Kwatera Kombatantów na Miłostowie

Fragment planu Cmentarza Komunalnego nr 1 w Poznaniu (Miłostowo), opracowanego w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania; za: uslugikomunalne.com.pl. Kolorem niebieskim wskazano Kwaterę Kombatantów.

Kwatera Kombatantów oraz wzniesiony w 1999 r. pomnik (projektu H. Marcinkowskiego przy współpracy plastyków J. Petruka i J. Hofmana) poświęcony bojownikom o niepodległość w latach 1918-1956 powstały z inicjatywy Fundacji im. gen. H. Kowalówki.

Fundacja im. Henryka Kowalówki pseudonim „Zrąb”, Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej w Poznaniu, została ustalona 14.02.1991 roku z inicjatywy Piotra Leszka Dubiela, Wiesława Błaszczyka i Zbigniewa Bieganika. (…) Głównym celem Fundacji było przejęcie opieki nad miejscami pamięci oraz finansowanie prac mających doprowadzić do zagospodarowania wyodrębnionych na cmentarzach komunalnych Junikowo i Miłostowo kwater – miejsc pamięci na pochówek zmarłych żołnierzy AK ze Środowisk Inspektoratu Poznań. Oprócz tego Fundacja miała także na celu niesienie pomocy materialnej byłym żołnierzom AK zorganizowanych w Środowiskach Inspektoratu Poznań Okręgu Wielkopolska, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych lub ulegli wypadkom losowym.

Cyt. za: szukajwarchiwach.pl: Fundacja im. Henryka Kowalówki, pseudonim Zrąb, Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej w Poznaniu; zespół: 53/4903/0.

Oprac. Paweł Skrzypalik

Pomnik z 1999 r. poświęcony bojownikom o niepodległość Ojczyzny 1918-1956 ⤵️

Pomnik odsłonięty w 1999 r. z inicjatywy Fundacji im. gen. H. Kowalówki. Fot. P. Skrzypalik, grudzień 2019 r.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content