Miłostowo: Kwatera Ofiar Bombardowań 1944

pole pogrzebowe nr 6 (wejście od ul. Gnieźnieńskiej)
Alianckie naloty bombowe na Poznań

Kwatera Ofiar Bombardowań 1944 na Miłostowie; stan z 2022 roku.

Kwatera z grobami cywilnych ofiar alianckich nalotów na Poznań w 1944 roku. Z przyczyn formalnoprawnych mogiły te nie mogą zostać uznane za groby wojenne, a tym samym nie mogą zostać objęte opieką Państwa Polskiego – wiążące przepisy umożliwiają nadanie statusu chronionego prawem grobu wojennego jedynie mogiłom ofiar represji okupantów: niemieckiego i sowieckiego.

W 1944 r. Poznań dwukrotnie stał się celem nalotów 8 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Miasto było ważnym węzłem komunikacyjnym, usprawniającym przerzut wojska na wschód. Funkcjonowały tu również magazyny oraz fabryki, istotne dla przemysłu zbrojeniowego Rzeszy. Efektem bombardowań był paraliż głównych niemieckich zakładów zbrojeniowych oraz poważne zniszczenia miejskiej infrastruktury i budynków publicznych. W nalotach zginęli zarówno polscy, jak i niemieccy cywile oraz żołnierze.
Uroczystości pogrzebowe z udziałem niemieckich oficjeli na ówczesnym Hauptfriedhof (Cmentarz Główny lub Centralny, obecnie Miłostowo, otwarte dla pochówków w połowie października 1943 r.) opisywał „Ostdeutscher Beobachter” – oficjalny dziennik Kraju Warty. 13 kwietnia 1944 roku egzekwie nad zbiorową mogiłą* polskich ofiar odprawił biskup Walenty Dymek, tymczasowo zwolniony z internowania. Pogrzeb był pierwszą i jedyną okazją na legalne publiczne wystąpienie w języku polskim, skierowane do zgromadzonych na Miłostowie Polaków.

W latach 60. XX w. na terenie kwatery stanął pomnik ufundowany przez społeczeństwo Nowego Miasta w Poznaniu. Inskrypcja na metalowej tablicy, umieszczonej obok krzyża harcerskiego, informowała: „Tu spoczywają prochy poległych w walkach o Poznań 1939-1945”, jednoznacznie sugerując istnienie w tym miejscu zbiorowej mogiły. W rzeczywistości – jak wynika z ksiąg cmentarnych – przed posadowieniem upamiętnienia dokonano przeniesienia 4 grobów; założenia w tym miejscu zbiorowej mogiły dotąd nie potwierdzono, a wszystkie istniejące pochówki w kwaterze mają charakter indywidualny. Pomnik zniszczono najprawdopodobniej w latach 90. XX w. W roku 2021 złożyłem petycję do zarządcy cmentarza, skutkującą oczyszczeniem pozostałości pomnika (por. niżej). Kwaterę przeznaczono do rewaloryzacji (finansuje Oddział IPN w Poznaniu); w roku 2023 podjęto próbę kontaktu z rodzinami ofiar.

W kwaterze znajdują się też dwa groby wojenne ofiar niemieckiego nalotu na Poznań we wrześniu 1939 r.

_____________

Opisane nazwiskami trumny złożono w rzędach, w zbiorowej mogile (tj. wykopano wspólną jamę grobową), jednak w części nadziemnej kwatera zachowała do dziś indywidualny charakter.

Oprac. Paweł Skrzypalik

Za pomoc w opracowaniu historii kwatery oraz w gromadzeniu archiwaliów serdecznie dziękuję p. dyrektorowi Mateuszowi Dziobie (Usługi Komunalne Miasta Poznania) oraz p. Rafałowi Ratajczakowi (Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania).

PORÓWNAJ:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM CMENTARZA

NECROPOLIS: WYSZUKIWARKA CMENTARNA

KWATERA OFIAR NIEMIECKICH BOMBARDOWAŃ POZNANIA W 1939 R.

"Ostdeutscher Beobachter", 14.04.1944, nr 103, s. 4 - podaje informacje o alianckich nalotach na Poznań. Uroczysty pogrzeb niemieckich mieszkańców miasta odbył się w kwaterze honorowej cmentarza ewangelickiego przy ul. Grunwaldzkiej (Tannenbergstrasse). Polaków pochowano na otwartym kilka miesięcy wcześniej Cmentarzu Centralnym (Zentralfriedhof, Hauptfriedhof, ob. Miłostowo).
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE, 13 KWIETNIA 1944 ROKU
POMNIK W KWATERZE OFIAR BOMBARDOWAŃ 1944
Zdjęcia pomnika z karty ewidencyjnej w zb. Wydziału Kultury UMP (fot. T. Fitzner).
Zniszczony pomnik w Kwaterze Ofiar Bombardowań 1944; stan z roku 2021 (przed oczyszczeniem).

Petycja do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content