Ekshumacje prowadzone w granicach administracyjnych Poznania po 1945 roku

  • Legenda dostępna jest po rozwinięciu opisu mapy (ikona w lewym, górnym narożniku okienka poniżej). Kliknięcie w pointer na mapie rozwija winietę z krótkim opisem okoliczności ujawnienia ludzkich szczątków.
  • Na mapie oznaczono przede wszystkim miejsca odnalezienia pochówków z okresu II wojny światowej.
  • Mapa jest regularnie aktualizowana.

Więcej informacji na ten temat:

Pracę upubliczniono (w wolnym dostępie) na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej lub w formie doktoratu (jako plik pdf) na stronie repozytorium UAM.

“Celem pracy jest oszacowanie bezpowrotnych strat osobowych poniesionych przez Armię Czerwoną podczas walk o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Praca ma charakter pionierski, gdyż oparta jest w podstawowej mierze na odtajnionych niedawno materiałach archiwalnych zgromadzonych w rosyjskich archiwach wojskowych. Analiza dokumentów rejestrujących straty ludzkie umożliwiła zrekonstruowanie przebiegu walk o Poznań, określenie ich zaciętości, jakości sztuki dowodzenia i prowadzenia działań bojowych, umożliwiła również zidentyfikowanie wszystkich jednostek biorących udział w bojach o miasto. Całkowicie pionierskim zadaniem było również opisanie zasad funkcjonowania w Poznaniu radzieckich służb sanitarno-medycznych, zabezpieczających działania bojowe w mieście oraz ich aktywności podczas walk i po ich zakończeniu. Analiza pochówków żołnierskich Armii Czerwonej w Poznaniu, zwłaszcza w kontekście pierwotnej lokalizacji mogił i okoliczności śmierci żołnierzy, pozwoliła zweryfikować wyniki uzyskane na podstawie kwerendy w rosyjskich archiwach”.

Pracę upubliczniono w wolnym dostępie w formie doktoratu (jako plik pdf) na stronie repozytorium UAM.

“Bitwa o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku była wydarzeniem, które zapisało się na kartach historii Polaków, Rosjan i Niemców. Przez lata znane nam było zarówno polskie jak radzieckie spojrzenie na wspomniane wydarzenia. Niemiecki punkt widzenia pozostawał nieco na uboczu i był nieznany, a wręcz nawet ignorowany. Dopiero pod koniec lat 80. i w latach 90. XX wieku zaczęto zauważać istotę niemieckich relacji, pozostawiając je wciąż jednak na marginalnej pozycji. Praca ta ma za zadanie ukazać w możliwie jak najszerszym aspekcie udział niemieckich żołnierzy w walkach o Poznań. Możemy dzięki niej poznać epizody z walk, które do tej pory były mało znane (np. powietrzne zaopatrzenie Poznania w czasie walk przez samoloty Luftwaffe lub też ucieczki żołnierzy niemieckich z otoczonego już miasta). Jak również takie działania, które ze względu na szczupłość źródeł lub ich brak, były wręcz błędnie interpretowane”.

error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content