Potyczka na Moście Chwaliszewskim; noc z 3 na 4 marca 1846 r. Rysował Julius von Minutoli dla "Leipziger Illustrierte Zeitung", za: "Ilustracja Polska", 24.12.1933, nr 52, s. 3.

Z Wielkiego Księstwa Poznańskiego na wojnę polsko-rosyjską z lat 1830-1831 wyruszyło ok. 3 tys. osób, należących do wszystkich warstw społecznych (ponad 1600 cywilów oraz ponad 1350 dezerterów z armii pruskiej), w tym ok. 300 mieszkańców Poznania. Do domów nie wróciło ok. 800 wielkopolskich powstańców. 

powstaniu styczniowym 1863-1864 udział wzięło ok. 6-7 tys. ochotników z Wielkiego Księstwa

W 1938 r. członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów podjęli próbę zewidencjonowania mogił uczestników powstań narodowych, zlokalizowanych na poznańskich cmentarzach parafialnych. Odnaleziono wówczas m.in.:

 • 27 grobów weteranów powstania listopadowego 1830-1831:

– 17 mogił na cmentarzu starofarnym;
– 7 mogił na cmentarzu staromarcińskim;
– 2 mogiły na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty);
– 1 mogiłę na cmentarzu nowomarcińskim.

 • 7 grobów weteranów powstań wielkopolskich z lat 1846 i 1848 (Wiosna Ludów):

– 5 mogił na cmentarzu staromarcińskim;
– 1 mogiłę na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty);
– 1 mogiłę na cmentarzu nowofarnym.

 • 84 groby weteranów powstania styczniowego 1863-1864:

– 31 mogił na nowym Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli;
– 17 mogił na cmentarzu staromarcińskim;
– 3 mogiły na cmentarzu starofarnym;
– 6 mogił na cmentarzu nowofarnym;
– 5 mogił na cmentarzu nowomarcińskim;
– 6 mogił na cmentarzu Bożego Ciała;
– 7 mogił na cmentarzu górczyńskim;
– 3 mogiły na cmentarzu jeżyckim;
– 3 mogiły na cmentarzu staroświętojańskim;
– 2 mogiły na starym cmentarzu archikatedralnym (św. Małgorzaty);
– 1 mogiłę na cmentarzu winogradzkim (św. Wojciecha).

Najnowsze ustalenia – ich wyniki prezentuję w tabelach niżej – każą przypuszczać, iż pod koniec lat 30. XX w. albo nie zdołano zidentyfikować wszystkich grobów (np. z powodu degradacji nagrobków), albo wiele z nich już wcześniej zostało zlikwidowanych przez zarządców cmentarzy (np. przez brak prolongaty). Pewna liczba mogił zasłużonych obywateli przepadła bezpowrotnie wraz z powojenną likwidacją starych poznańskich nekropolii parafialnych (najwięcej na cmentarzu staromarcińskim oraz na cmentarzach staroparafialnych na Komandorii).

Oprac. Paweł Skrzypalik
Panu Bartoszowi Michalakowi dziękuję za wydatną pomoc, okazaną przy gromadzeniu danych.
 
Stronę przeszukiwać można na dwa sposoby: używając kombinacji klawiszy CTRL + F  (wyszukiwarka kontekstowa) lub wykorzystując okienko-lupkę przy tytule każdej z tabel. U dołu znajduje się stale aktualizowana, zbiorcza lista nazwisk wszystkich odszukanych dotąd powstańców.
WIĘCEJ INFORMACJI (w tym biogramy, nekrologii, literatura):

_____________

Zastosowane skróty:
 • CZW = Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (dawniej: starofarny); tu zarówno pochówki parafii farnej, jak i zasłużonych obywateli z okresu powojennego (przeniesione z innych cmentarzy);
 • pogrzeb z ZPP = pogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (inaczej: Zakładu Sióstr Miłosierdzia) przy placu Bernardyńskim;
 • pogrzeb z ZJ = pogrzeb z Zakładu św. Józefa (ob. ul. Krysiewicza);
 • pogrzeb z dż. = pogrzeb z domu żałoby (+ adres według ówczesnej numeracji).
 1. „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 3, Marsz, marsz Dąbrowski.
 2. „Kronika Miasta Poznania”, 2008, nr 1, Wiosna Ludów
 3. „Kronika Miasta Poznania”, 2013, nr 1, 1863.
 4. Baza Grobów Powstańców Styczniowych.
 5. Bączyk J., Fort Winiary 1863/64. Poznańskie echa powstania styczniowego i wojny o Szlezwig, Poznań 2023.
 6. Białynia Chołodecki J., Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904. Dostęp: Polona.
 7. Boberska z Wasilewskich F., O Polkach, które się szczególniej zasłużyły Ojczyźnie w powstaniu listopadowem, Lwów 1893. Dostęp: Polona.
 8. Buliński E., Szlakiem Wiosny Ludów, seria: „Zwiedzamy Wielkopolskę”, Poznań 1998. Dostęp: WBC.
 9. Ciszak A., Ziemia wrzesińska w powstaniu styczniowym 1863-1864, Września 1964.
 10. Czubiński A., Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Poznań 1983. Dostęp: WBC.
 11. Czubiński A., Powstanie 1863-1864 we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993. Dostęp: WBC.
 12. Dąbrowski J., (Grabiec J.), Rok 1863, Poznań 1929. Dostęp: Polona.
 13. Eustachiewicz T., Młodzież wielkopolska na tle lat 1861-1864, Poznań 1932. Dostęp: Polona.
 14. Feldman J., Sprawa polska w roku 1848, Kraków 1933. Dostęp: Biblioteka Cyfrowa UMCS.
 15. Grot Z., Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1963.
 16. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 roku, Warszawa 1923. Dostęp: WBC.
 17. Jakubiak T. A., Polak B., Wielkopolanie w powstaniu listopadowym 1830-1831, Poznań 1981.
 18. Katalog Powstańców Styczniowych [tu m.in. biogramy weteranów, literatura].
 19. Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931; e-kartoteka.net.
 20. Kieniewicz S., Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku, Warszawa 1935. Dostęp: WBC.
 21. Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964.
 22. Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 2009.
 23. Kocój H., Prusy wobec powstania listopadowego, Warszawa 1980.
 24. Kozłowski E., Bibliografia powstania styczniowego, Warszawa 1964.
 25. Kunaszowski H., Życiorysy uczestników powstania listopadowego zebrane na pamiątkę pięćdziesięcioletniej rocznicy tego powstania, Lwów 1880. Dostęp: Polona.
 26. Lista uczestników powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 859-874. Dostęp: WBC lub Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 27. Lista uczestników powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 917-920. Dostęp: WBC lub Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 28. Łukaszewski J., Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 1863-64 r., Jassy 1870. Dostęp: Polona, JBC lub WBC.
 29. Maliszewski J., Powstanie styczniowe. Notatki biograficzne uczestników, Warszawa 1932. Dostęp: Polona.
 30. Muszyńska-Zygmańska J., Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim, Poznań 1947.
 31. Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 37-67. Dostęp: WBC lub Polona.
 32. Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., [w:] Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 86-113. Dostęp: WBC lub Polona.
 33. Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym dr. fil. Ludwik Rzepecki, uzupełnił Karol Rzepecki, Poznań 1915. Dostęp: WBC.
 34. Polak B., Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848, Poznań 1981.
 35. Powstanie styczniowe w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
 36. Powstanie styczniowe w zbiorach Biblioteki Narodowej.
 37. Rezler M., Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). Zarys dziejów militarnych, Poznań 1993.
 38. Rezler M., Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych, Poznań 2011.
 39. Rocznik Weteranów 1934. Dostęp: WBC.
 40. Sobczak J., Szlakiem Wiosny Ludów, seria: „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”, nr 22, Poznań 1998. Dostęp: WBC.
 41. Stupnicki H., Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r., Lwów 1865. Dostęp: WBC.
 42. Truszkowski-Fidler W., Wykaz Wielkopolan uczestników powstania 1863 r., Warszawa 1938. Dostęp: WBC.
 43. Uczestnicy insurekcji 1794 r. w zaborze pruskim, oprac. J. Muszyńska, Poznań 1937. Dostęp: WBC.
 44. Wawrzykowska-Wierciochowa D., Kobiety wielkopolskie w działalności narodowej, społecznej i wyzwoleńczej (1788-1919), Poznań 1975.
 45. Wąsicki J., Powstanie kościuszkowski w Wielkopolsce, Poznań 1957.
 46. Wąsicki J., Powstanie 1806 roku w Wielkopolsce, Poznań 1958.
 47. Wielkopolanie w Powstaniu Listopadowym – infografika Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
 48. Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848 r. Bibliografia w wyborze, oprac. B. Nowak, Poznań 1997. Dostęp: WBC.
 49. Wyszukiwarka nekrologów z wielkopolskiej prasy; wtg-gniazdo.org.
 50. Xięga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830. zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militarii” ozdobionych, Lwów 1881. Dostęp: WBC.
 51. Żychliński T., Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie, Poznań 1877. Dostęp: Polona.
 52. Żychliński T., Wspomnienia z r. 1863, Poznań 1888. Dostęp: Polona.
 53. Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX; kolekcja Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Weterani z Wielkopolski (uczestnicy powstania styczniowego 1863-1864). Zdjęcie wykonano 22 stycznia 1913 r., podczas obchodów jubileuszowych w Poznaniu. Źródło: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, sygnatura: WMN/Z/001289.
"Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 01.10.1921, nr 10, s. 39-40.
"Dziennik Poznański", 24.03.1938, nr 44, s. 7.
Chłopi z Górczyna i Junikowa (dawnych podpoznańskich wsi), skazani za działalność spiskową w 1846 r. Od lewej: Walenty Kaczmarek, Maciej Palacz, Michał Kaczmarek, Kazimierz Świderski, Jan Palacz i Jan Szymczak. Litografia Mariana Jaroczyńskiego według rysunku Leona Kaplińskiego. W zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, za: KMP, 2002, nr 1, s. 147.
"Dziennik Poznański", 14.03.1935, nr 61, s. 4.
Mogiła kosynierów junikowskich na Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli; ich szczątki ujawniono podczas prac ziemnych przy ul. Grunwaldzkiej w 2011 r. Fot. P. Skrzypalik, 2018 r.
"Dziennik Poznański", 26.06.1936, nr 147, s. 4.
"Dziennik Poznański", 14.10.1936, nr 239, s. 4.
"Dziennik Poznański", 21.10.1936, nr 245, s. 9.
"Kurier Poznański", 06.03.1937, nr 105, s. 6.
"Dziennik Poznański", 30.10.1938, nr 250, s. 6.
Uczestnicy powstania styczniowego jako więźniowie w poznańskim Forcie Winiary; marzec 1864 r. Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
"Nowy Kurier", 17.11.1936, nr 268, s. 9.
"Kronika Miasta Poznania", 1936, nr 4, s. 601-602.
Uczestnicy powstania listopadowego, w tym pochodzący z Wielkopolski: Grabiański, Wiktor; Skarzyński, Michał; Włościborski, Ludwik; Chłapowski, Stefan; Niemojowski, Nepomucen; Trąmpczyński, Leon; Słupecki, Jan Nepomucen; Chlebowski, Leon; Wolniewicz, Włodzimierz Adolf; Kierski, Franciszek; Sawicki, Edward; Krzysztoporski; Kamieński, Napoleon Ludwik Felicjan; Hulewicz, Józef; Kierski, Romuald; Bukowski, Antoni; Jaraczewski, Zenon; Błociszewski, Stanisław; Kierski, Emil; Gabryelski, Józef; Śmitkowski, Leon; Bentkowski, Władysław; Mieczyński, Leon; Raczyńscy; Zielonacki, Franciszek; Broński, Maksymilian; Karśnicki, Karol; Nasierowski, Walenty; Miłkowski, Konstanty Franciszek; Zakrzewski, Ludwik; Bniński, Adolf; Libelt, Karol Fryderyk; Krzyżanowski, Antoni; Malczewski, Adolf Ignacy; Brodnicki, Piotr; Łubieński, Antoni; Kwilecki, Arsen. Źródło: Polona, sygnatura: F.14921/V.

Groby uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych

Weterani walk narodowowyzwoleńczych, pochowani na poznańskich nekropoliach...
WeteranNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuCmentarz (miejsce pochówku)Uwagi | Status grobu
1863-1864Betlejewski, Aleksander1 września 184421 listopada 192825 listopada 1928Bożego CiałaGrób nie istnieje?
1863-1864Korczak-Daleszyński, Walery6 grudnia 18465 lutego 19278 lutego 1927Bożego CiałaIstnieje: IIb/11/11-12
1863-1864Śleboda, Paweł9 listopada 1913
lat 70
12 listopada 1913Bożego CiałaGrób nie istnieje?
1863-1864Frajtak, Ludwik18373 października 19226 października 1922Bożego Ciała (?)Pogrzeb z domu żałoby: ul. Górna Wilda 189/25
Grób nie istnieje?
1863-1864Zaremba-Cielecki, Aleksander16 lipca 184918 października 193721 października 1937Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-264
1863-1864Massalski, Jan23 października 184419 sierpnia 193221 sierpnia 1932Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-269
1863-1864Kostro-Pułaski, Kazimierz Ferdynand19 stycznia 18465 stycznia 19268 stycznia 1926Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-III-22
1863-1864Czerkawski, Walenty14 lutego 184620 lipca 193523 lipca 1935Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-267
1863-1864Całka, Leon6 kwietnia 184431 grudnia 19214 stycznia 1922Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-346
1863-1864Czerwiński, Władysław26 lutego 184411 listopada 192215 listopada 1922Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-343
1863-1864Dębny, Konstanty9 maja 184518 marca 192420 marca 1924Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-338
1863-1864Dobrowolski, Ludwik24 sierpnia 184315 marca 192519 marca 1925Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-335
1863-1864Dykierski, Stanisław27 marca 184616 września 193019 września 1930Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-330
1863-1864Dzierżanowski, Zygmunt31 stycznia 184527 marca 193131 marca 1931Garnizonowy (Cytadela)Przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
1863-1864Frąckowiak, Mikołaj19 lutego 18432 października 19236 października 1923Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-326
1863-1864Heynat (albo Heÿnath lub Hejnat), Paweł25 stycznia 184414 grudnia 1921Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-344
1863-1864Jastrzębski, Józef19 marca 18442 lutego 19225 lutego 1922Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-347
1863-1864Jeleniewicz, Stanisław28 kwietnia 184528 marca 19241 kwietnia 1924Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-339
1863-1864Koprucki, Melchior28 grudnia 183512 lutego 193415 lutego 1934Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-268
Wiosna LudówKosynierzy junikowscy1846-1848zbiorowa mogiła z 2011 r.Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-IX
1863-1864Lutostański, Stefan2 września 184626 maja 193029 maja 1930Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-321
1863-1864Łuczyński, Franciszek10 października 18448 lutego 192912 lutego 1929Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-342
1863-1864Łukomski, Stanisław14 lutego 183716 lipca 192620 lipca 1926Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-345
1863-1864Maciejewski, Stanisław8 maja 184428 lutego 19263 marca 1926Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-334
1863-1864Mańkowski, Ignacy2 sierpnia 184326 sierpnia 193429 sierpnia 1934Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-266
1863-1864Michalski, Michał19 lipca 184717 listopada 193522 listopada 1935Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-265
1863-1864Mizgalski, Józef8 kwietnia 184515 lutego 192718 lutego 1927Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-332
1863-1864Nowakowski, Wojciech Jerzy22 marca 184521 maja 192224 maja 1922Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-323
1863-1864Nowicki, Michał21 września 18445 kwietnia 19328 kwietnia 1932Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-271
1863-1864Osiński, Tomasz21 grudnia 183524 października 192327 października 1923Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-337
1863-1864Przybyszewski, Ignacy27 lutego 183824 lutego 192828 lutego 1928Garnizonowy (Cytadela)Grób nie istnieje. Wyznaczony do odtworzenia w 2023 r.
1863-1864Sikorski, Piotr27 maja 184527 października 192930 października 1929Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-322
1863-1864Splettstoesser, Jan Bonawentura22 października 184516 sierpnia 192419 sierpnia 1924Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-336
1863-1864Szukalski, Paweł Felicjan lub Feliks9 czerwca 183318 kwietnia 192721 stycznia 1927Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-325
1848
1863-1864
Tarnawa-Radkiewicz, Ignacy3 czerwca 183422 marca 192426 marca 1924Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-341
1863-1864Wąsikiewicz, Karol11 listopada 184212 marca 193116 marca 1931Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-333
1863-1864Wierzbowski, Ignacy4 lutego 184025 stycznia 192830 stycznia 1928Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-324
1863-1864Wojciechowski, Jan15 czerwca 18362 kwietnia 19235 kwietnia 1923Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-340
1863-1864Zadorski, Leon11 czerwca 18424 lipca 19298 lipca 1929Garnizonowy (Cytadela)Istnieje: CG-V-331
1863-1864Bończa-Snawadzki, Wiktor1 marca 18412 listopada 19225 listopada 1922górczyńskiIstnieje: IIIL/5/33
1863-1864Komorski, Konstanty6 marca 18447 kwietnia 191910 kwietnia 1919górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Małkowski, Józef28 czerwca 183821 września 191825 września 1918górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Pobóg-Trzciński, Damazy7 czerwca 183329 marca 190720 sierpnia 1929
(powtórny pogrzeb)
górczyńskiIstnieje: ILb/2/6.
Szczątki przeniesiono do Poznania ze Szwajcarii.
1863-1864Raczkiewicz, Andrzej12 stycznia 184522 września 191825 września 1918górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Skomski, DamazygórczyńskiGrób nie istnieje?
BRAK DANYCH
1863-1864Sokolnicki, Szymon3 września 18446 lipca 19189 lipca 1918górczyńskiPogrzeb z domu żałoby: ul. Książęca 21 na cmentarz łazarski.
Grób nie istnieje?
1863-1864Wośkowiak, Łukasz11 listopada 191514 listopada 1915górczyńskiGrób nie istnieje?
1863-1864Banaszkiewicz, Andrzej11 listopada 18368 czerwca 191511 czerwca 1915jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Drogowski, Walenty6 lipca 183622 grudnia 190925 grudnia 1909jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Gorgolewski, Maksymilian184529 marca 19262 kwietnia 1926jeżyckiGrób nie istnieje?
1863-1864Grzymała-Prądzyński, Józef4 lipca 183210 września 190713 września 1907jeżyckiIstnieje: L/50/36
1863-1864Müller (Mueller), Konstanty26 stycznia 184225 lutego 19231 marca 1923jeżyckiIstnieje: L/16/3
1863-1864Okoniewski, Józef20 sierpnia 18389 grudnia 1921jeżyckiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Okoniewski, Stefan25 maja 183616 maja 191920 maja 1919jeżyckiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Algusiewicz, Stanisławnie ustalono
1863-1864Antoniewicz, Wacławnie ustalono
1863-1864Dobrowolski, Jan Nepomucen7 września 190610 września 1906nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1863-1864Drygas, Antoni21 maja 184714 czerwca 1917nie ustalono
1863-1864Falkowski, Melchiornie ustalono
1863-1864Glabian (albo Glabijan), Józef25 sierpnia 1895nie ustalonoPogrzeb z lazaretu miejskiego
1863-1864Górski, Antoninie ustalono
1848Górski, Maciej3 października 19106 października 1910nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby: ul. Długa 14
1863-1864Hampel, Jakub nie ustalono
1863-1864Królikiewicz, Stanisławnie ustalono
1863-1864Kubacki, Franciszek31 maja 1905
66 lat
4 czerwca 1905nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1848Laskowski, Walenty19 stycznia 1910
87 lat
nie ustalono
1830-1831Leporowski, Stanisław10 lutego 1896
85 lat
13 lutego 1896nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1863-1864Maciejewski, Wincenty10 kwietnia 1918
76 lat
14 kwietnia 1918nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby: ul. Wiktorii 2
1830-1831Maligłowski, Aleksy1 marca 1886
80 lat
nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby: ul. Rybaki 30
1863-1864Maliński, Wacław19 marca 192822 marca 1928nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby: ul. Ratajczaka 11a
1863-1864Mikołajczak, Jan6 marca 1921
80 lat
10 marca 1921nie ustalonoPogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakład Sióstr Miłosierdzia) przy pl. Bernardyńskim
1863-1864Milewski, Julian18 kwietnia 192221 kwietnia 1922nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby: ul. Podgórna 12
1863-1864Mizerski, Anastazynie ustalono
1863-1864Nowacki, Mikołaj8 maja 1895
56 lat
12 maja 1895nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1863-1864Piasny, Tomasz13 stycznia 1932
93 lata
16 stycznia 1932nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby w Szczytnikach do kościoła parafialnego w Głuszynie
1863-1864Pomorski, Walenty10 listopada 1911
72 lata
14 listopada 1911nie ustalonoPogrzeb z domu żałoby: ul. Ogrodowa 5
1848
1863-1864
Pyszczyński, Ignacy29 października 1913
80 lat
2 listopada 1913nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1863-1864Redmer, Teodornie ustalono
1863-1864Różański, Kazimierz5 marca 1907
65 lat
nie ustalonoPogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakład Sióstr Miłosierdzia) przy pl. Bernardyńskim
1863-1864Rychliński, Stanisław29 kwietnia 1863 (?)1 maja 1863
Strata bojowa (grób wojenny).
nie ustalonoGrób nie istnieje?
1848Siewicz, Leon1 kwietnia 19004 kwietnia 1900nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1830-1831Stępiński, Walenty10 października 1885
79 lat
13 października 1885nie ustalonoPogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakład Sióstr Miłosierdzia) przy pl. Bernardyńskim
1863-1864Szmytkowski, Jakób lub Jakubnie ustalono
1863-1864Śniegocki, Tadeusz18 grudnia 18361912nie ustalono
1848
1863-1864
Tobolski, Jan Nepomucen15 maja 183429 kwietnia 19212 maja 1921nie ustalonoPogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakład Sióstr Miłosierdzia) przy pl. Bernardyńskim
1863-1864Tomaszewski, Franciszek20 listopada 1913 nie ustalono
1863-1864Wielkoszewski, Franciszek7 grudnia 189710 grudnia 1897nie ustalonoPogrzeb z Zakładu św. Józefa
1863-1864Wyczyński, Adriannie ustalono
1863-1864Callier, Oskar Włodzimierz23 czerwca 184623 lutego 192926 lutego 1929nowoparafialny MTPCm. nowomarciński. Przeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864May, Roman24 stycznia 18462 kwietnia 1887 nowoparafialny MTPCm. nowomarciński. Przeniesiony z cm. staromarcińskiego(?), następnie na Samotną, później na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Andrzejewski, Ignacy1 lutego 184421 stycznia 190524 stycznia 1904nowoparafialny MTPCm. nowofarny.
Grób nie istnieje?
1863-1864Grossmann, Kazimierz24 listopada 1917nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Gruszczyńska, Cecylia ze Smoczyńskich12 stycznia 193216 stycznia 1932nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1830-1831
1846
1848
Iłowiecki, Andrzej 2 listopada 1882 (1883?)nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Przeniesiony z cm. staromarcińskiego? Grób nie istnieje?
1863-1864Kiełczewski, Bolesław Teodor30 czerwca 18467 stycznia 191910 stycznia 1913nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Leitgeber, Bronisław7 kwietnia 18469 lipca 192712 lipca 1927nowoparafialny MTPCm. nowofarny.
Nie istnieje (nie został ekshumowany!)
1863-1864Maciejewski, Jan28 listopada 1911
68 lat
1 grudnia 1911nowoparafialny MTPPogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakład Sióstr Miłosierdzia) przy pl. Bernardyńskim na cm. nowomarciński. Grób nie istnieje?
1863-1864Neyman, Apolinary18 marca 1908nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1848Parowicz, Walenty Franciszek13 lutego 182421 marca 191523 marca 1915nowoparafialny MTPCm. nowofarny.
Grób nie istnieje?
1863-1864Przybyłowicz, Onufry14 grudnia 192117 grudnia 1921nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1863-1864Radzimińska, Wanda Karolina z Ośniałowskich5 listopada 18487 czerwca 192710 czerwca 1927nowoparafialny MTPCm. nowomarciński.
Grób nie istnieje?
1848Walkiewicz, Marcin15 października 191219 października 1912nowoparafialny MTPGrób nie istnieje?
1848Wężyk, Józef10 lipca 1906
88 lat
13 lipca 1906 nowoparafialny MTPGrób nie istnieje?
1863-1864Winnicki, ŁukaszKwiecień 1909nowoparafialny MTPCm. nowofarny.
Grób nie istnieje?
- wojny napoleońskie
1830-1831
Niegolewski, Andrzej Marcin12 listopada 178718 lutego 185714 października 1923przeniesiony do Krypty ZasłużonychKrypta Zasłużonych Wielkopolan
- insurekcja kościuszkowska
- wojny napoleońskie
Kosiński, Antoni Amilkar16 grudnia 176910 marca 182314 października 1923przeniesiony do Krypty ZasłużonychKrypta Zasłużonych Wielkopolan
- wojny napoleońskie
1830-1831
Prądzyński, Ignacy Pantaleon 20 lipca 17924 sierpnia 1850urna z prochami z miejsca pochówku od 1997 w Poznaniuprzeniesiony do Krypty ZasłużonychKrypta Zasłużonych Wielkopolan
- insurekcja kościuszkowska
- wojny napoleońskie
Dąbrowski, Jan Henryk2 sierpnia 1755 6 czerwca 1818serce od 1997 r. w Poznaniuprzeniesiony do Krypty ZasłużonychKrypta Zasłużonych Wielkopolan
1830-1831Strzelecki, Paweł Zygmunt17971873urna z prochami od 1997 w Poznaniuprzeniesiony do Krypty ZasłużonychKrypta Zasłużonych Wielkopolan
- powstanie wielkopolskie 1794
- wojny napoleońskie
Wybicki, Józef Rufin29 września 174710 marca 182214 października 1923przeniesiony do Krypty ZasłużonychKrypta Zasłużonych Wielkopolan
1846 (potyczka na Moście Chwaliszewskim)- Paternowski, Ludwik
- Gasiński, Marceli
- Górski, Maksymilian
3/4-5 marca 1846starofarnyWspólny grób. Obecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1830-1831Krzyżanowski, Antoni23 października 180821 stycznia 1895starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Danysz, Ignacy18021855starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1846
1848
Moraczewski, Jędrzej4 lutego 180220 lutego 1855starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Rymarkiewicz, Jan23 czerwca 181118 października 1889starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1848Trzaska-Zakrzewski, Ksawery Franciszek181730 kwietnia 1876starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1848
1863-1864
Motty, Stanisław Łukasz Augustyn18 października 182621 grudnia 1900starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1846
Radoński, Tadeusz18 lutego 18046 września 1873starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Kaczorowski, Teofil11 sierpnia 183031 marca 1889starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Bukowski, Wincenty18001874starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Chrzanowski, Kazimierz12 grudnia 1870starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1848
1863-1864
Dziorobek, Feliks29 lipca 181914 lutego 1875starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1848
Jabłkowski, Ludwik5 sierpnia 180222 listopada 1865starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Jankowski, Józef18021868starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
- insurekcja kościuszkowska
- wojny napoleońskie
1830-1831
Kierzkowski, Jan Filip16 kwietnia 177124 lutego 1862starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
- wojny napoleońskieKosiński, Józef17846 stycznia 1862starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1846
1848
1863-1864
Kosiński, Władysław Euzebiusz21 stycznia 18144 czerwca 1887starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Koszutski, Józef1896starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
- insurekcja kościuszkowskaLanga, Jan Nepomucen31 stycznia 1874starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1848
Leitgeber, Józef Napoleon 18091858starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Leitgeber, Mieczysław Antoni13 czerwca 18416 listopada 1893starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Łebiński, Władysław Stanisław Michał3 października 18409 października 1907starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
- wojny napoleońskie
1848
Mizerski, Antoni17911864starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Mizerski, Stefan14 sierpnia 18418 października 1898starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Ostrowski (Mrowiński), Onufry15 września 1852starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Preiss, Józef9 grudnia 183821 sierpnia 1878starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Rychlewski, Teodor1834 (?)8 września 1863starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1830-1831Speichert, Edward12 maja 1869starofarnyex-ewangelik
Obecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1830-1831Szczepanowski, Ignacy18111869starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Tułodziecki, Stanisław1875starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1830-1831Wiśniewski, Aleksander 30 grudnia 181629 marca 1892starofarnyObecnie: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Kaźmierski (albo Kazimierski), Maciej18 maja 1864 (?)19 maja 1864
Strata bojowa (grób wojenny).
starogarnizonowy (Cytadela)Grób nie istnieje?
1863-1864Nawrocki, Józef23 czerwca 186425 czerwca 1864
Strata bojowa (grób wojenny).
starogarnizonowy (Cytadela)Grób nie istnieje?
1863-1864Bryliński, Antoni184410 sierpnia 191213 sierpnia 1912staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1848
1863-1864
Bukowski, Antoni181226 lutego 1887staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Callier, Edmund2 października 183314 grudnia 189317 grudnia 1893staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Dobrowolski, Franciszek20 lipca 183011 lipca 1896staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1848
1863-1864
Prawdzic-Szczawiński, Hipolit29 października 181215 września 1893staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1846/1848
Rzepecki, Kajetan Władysław3 stycznia 18007 lutego 1892staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Marcinkowski, Karol23 czerwca 18006 listopada 1846staromarcińskiPrzeniesiony do kościoła św. Wojciecha
1863-1864Koehler, Klemens9 lipca 1840 12 stycznia 1901staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1846/1848
Gąsiorowski, Ludwik Hiacynt16 sierpnia 1807 lub 25 sierpnia 18089 grudnia 186311 grudnia 1863staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1848Rzepecki, Ludwik Władysław13 września 18321 lutego 1894staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1846
Dahlman lub Dahlmann, Piotr28 czerwca 181025 października 1847staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831
1846
1863-1864
Matecki, Teodor Teofil25 kwietnia 181015 maja 1886staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Below, Fryderyk Wilhelm15 marca 182219 lipca 1895staromarcińskiGrób nie istnieje?
1831
1846/1848
1863-1864
Bentkowski, Władysław18181887staromarcińskiKlin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Berendes, Henryk1 marca 18864 marca 1886staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Biernacki, Aleksander4 czerwca 18857 czerwca 1885staromarcińskiGrób nie istnieje?
- wojny napoleońskie
1830-1831
1846/1848
Biesiekierski, Stanisław25 marca 179126/27 listopada 1869staromarcińskiKlin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1863-1864Bogdański, Józef 1873staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Chłapowski, Kajetan Kacper182925 października 1908staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1863-1864Cybulski, Stanisław18879 marca 1887staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Gąsiorowski, Bolesław183923 grudnia 1916 27 grudnia 1916 staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Hulewicz, Józef4 kwietnia 180414 grudnia 1869staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Jesionowski, Ignacy 1 lipca 1879staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Jeszka, Wojciech 1855staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Kamieński, Napoleon14 stycznia 18067 kwietnia 1873staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Karchowski, Hipolit1898staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Kasiewicz, Ludwik25 sierpnia 184011 września 188414 września 1884staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Kierski, Emil181022 kwietnia 187424 kwietnia 1874staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Krótki, Teofil24 marca 18421 grudnia 1888staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Księżopolski lub Xiężopolski, Franciszek18 kwietnia 1922
90 lat
21 kwietnia 1922staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1863-1864Kucharski, Zygmunt184425 lipca 186328 lipca 1863
Strata bojowa (grób wojenny).
staromarcińskiKlin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1863-1864Kulwicz, Władysław22 czerwca 189425 czerwca 1894staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Lekszycki, Józef24 marca 181821 grudnia 1899staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Nasierowski, Walenty Stanisław Andrzej10 listopada 180227 października 188831 października 1888staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Niesiołowski, Ignacy21 czerwca 1894staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Obrębowicz, Józef7 grudnia 1922staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Okoniewski, Stanisław183222 marca 1865staromarcińskiKlin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1830-1831Orłowski, Stanisław6 czerwca 1895staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Ostoja-Błociszewski, Antoni Euchariusz28 lutego 184212 czerwca 192216 czerwca 1922staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1846/1848Palacz, Janok. 1811/18126 sierpnia 1891staromarcińskiGrób nie istnieje?
1846/1848Palacz, Maciej20 lutego 180611 lipca 1885staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Piński, Jan Nepomucen25 listopada 191628 listopada 1916staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Rakowski, Feliks6 czerwca 182424 grudnia 1883staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Rembowski, Waleryok. 180618 lutego 186622 lutego 1866staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Sikorski, Ignacy14 listopada 1871staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Stachecki, Roman14 kwietnia 191417 kwietnia 1914staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831
1848
1863-1864
Stanowski, Jakób lub Jakub23 marca 18183 listopada 18896 listopada 1889staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Stelmachowski, Władysław27 lipca 192630 lipca 1926staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1863-1864Stryczyński, Jan18478 września 186310 lub 11 września 1863
Strata bojowa (grób wojenny).
staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Szeliga-Żychliński, Teodor25 czerwca 183626 sierpnia 1909staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1863-1864Szmyt, Józef 183526 grudnia 1907staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Szymański, Roman 4 sierpnia 184018 grudnia 1908staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1863-1864Trawiński, Franciszek16 stycznia 190718 stycznia 1907staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Tundak, Józef9 kwietnia 1903staromarcińskiGrób nie istnieje?
1863-1864Warnka (albo Warnke), Teofil Stanisław18451882staromarcińskiKlin przy Hartwigu.
Grób nie istnieje?
1863-1864Werner, Konrad16 stycznia 1917staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Wicherkiewicz, Jan Alojzy15 czerwca 18128 lipca 188211 lipca 1882staromarcińskiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Wierzbiński, Władysław12 lipca 188815 lipca 1888staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; grób nie istnieje?
1848
1863-1864
Wilczyński, Józef27 kwietnia 1903staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Wodpol, Wandelin11 listopada 1888staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Wojtkiewicz, Szymon (ksiądz)25 maja 1866
74 lata
27 maja 1866staromarcińskiGrób nie istnieje?
1830-1831Wyczyński, JanstaromarcińskiGrób nie istnieje?
1848Ziętkiewicz, Piotr19 sierpnia 1852staromarcińskiPrzeniesiony na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; istnieje.
1830-1831Brodnicki, Piotr7 stycznia 187412 stycznia 1874staromarciński (?)Pogrzeb z Zakładu Przemienienia Pańskiego (Zakład Sióstr Miłosierdzia) przy pl. Bernardyńskim
1848
1863-1864
Szlagowski, Józef182527 stycznia 1891
66 lat
30 stycznia 1891staromarciński (?)Pogrzeb z domu żałoby: ul. św. Marcin 47
1846/1848Babiński, Antoni (właśc. Alojzy Bogusławski)18121 lutego 1847rozstrzelanystaromarciński lub starogarnizonowy (?)Grób nie istnieje?
1848Ney, Karol Ferdynand7 lutego 1809185015 czerwca 1850staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Henryk5 lutego 184430 września 1921staroparafialny na KomandoriiGrób przeniesiony na Miłostowo (pole 28).
1846Esman (albo Esmann lub Essmann), Józef11 września 181430 sierpnia 1873staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1830-1831 Adamczewski, Franciszek181226 maja 189129 maja 1891staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1848
1863-1864
Bezler, Mikołaj10 marca 1904staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1848Grzymała-Wiewiórowski lub Wiewiórski, Walenty88 lat23 marca 1914staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1863-1864Lira lub Lyra, Wojciech4 kwietnia 184215 lutego 192718 lutego 1927staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1848Małecki, Fryderyk1848staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1863-1864Otto-Trąmpczyński, Edmund12 czerwca 1896
51 lat
staroparafialny na KomandoriiPogrzeb z ZPP do grobów rodzinnych.
Grób przeniesiony na Miłostowo?
1830-1831
1848
Otto-Trąmpczyński, Eugeniusz Szczepan26 grudnia 181023 września 187925 września 1879staroparafialny na KomandoriiGrób przeniesiony na Miłostowo (pole 28).
1863-1864Reksiński, Franciszek15 stycznia 192818 stycznia 1928staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1863-1864Ślosarczyk, Michał18331909staroparafialny na KomandoriiGrób nie istnieje?
1863-1864Woydt, Walerian lub Walery183715 stycznia 1916
79 lat
18 stycznia 1916staroparafialny na KomandoriiPogrzeb z Zakładu św. Józefa na cm. św. Małgorzaty. Grób nie istnieje?
1848Gąsowski, Teodor22 stycznia 1914
85 lat
staroparafialny na Komandorii (?)Z domu starców na Śródce
1863-1864Kryśkiewicz (albo Kryszka lub Kryszak), Stanisław18381919staroparafialny na Komandorii (?)Grób nie istnieje?
1848Wiewiórowski (albo Wiewiórski), Walenty88 lat23 marca 1914staroparafialny na Komandorii (?)Z domu starców na Śródce
1830-1831Rzewuski, Antoni17 maja 1886
83 lata
19 maja 1886staroparafialny św. WojciechaGrób nie istnieje?
1830-1831Sieg, Fryderyk Ferdynand 14 września 188017 września 1880staroparafialny św. WojciechaGrób nie istnieje?
1863-1864Wiśniewski, Stanisław18 marca 191721 marca 1917staroparafialny św. WojciechaPrawdopodobnie pochowany w grobach rodzinnych: CW-V-7
1863-1864Borowski, Ignacy20 września 184422 grudnia 191325 grudnia 1913winogradzkiGrób nie istnieje?
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content