Kwatera Ofiar Bombardowań na Miłostowie

Fragment planu Cmentarza Komunalnego nr 1 w Poznaniu (Miłostowo), opracowanego w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania; za: uslugikomunalne.com.pl. Kolorem niebieskim wskazano Kwaterę Ofiar Bombardowań (KOB).

Kwatera Ofiar Bombardowań na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Poznaniu; położona w „nowej” części Miłostowa (z wejściem od ul. Warszawskiej). Zlokalizowano tu m.in. zbiorową mogiłę cywilnych ofiar niemieckich nalotów na Poznań we wrześniu 1939 r.

Podczas powojennych likwidacji cmentarzy chrześcijańskich, w 1961 r. przeniesiono tu szczątki 57 osób pochowanych na cmentarzu staromarcińskim. Pierwotnie w mogile przy ul. Towarowej pochowano 59 osób, jednak zwłoki dwóch Niemców, braci Barnicke (rozstrzelanych za próbę dywersji przy moście Chwaliszewskim) w październiku 1939 r. okupanci przenieśli na cmentarz ewangelicki św. Łukasza.  
We wrześniu 1969 r. odsłonięto obelisk upamiętniający polskie ofiary września 1939 r. Nazwiska części z nich ustalono.
Znajdują się tutaj również groby przeniesione z innych, zlikwidowanych po wojnie cmentarzy parafialnych. Uwagę zwraca zwłaszcza kopia „Pielgrzyma”.

W grudniu 2019 r. do kwatery przeniesiono ofiary września 1939 r. (głównie mieszkańcy Wildy, zmarli tragicznie pod gruzami zbombardowanej kamienicy oraz ofiary terroru w obozach) pochowane pierwotnie w grobach wojennych na opuszczonym (choć zabytkowym) cmentarzu przy ul. Samotnej.

Również w „starej” części cmentarza (z wejściem od ul. Gnieźnieńskiej) znajdują się groby wojenne ofiar z września 1939 r. W wydzielonej kwaterze pochowano tu cywilne ofiary alianckich nalotów na Poznań z roku 1944 (pole nr 6). Z przyczyn formalnoprawnych mogiły te nie mogą zostać uznane za objęte ochroną i opieką Państwa grobownictwo wojenne (przepisy mówią jedynie o ofiarach represji okupanta: niemieckiego i sowieckiego).

Oprac. Paweł Skrzypalik
Tekst poprawiony i uzupełniony. Pierwotna jego wersja ukazała się na stronie cmentarze-poznania.pl.

PORÓWNAJ:

Pomnik cywilnych ofiar nalotu na Poznań 1 września 1939 roku – model 3D, za: 3dwarehouse.sketchup.com.

Kwatera Ofiar Bombardowań na Miłostowie. Zdjęcia z lat 2017-2020: P. Skrzypalik/Cyfrowe Lapidarium Poznania ⤵️

Na pierwszym planie: groby wojenne przeniesione z cmentarza przy ul. Samotnej. Po lewej: obelisk na mogile przeniesionej ze zlikwidowanego cmentarza przy ul. Towarowej. Po prawej: kopia "Pielgrzyma" przeniesiona ze zlikwidowanego cmentarza położonego opodal poznańskiej Malty. Fot. P. Skrzypalik, lipiec 2020 r.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content