodziecki, Stanisław31 marca 1875
33 lata
Cm. starofarny
(później: CZW)
Grób nie istnieje?
1830-1831Wiśniewski, Aleksander 30 grudnia 181629 marca 1892Cm. starofarny
(później: CZW)
Istnieje
Wiosna LudówBabiński (Bogusławski), Antoni18121 lutego 1847 (rozstrzelany)Cm. starogarnizonowy
lub staromarciński?
Grób nie istnieje?
1846
1848
Palacz, Janok. 1811/18126 sierpnia 1891Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1846
1848
Palacz, Maciej20 lutego 180611 lipca 1885Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Kamieński, Napoleon14 stycznia 18067 kwietnia 1873Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Below, Fryderyk Wilhelm15 marca 182219 lipca 1895Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Berendes, Henryk1 marca 18864 marca 1886Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Biernacki, Aleksander4 czerwca 18857 czerwca 1885Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Bogdański, Józef 1873Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Cybulski, Stanisław18879 marca 1887Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Gąsiorowski, Bolesław183923 grudnia 191627 grudnia 1916Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Jesionowski, Ignacy 1 lipca 1879Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Jeszka, Wojciech 1855Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Karchowski, Hipolit1898Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Kierski, Emil181022 kwietnia 187424 kwietnia 1874Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Kulwicz, Władysław22 czerwca 189425 czerwca 1894Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Nasierowski, Walenty Stanisław Andrzej10 listopada 180227 października 188831 października 1888Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Niesiołowski, Ignacy21 czerwca 1894Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Obrębowicz, Józef7 grudnia 1922Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Orłowski, Stanisław6 czerwca 1895Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Piński, Jan Nepomucen25 listopada 191628 listopada 1916Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Rembowski, Waleryok. 180618 lutego 186622 lutego 1866Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Sikorski, Ignacy14 listopada 1871Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Stachecki, Roman14 kwietnia 191417 kwietnia 1914Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831
1848
1863-1864
Stanowski, Jakób lub Jakub23 marca 18183 listopada 18896 listopada 1889Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Trawiński, Franciszek16 stycznia 190718 stycznia 1907Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Tundak, Józef9 kwietnia 1903Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Werner, Konrad16 stycznia 1917Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Wicherkiewicz, Jan Alojzy15 czerwca 18128 lipca 188211 lipca 1882Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Wilczyński, Józef27 kwietnia 1903Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Wodpol, Wandelin11 listopada 1888Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Wojtkiewicz, Szymon (ksiądz)25 maja 1866
74 lata
27 maja 1866Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Wyczyński, JanCm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Ziętkiewicz, Piotr19 sierpnia 1852Cm. staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Szymański, Roman4 sierpnia 184018 sierpnia 1908Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Ostoja-Błociszewski, Antoni Euchariusz28 lutego 184212 czerwca 192216 czerwca 1922Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; grób nie istnieje?
1863-1864Bryliński, Antoni184410 sierpnia 191213 sierpnia 1912Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1848
1863-1864
Bukowski, Antoni181226 lutego 1887Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Callier, Edmund2 października 183314 grudnia 1893Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Dobrowolski, Franciszek20 lipca 183011 lipca 1896Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1846
1863-1864
Prawdzic-Szczawiński, Hipolit29 października 181215 września 1893Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1848
Rzepecki, Kajetan Władysław3 stycznia 18007 lutego 1892Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Koehler, Klemens9 lipca 184012 stycznia 1901Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1846
1848
Gąsiorowski, Ludwik Hiacynt16 sierpnia 1807 lub 25 sierpnia 18089 grudnia 186311 grudnia 1863Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1848Rzepecki, Ludwik Władysław13 września 18321 lutego 1894Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1846
Dahlman lub Dahlmann, Piotr28 czerwca 181025 października 1847Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Szeliga-Żychliński, Teodor25 czerwca 183626 sierpnia 1909Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1846
1863-1864
Matecki, Teodor Teofil25 kwietnia 181015 maja 1886Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1848Chłapowski, Kajetan Kacper18291908Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; grób nie istnieje?
1830-1831Hulewicz, Józef4 kwietnia 180414 grudnia 1869Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Kasiewicz, Ludwik25 sierpnia 184011 września 188414 września 1884Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Krótki, Teofil24 marca 18421 grudnia 1888Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Księżopolski lub Xiężopolski, Franciszek183218 kwietnia 192221 kwietnia 1922Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; grób nie istnieje?
1848Lekszycki, Józef 24 marca 181821 grudnia 1899Cm. staromarcińskiPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921Cm. staromarcińskiPrzeniesiony z cm. jeżyckiego; istnieje
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919Cm. staromarcińskiPrzeniesiony z cm. jeżyckiego; istnieje
1848
1863-1864
Rakowski, Feliks6 czerwca 182424 grudnia 1883Cm. staromarcińskiPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1863-1864Stelmachowski, Władysław27 lipca 1926
80 lat
30 lipca 1926Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; grób nie istnieje?
1863-1864Szmyt, Józef 183526 grudnia 1907Cm. staromarcińskiPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego; istnieje
1848
1863-1864
Wierzbiński, Władysław13 stycznia 183112 lipca 188815 lipca 1888Cm. staromarcińskiPrzeniesiony na CZW; grób nie istnieje?
1831
1863-1864
Bentkowski, Władysław18181887Cm. staromarciński
(Klin przy Hartwigu)
Grób nie istnieje?
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
- 1846
- 1848
Biesiekierski, Stanisław25 marca 179126/27 listopada 1869Cm. staromarciński
(Klin przy Hartwigu)
Grób nie istnieje?
1863-1864Kucharski, Zygmunt25 lipca 1863Cm. staromarciński
(Klin przy Hartwigu)
Grób nie istnieje?
1863-1864Okoniewski, Stanisław21 lipca 183222 marca 1865Cm. staromarciński
(Klin przy Hartwigu)
Grób nie istnieje?
1863-1864Warnka lub Warnke, Teofil Stanisław18451882Cm. staromarciński
(Klin przy Hartwigu)
Grób nie istnieje?
1863-1864May, Roman24 stycznia 18462 kwietnia 1887Cm. staromarciński; przeniesiony na cm. nowomarciński (?), następnie na Samotną, później na CZWPrzeniesiony na CZW; istnieje
1830-1831
1846
1848
Iłowiecki, Andrzej2 listopada 1882Cm. staromarciński.
Przeniesiony na cm. nowomarciński?
Grób nie istnieje?
1863-1864Drygas, Antoni Feliks21 maja 184713 czerwca 191717 czerwca 1917Cm. świętomarciński - być może nowy?Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Szlagowski, Józef182527 stycznia 189130 stycznia 1891Cm. świętomarciński - być może nowy?Grób nie istnieje?
1863-1864Borowski, Ignacy20 września 184422 grudnia 191325 grudnia 1913Cmentarz winogradzki św. WojciechaGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Tarnawa-Radkiewicz, Ignacy3 czerwca 183422 marca 192426 marca 1924Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-341
1863-1864Zaremba-Cielecki, Aleksander16 lipca 184918 października 193721 października 1937Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-264
1863-1864Massalski, Jan23 października 184419 sierpnia 193221 sierpnia 1932Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-269
1863-1864Kostro-Pułaski, Kazimierz Ferdynand19 stycznia 18465 stycznia 19268 stycznia 1926Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-III-22
1863-1864Czerkawski, Walenty14 lutego 184620 lipca 193523 lipca 1935Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-267
1863-1864Całka, Leon6 kwietnia 184431 grudnia 19214 stycznia 1922Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-346
1863-1864Czerwiński, Władysław26 lutego 184411 listopada 192215 listopada 1922Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-343
1863-1864Dębny, Konstanty9 maja 184518 marca 192420 marca 1924Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-338
1863-1864Dobrowolski, Ludwik24 sierpnia 184315 marca 192519 marca 1925Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-335
1863-1864Dykierski, Stanisław27 marca 184616 września 193019 września 1930Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-330
1863-1864Dzierżanowski, Zygmunt31 stycznia 184527 marca 193131 marca 1931Cytadela
Cm. Garnizonowy
Przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
1863-1864Frąckowiak, Mikołaj19 lutego 18432 października 19236 października 1923Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-326
1863-1864Heynat (albo Heÿnath lub Hejnat), Paweł25 stycznia 184414 grudnia 1921Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-344
1863-1864Jastrzębski, Józef19 marca 18442 lutego 19225 lutego 1922Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-347
1863-1864Jeleniewicz, Stanisław28 kwietnia 184528 marca 19241 kwietnia 1924Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-339
1863-1864Koprucki, Melchior28 grudnia 183512 lutego 193415 lutego 1934Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-268
1863-1864Lutostański, Stefan2 września 184626 maja 193029 maja 1930Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-321
1863-1864Łuczyński, Franciszek10 października 18448 lutego 192912 lutego 1929Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-342
1863-1864Łukomski, Stanisław14 lutego 183716 lipca 192620 lipca 1926Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-345
1863-1864Maciejewski, Stanisław8 maja 184428 lutego 19263 marca 1926Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-334
1863-1864Mańkowski, Ignacy2 sierpnia 184326 sierpnia 193429 sierpnia 1934Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-266
1863-1864Michalski, Michał19 lipca 184717 listopada 193522 listopada 1935Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-265
1863-1864Mizgalski, Józef8 kwietnia 184515 lutego 192718 lutego 1927Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-332
Wiosna LudówKosynierzy junikowscy1846-1848W 2011 r. złożono tu szczątki kosynierów z JunikowaCytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-IX
(mogiła zbiorowa)
1863-1864Nowakowski, Wojciech Jerzy22 marca 184521 maja 192224 maja 1922Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-323
1863-1864Nowicki, Michał21 września 18445 kwietnia 19328 kwietnia 1932Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-271
1863-1864Osiński, Tomasz21 grudnia 183524 października 192327 października 1923Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-337
1863-1864Przybyszewski, Ignacy27 lutego 183824 lutego 192828 lutego 1928Cytadela
Cm. Garnizonowy
Grób nie zachował się; wyznaczony do odtworzenia w 2023 r.
1863-1864Sikorski, Piotr27 maja 184527 października 192930 października 1929Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-322
1863-1864Splettstoesser, Jan Bonawentura22 października 184516 sierpnia 192419 sierpnia 1924Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-336
1863-1864Szukalski, Paweł Felicjan lub Feliks9 czerwca 183318 kwietnia 192721 stycznia 1927Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-325
1863-1864Wąsikiewicz, Karol4 listopada 184212 marca 193116 marca 1931Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-333
1863-1864Wierzbowski, Ignacy4 lutego 184025 stycznia 192830 stycznia 1928Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-324
1863-1864Wojciechowski, Jan15 czerwca 18362 kwietnia 19235 kwietnia 1923Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-340
1863-1864Zadorski, Leon11 czerwca 18424 lipca 19298 lipca 1929Cytadela
Cm. Garnizonowy
Istnieje: CG-V-331
1830-1831Rzewuski, Antoni17 maja 1886
83 lata
19 maja 1886Cytadela
Cm. św. Wojciecha
Grób nie istnieje?
1830-1831Sieg, Fryderyk Ferdynand14 września 188017 września 1880Cytadela
Cm. św. Wojciecha
Grób nie istnieje?
1863-1864Wiśniewski, Stanisław18 marca 191721 marca 1917Cytadela
Cm. św. Wojciecha
Prawdopodobnie pochowany w grobach rodzinnych Jakubowskich i Wiśniewskich: CW-V-7
1830-1831Adamczewski, Franciszek181226 maja 189129 maja 1891KomandoriaPogrzeb z dż., ul. Chwaliszewo 48; grób nie istnieje?
1863-1864Kryśkiewicz (albo Kryszka lub Kryszak), Stanisław18381919KomandoriaGrób nie istnieje?
1848Małecki, Fryderyk1848KomandoriaGrób nie istnieje?
1847Ślosarczyk, Michał18331909KomandoriaGrób nie istnieje?
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Henryk5 lutego 184430 września 1921KomandoriaGrób przeniesiony na Miłostowo (pole 28).
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Edmund12 czerwca 1896KomandoriaPogrzeb z ZPP do grobów rodzinnych.
Grób przeniesiony na Miłostowo (pole 28).
1830-1831
1848
Otto-Trąmpczyński, Eugeniusz Szczepan26 grudnia 181023 września 187925 grudnia 1909KomandoriaGrób przeniesiony na Miłostowo (pole 28).
1863-1864Reksiński, Franciszek15 stycznia 192818 stycznia 1928Komandoria
("na starym cmentarzu")
Pogrzeb z dż., ul. Główna 123; grób nie istnieje?
1863-1864Woydt, Walerian lub Walery183715 stycznia 1916
79 lat
18 stycznia 1916Komandoria
(stary cm. archikatedralny św. Małgorzaty)
Pogrzeb z ZJ
Grób nie istnieje?
1848Ney, Karol Ferdynand7 lutego 1809185015 czerwca 1850Komandoria
(stary cm. świętojański)
Grób nie istnieje?
1846Esman (albo Esmann lub Essmann), Józef11 września 181430 sierpnia 1873Komandoria
(stary cm. świętojański)
Grób nie istnieje?
1863-1864Lira lub Lyra, Wojciech4 kwietnia 184215 lutego 192718 lutego 1927Komandoria
(stary cm. świętojański)
Pogrzeb z dż., Rataje; grób nie istnieje?
1848Grzymała-Wiewiórowski lub Wiewiórski, Walenty88 lat23 marca 1914Komandoria
PRAWDOPODOBNIE
Pogrzeb z domu starców na Śródce; grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Bezler, Mikołaj10 marca 1904Komandoria
PRAWDOPODOBNIE
Pogrzeb z domu starców na Śródce; grób nie istnieje?
1848Gąsowski, Teodor22 stycznia 1914
85 lat
Komandoria
PRAWDOPODOBNIE
Pogrzeb z domu starców na Śródce; grób nie istnieje?
1830-1831Marcinkowski, Karol23 czerwca 18006 listopada 184610 czerwca 1923Kościół św. WojciechaPrzeniesiony z cm. staromarcińskiego do kościoła św. Wojciecha; istnieje
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Niegolewski, Andrzej Marcin12 listopada 178718 lutego 185714 października 1923Krypta ZasłużonychIstnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
Kosiński, Antoni Amilkar16 grudnia 176910 marca 182314 października 1923Krypta ZasłużonychIstnieje
- uczestnik kampanii napoleońskich
- 1830-1831
Grzymała-Prądzyński, Ignacy Pantaleon20 lipca 17924 sierpnia 1850urna z ziemią z miejsca pochówku od 1997 w PoznaniuKrypta ZasłużonychUrna z ziemią z cmentarza
- powstanie wielkopolskie 1794
- uczestnik kampanii napoleońskich
Wybicki, Józef Rufin29 września 174710 marca 182214 października 1923Krypta ZasłużonychIstnieje
- insurekcja kościuszkowska
- uczestnik kampanii napoleońskich
Dąbrowski, Jan Henryk 2 sierpnia 17556 czerwca 1818serce od 1997 r. w PoznaniuKrypta ZasłużonychUrna z sercem
1830-1831Strzelecki, Paweł Zygmunt17971873urna z prochami od 1997 w PoznaniuKrypta ZasłużonychIstnieje
1863-1864Andrzejewski, Ignacy1 lutego 184421 stycznia 190524 stycznia 1905MTP
(cm. nowofarny)
Przeniesiony na Samotną; grób nie istnieje?
1863-1864Leitgeber, Bronisław7 kwietnia 18469 lipca 192712 lipca 1927MTP
(cm. nowofarny)
Nie istnieje (według rodziny nie został ekshumowany!)
1848Walkiewicz, Marcin15 października 191219 października 1912MTP
(cm. nowofarny)
Grób nie istnieje?
1848Wężyk, Józef10 lipca 1906
88 lat
13 lipca 1906 MTP
(cm. nowofarny)
Pogrzeb z ZPP
Grób nie istnieje?
1863-1864Winnicki, ŁukaszKwiecień 1909MTP
(cm. nowofarny)
Pogrzeb z lazaretu miejskiego. Przeniesiony na Samotną; grób nie istnieje?
1863-1864Callier, Oskar Włodzimierz23 czerwca 184623 lutego 192926 lutego 1929MTP
(cm. nowomarciński)
Przeniesiony na CZW; istnieje
1863-1864Grossmann, Kazimierz24 listopada 1917 MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
1863-1864Gruszczyńska, Cecylia ze Smoczyńskich12 stycznia 193216 stycznia 1932MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
1863-1864Kiełczewski, Bolesław Teodor30 czerwca 18467 stycznia 191310 stycznia 1913MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
1863-1864Maciejewski, Jan28 listopada 1911
68 lat
1 grudnia 1911MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
1863-1864Neyman, Apolinary18 marca 1908MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
1863-1864Przybyłowicz, Onufry14 grudnia 192117 grudnia 1921MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
1863-1864Radzimińska, Wanda7 czerwca 1927MTP
(cm. nowomarciński)
Grób nie istnieje?
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content