Miłostowo: Pomnik i Kwatera Kombatantów

wejście od ul. Warszawskiej | Miejsce pamięci żołnierzy Armii Krajowej i kombatantów | Mortui Viventes Obligant
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska | Grupa Dywersyjno-Bojowa Odwet-Jędrusie Jodła Okręg Radomsko-Kielecki | Narodowe Siły Zbrojne | Związek Jaszczurczy | Narodowa Organizacja Wojskowa | Narodowe Zjednoczenie Wojskowe | ZHP Szare Szeregi | Powstańcy Poznańskiego Czerwca 1956

Kwatera Kombatantów na Miłostowie; stan z 2023 roku.

Kwatera Kombatantów oraz wzniesiony w 1999 r. pomnik (projektu H. Marcinkowskiego przy współpracy plastyków J. Petruka i J. Hofmana) poświęcony bojownikom o niepodległość w latach 1918-1956 powstały z inicjatywy Fundacji im. gen. H. Kowalówki.

Fundacja im. Henryka Kowalówki pseudonim „Zrąb”, Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej w Poznaniu, została ustalona 14.02.1991 roku z inicjatywy Piotra Leszka Dubiela, Wiesława Błaszczyka i Zbigniewa Bieganika. (…) Głównym celem Fundacji było przejęcie opieki nad miejscami pamięci oraz finansowanie prac mających doprowadzić do zagospodarowania wyodrębnionych na cmentarzach komunalnych Junikowo i Miłostowo kwater – miejsc pamięci na pochówek zmarłych żołnierzy AK ze Środowisk Inspektoratu Poznań. Oprócz tego Fundacja miała także na celu niesienie pomocy materialnej byłym żołnierzom AK zorganizowanych w Środowiskach Inspektoratu Poznań Okręgu Wielkopolska, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych lub ulegli wypadkom losowym.

Cyt. za: szukajwarchiwach.pl: Fundacja im. Henryka Kowalówki, pseudonim Zrąb, Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej w Poznaniu; zespół: 53/4903/0.

Stanowi miejsce pamięci uczestników: jedynego zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919, wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., wojny obronnej 1939 r., bojów partyzanckich ZWZ, AK, BCh, NSZ, walk Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz 1 i 2 Armii WP na Wschodzie, powstania warszawskiego 1944 r., formacji występujących czynnie wobec narzuconego Polsce prawnego porządku pojałtańskiego, boju o Cytadelę poznańską w 1945 r., Akcji „Wisła” w latach 1945-1947, robotniczych wystąpień zbrojnych Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM CMENTARZA

NECROPOLIS: WYSZUKIWARKA CMENTARNA

error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content