Tablice historyczne Systemu Informacji Miejskiej na dawnych cmentarzach Poznania

Staraniem nieformalnego Zespołu ds. upamiętnienia dawnych mieszkańców Poznania przy Wydziale Kultury UMP, w kwietniu 2021 r. na terenach zajmowanych dawniej przez poznańskie cmentarze wyznaniowe (trzy rzymskokatolickie, trzy ewangelickie, jeden prawosławny oraz jeden żydowski) postawiono tablice historyczne Systemu Informacji Miejskiej. Ich pojawienie się w miejskiej przestrzeni kończy pierwszy etap oznaczania dawnych nekropolii i jest elementem szerszego procesu obiektywnego informowania i edukowania o dziejach miasta i jego mieszkańców.

Zachęcam jednostki pomocnicze oraz lokalne stowarzyszenia do zarezerwowania środków w swoich budżetach na oznaczenie w terenie dawnych nekropolii Poznania według formatu zaproponowanego przez Zespół. Koszt małej tablicy SIM, zainstalowanej na dedykowanych słupkach, w roku 2021 wynosi ok. 2 tys. zł.; na istniejącym elemencie krajobrazu: 1 tys. zł.

KONTAKT z koordynatorami:
Rafał Ratajczak, główny specjalista ds. pamięci historycznej, Wydział Kultury UMP: rafal_ratajczak@um.poznan.pl.
Paweł Skrzypalik, Cyfrowe Lapidarium Poznania: skrzypalik@e-lapidarium.pl.

PORÓWNAJ:

Trwający kilka miesięcy proces przygotowania wzorcowych, „cmentarnych” tablic historycznych SIM opisuje RAPORT 2020.

Współpraca z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz Zakładem Lasów Poznańskich

Staraniem Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, w połowie września 2021 r., na terenie dawnego cmentarza cholerycznego przy ul. Słupskiej w Poznaniu stanęła tablica historyczna Systemu Informacji Miejskiej. Jej przygotowanie zostało sfinansowane z budżetu rady osiedla.

Tablica została wykonana według formatu ustalonego w 2020 r. przez nieformalny Zespół ds. upamiętnienia dawnych mieszkańców Poznania przy Wydziale Kultury UMP. Oprócz zwięzłego opisu oraz kolażu pruskiej mapy z końca XIX w. i ryciny przedstawiającej karawakę z błogosławieństwem św. Zachariasza, na tablicy umieszczono QR-kod, przekierowujący czytającego do wpisu poświęconego cmentarzom epidemicznym na stronie internetowej Cyfrowego Lapidarium Poznania (e-lapidarium.pl).

Tym samym, osiągnięto cel, który od początku przyświecał Zespołowi działającemu przy Wydziale Kultury UMP – zakończony w kwietniu 2021 r. pierwszy etap oznaczania dawnych nekropolii w śródmieściu, zainspirował lokalne wspólnoty z peryferyjnych części Poznania do podjęcia podobnych inicjatyw! Nie dziwi pionierskie w kwestii “historii funeralnej” zaangażowanie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, a także płynna współpraca z przygotowującym treść tablicy oraz z Zakładem Lasów Poznańskich (administrującym pocmentarną działką, po wojnie – szkółką leśną). Finansując tablicę cmentarną SIM oraz tablicę Poznańskiego Szlaku Fortecznego, radni osiedlowi po raz kolejny dowiedli, że troska o pamięć i dziedzictwo jest dla nich ważnym elementem budowania lokalnej wspólnoty.
Pośród dalszych działań rady osiedla, zmierzających do ochrony pamięci, wspomnieć należy o planach posadowienia głazu z inskrypcją upamiętniającą ofiary dziewiętnastowiecznych epidemii cholery oraz sfinansowanie kolejnej, małej tablicy cmentarnej SIM; tym razem na terenie dawnego, wiejskiego cmentarza ewangelickiego przy ul. Wichrowej (opodal lotniska Ławica).

Za konsekwentny upór w dążeniu do zachowania dziedzictwa oraz wzorową współpracę przy tworzeniu tablicy SIM, serdecznie dziękuję członkom RO Krzyżowniki-Smochowice, zwłaszcza panu Henrykowi Lubawemu! Za życzliwe wsparcie inicjatywy podziękowania zechcą przyjąć pracownicy Zakładu Lasów Poznańskich: p. kierownik Arkadiusz Kozłowski i p. leśniczy Andrzej Heigelmann (Leśnictwo Strzeszynek).

Tablica cmentarna Systemu Informacji Miejskiej na dawnym cmentarzu cholerycznym; sfinansowana z budżetu Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w 2021 r. Fot. J. Kwiatkowski oraz H. Lubawy.

Organizacja i koordynacja społecznej opieki nad nieczynnym, rzymskokatolickim cmentarzem Ducha Świętego na Zielińcu w Poznaniu

Współpraca ze Stowarzyszeniem Polonia-Italia przy konserwacji nagrobka Novizza Cittadiniego na stoku Cytadeli

Współpraca z mieszkającymi w Poznaniu Ukraińcami; Prawosławny Cmentarz Garnizonowy na stoku Cytadeli

Konceptualizacja nowej aranżacji Parku Kosynierów w Poznaniu z uwzględnieniem reliktów bramy cmentarnej

error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content