Cmentarz naramowicki

cmentarz rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jasna Rola w Poznaniu
Naramowice | Różany Potok | rezerwat przyrody Żurawiniec | ul. Rubież | zbiornik gazu | majątek ziemski Naramowice

Fragment mapy WIG z 1933 r. [Obóz Ćwiczebny Biedrusko, P39-S24-A Poznań Północ], unacześnionej w 1949 r. U góry, kolorem żółtym wskazano cmentarz ewangelicki przy ul. Krygowskiego; kolorem czerwonym - cmentarz parafii rzymskokatolickiej przy ul. Jasna Rola. Za: igrek.amzp.pl.

Cmentarz naramowicki, położony przy ul. Jasna Rola – opodal rezerwatu przyrody Żurawiniec – został otwarty dla pochówków w 1937 r. Grunt przy starej drodze, wiodącej do Nowych Olędrów Naramowickich i dalej, do Hub Moraskich, darował miejscowy gospodarz, Ignacy Mucha oraz gromady Naramowice i Umultowo. Dwa lata wcześniej, z inicjatywy ks. kanonika Narcyza Putza, powszechnie darzonego szacunkiem proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu, erygowano parafię naramowicką. Skromnej, drewnianej kaplicy według projektu inż. arch. Stefana Cybichowskiego, nadano wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej*. Pierwszym proboszczem został ks. Antoni Hałas (1905-1944), jak wkrótce miało się okazać – nader sprawny organizator „najnieszczęśliwszej” z poznańskich parafii…

Naramowicka nekropolia kompozycyjnie nawiązuje do założeń estetycznych koncepcji cmentarza-ogrodu. Zaakcentowano tu przecinające się aleje topolowe, wiodące do krzyża cmentarnego. Kwatery pogrzebowe zaaranżowano za pomocą żywotnikowych żywopłotów. Obecnie całość założenia obwiedziona jest ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów betonowych, jedynie od strony ul. Jasna Rola zamontowano nowy, stylizowany płot z bramą wjazdową i furtką. Podczas ceremonii pogrzebowych wykorzystywana jest niewielka kostnica, zlokalizowana przy placu w sąsiedztwie krzyża cmentarnego.

Powierzchnię cmentarza powiększano kilkukrotnie. Rozbudowę z początku XXI w. uznano za nielegalną (samowola budowlana). Parafii zarzuca się naruszenie strefy ochronnej; w nowo utworzonej części cmentarza pochówki wstrzymano. Parafii groził nakaz rozbiórki obiektu (co faktycznie oznaczałoby ekshumacje i przeniesienie kilkuset grobów).

Nekropolia jest miejscem wiecznego spoczynku zasłużonych obywateli, w tym uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz żołnierzy AK, a także uznanych naukowców, związanych z poznańskimi uniwersytetami.

Oprac. Paweł Skrzypalik

_____________

*Taką nazwę parafii stosowano w okresie międzywojennym; i dziś jest w powszechnym użyciu, jednak prawidłowe wezwanie ma obecnie formę: parafia Matki Bożej Częstochowskiej. 

PORÓWNAJ:

CMENTARZ EWANGELICKI przy ul. Krygowskiego (dawniej: Nowe Olędry Naramowickie)

CMENTARZ EWANGELICKI na os. Jana III Sobieskiego

Osiedle Opieki Społecznej przy ul. Sarmackiej na Naramowicach w Poznaniu

Zbiornik gazu przy ul. Rubież na Naramowicach w Poznaniu

Dwór na Naramowicach w Poznaniu

Staw Młyński na Naramowicach

  1. „Kronika Miasta Poznania”, 2020, nr 4, Naramowice.
  2. Czarnecki W., Wspomnienia architekta, oprac. H. Grzeszczuk-Brendel, K. Kodym-Kozaczko, Poznań 2015 (wyd. drugie, zmienione).
  3. Goszczyńska J., Majątki wielkopolskie. Miasto Poznań, seria „Dawne budownictwo folwarczne”, t. VIII, Szreniawa 2004.
  4. Księga pamiątkowa miasta Poznania, Poznań 1929. Dostęp: Polona.
  5. Kurzawa Z., Kusztelski A., Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006.
  6. Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 2005.
  7. Sobczak J., Kościoły Poznania, Poznań 2006.
  8. Spacerem po Naramowicach. Dawniej i dziś, wydawnictwo okolicznościowe z okazji 650-lecia Naramowic.
  9. Szafran H., Miasto Poznań i okolica, Poznań 1959.
  10. Wilkaniec A., Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania, Poznań 2018.
Fragment niemieckiej fotomapy z lat 1939-1944 (Bildskizze, 3567 Posen-Nord). Kolorem żółtym oznaczono cmentarz ewangelicki przy ul. Krygowskiego; kolorem zielonym wskazano cmentarz rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Źródło: igrek.amzp.pl.
Fragment zdjęcia lotniczego z 1945 r. (zorientowanego na wschód) via archeo.edu.pl.
"Złota Księga Ziemiaństwa Polskiego: Wielkopolska", red. S. Sas-Lityński, Poznań 1929.
"Kurier Poznański", 13.01.1935, nr 21, s. 17.
"Kurier Poznański", 01.10.1935, nr 449, s. 9.
"Kurier Poznański", 04.10.1935, nr 455, s. 6.
"Kurier Poznański", 28.08.1938, nr 390, s. 9.
"Kurier Poznański", 29.11.1935, nr 549, s. 9.
"Przewodnik Katolicki", 02.02.1936, nr 5, s. 66 i 72.
W. Lubawy, "Historia ogrodów działkowych w Polsce", Poznań 1937, s. 29.
Osiedle domków dla bezrobotnych; ze zb. NAC, sygnatura: 1-U-4226.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content