Cmentarz przykościelny św. Barbary; Chwaliszewo

Stylizowany plan średniowiecznego Poznania; za: trakt.poznan.pl. Kolorem żółtym wskazano świątynie Chwaliszewa. Od lewej, kolorem zielonym wskazano cmentarz i kościół św. Marcina; kolorem czarnym - farę oraz niżej, cmentarz i kościół Wszystkich Świętych; kolorem niebieskim - cmentarz i kościół św. Mikołaja; kolorem fioletowym cmentarze przy katedrze i kościele NMP; kolorem pomarańczowym - Ostrówek z wczesnośredniowiecznym cmentarzem i dalej, kolorem czerwonym - cmentarz i kościół św. Małgorzaty.

Przy filialnym dla kolegiaty św. Mikołaja na Zagórzu kościele pw. św. Barbary w Chwaliszewie, istniał cmentarzyk użytkowany w czasach nowożytnych. Został zlikwidowany (wraz ze świątynią) skutkiem pruskich rozporządzeń sanitarnych na początku XIX w. W tym samym czasie zlikwidowano szpitalny kościół pw. św. Wawrzyńca, zlokalizowany po przeciwnej stronie głównej ulicy Chwaliszewa.

Podczas wizytacji w 1779 r. ks. Józef Rogaliński zanotował: „Cmentarz od strony uliczki jest z porządnego muru, z bramą murowaną i zamykanymi wrotami drewnianymi, od tyłu kościoła jest tylko płot drewniany. Na tym cmentarzu stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena, sporządzona staraniem sławetnego Michała Gościmskiego, burmistrza chwaliszewskiego, szczególnego dobrodzieja tego kościoła. Przed tą figurą stoi piękna szklana lampa, płonąca przez cały dzień”.

Skutkiem wielokrotnych w tej części Poznania przekształceń krajobrazu – m.in wzniesienia kamienic czynszowych na miejscu osiemnastowiecznych domów jednopiętrowych, zmiany przebiegu głównego koryta Warty, (od)budowy mostu łączącego Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim – wskazanie precyzyjnej lokalizacji kościołów chwaliszewskich nastręcza pewne trudności. Wszystko wskazuje na to, iż przy obecnym układzie przestrzennym, śladów świątyni szukać należy na dnie Warty…

PORÓWNAJ:

J. Łukaszewicz, "Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej", t. I, Poznań 1858, s. 63, 64, 67. Dostęp: WBC.
J. Łukaszewicz, "Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej", t. I, Poznań 1858, s. 64-67. Dostęp: WBC.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content