Tablice historyczne Systemu Informacji Miejskiej na dawnych cmentarzach Poznania

Staraniem nieformalnego Zespołu ds. upamiętnienia dawnych mieszkańców Poznania przy Wydziale Kultury UMP, w kwietniu 2021 r. na terenach zajmowanych dawniej przez poznańskie cmentarze wyznaniowe (trzy rzymskokatolickie, trzy ewangelickie, jeden prawosławny oraz jeden żydowski) postawiono tablice historyczne Systemu Informacji Miejskiej. Ich pojawienie się w miejskiej przestrzeni jest elementem szerszego procesu obiektywnego informowania i edukowania o dziejach Poznania.

Zachęcam Rady Osiedli oraz lokalne stowarzyszenia do zarezerwowania środków w swoich budżetach na oznaczenie w terenie dawnych nekropolii Poznania według wzoru zaproponowanego przez Zespół. Koszt małej tablicy SIM zainstalowanej na słupkach, wynosi ok. 2 tys. zł.  Koordynatorem akcji jest Wydział Kultury UMP.

KONTAKT:
Rafał Ratajczak, główny specjalista ds. pamięci historycznej, Wydział Kultury: rafal_ratajczak@um.poznan.pl.
Paweł Skrzypalik, Cyfrowe Lapidarium Poznania: skrzypalik@e-lapidarium.pl.

PORÓWNAJ:

Trwający kilka miesięcy proces przygotowania wzorcowych, „cmentarnych” tablic historycznych SIM opisuje RAPORT 2020.

error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content